Ugens kunstner: Lasse Krog Møller

Ugens kunstner: Lasse Krog Møller

Lasse Krog Møller: Cigaretskodder fra udstillingen Vedr. Aalborg, 2014. Foto: Lasse Krog Møller.

Lasse Krog Møller bygger mikromuseer og udgiver bøger om små og oversete ting som eksempelvis cigaretskodder, fundne huskesedler og ukendte låneres håndskrevne noter i biblioteksbøger. Han er netop nu aktuel med en ny udstilling i Skitsehandlen, hvor han viser skitser, noter og andet overskydende materiale fra sin kunstneriske praksis.

Arkiver, biblioteker og museumsmagasiner er nogle af de steder, hvor Lasse Krog Møller (f. 1972) finder materiale til sine værker. Han indsamler, katalogiserer og udstiller genstande, som er blevet efterladt, glemt eller gemt af vejen.

Lasse Krog Møller. Pressefoto.

Fra sidst i 1990’erne og frem har han indsamlet og katalogiseret cigaretskodder i montre efter sommerfuglesamlerens metode. Han har indsamlet og affotograferet håndskrevne noter, kruseduller og kaffepletter, som ukendte lånere har efterladt i marginen af biblioteksbøger. Han har også opmålt og aftegnet alle kunsthistoriens sorte firkanter i den lille, sort-hvide kunstnerbog Black Square, og han har bygget flere små “bureaukratier” eller kontorlandskaber med alle de ting fra biblioteker og magasiner, som bliver brugt til at opbevare og tilgængeliggøre værkerne.

Lasse Krog Møller: I skoddenes verden – En fortsat feltundersøgelse af skoddenes habitære og morfologiske forhold, samt træk af deres historie. v/ Samlingens afd. fcgt / ufft. Afdelingen for fundne cigaretskod og afdelingen for utrætteligt forsatte feltundersøgelser, Efterårsudstillingen 2005, Charlottenborg, 2005. Foto: Lasse Krog Møller.

Mikromuseer og mikroforlag

På KØS Museum for kunst i det offentlige rum opbyggede Lasse Krog Møller udstilling med skitser og modeller af planlagte, men ikke-realiserede offentlige kunstværker og bygninger forskellige steder i Danmark. Udstillingen Ad Acta – Arkiverede visioner handlede om de monumenter og offentlige kunstværker, som kunne have været – men aldrig blev – en del af vores byer. Ved hjælp af modeller, skitser og akvarelmalerier viser Lasse Krog Møller, hvordan værkerne kunne have set ud på de steder, de var tiltænkt.

Lasse Krog Møller: Åarhuus, 2019. Foto: Lasse Krog Møller.

Andre oversete genstande bliver samlet og sat sammen på ny i montre og vitriner som små museer, mens andre indsamlinger udkommer i bogform gennem forlaget *[asterisk].

En af forlagets seneste udgivelser er Lasse Krog Møllers kontrafaktiske rejseguide til hjembyen Aarhus med beskrivelser og tegninger af byen, som den kunne have set ud, hvis tingene var gået anderledes. I et imaginært “Åarhuus” bevæger læseren sig gennem byen, der alligevel ikke fik en planlagt højbane og et stort, nyt kunstmuseum tegnet af den danske kunstner Per Kirkeby. Rejsebeskrivelsen er baseret på skitser og planer for ikke-realiserede monumenter, kunstudsmykninger og bygninger, som af en eller anden grund ikke blev til noget.

Bibliofili

Laminat -en bibliotekshistorie var en totalinstallation i kælderen under Åby Bibliotek i Aarhus. Udstillingen var bygget op af bibliotekets antikverede møbler, kontorartikler og andre småting. Udstillingen blev også udgivet som bog med tekstbidrag af forfatterne Gitte Broeng, Christian Yde Frostholm, Rasmus Graff, Morten Søndergaard.

Biblioteker, arkiver og andre samlinger vender tilbage i flere værker og udgivelser af Lasse Krog Møller. Sammen med hverdagens genstande som f.eks. samlinger af fundne indkøbssedler, fundne fotografier og førnævnte cigaretskodder bliver løsrevne dele fra biblioteker og andre samlingssystemer sat sammen på nye måder eller udstillet som små museumsgenstande fra en etnografisk samling.

Lassse Krog Møller: Laminat -en bibliotekshistorie, 2014. Installationsfoto. Foto: Lasse Krog Møller.
Lassse Krog Møller: Laminat -en bibliotekshistorie, 2014. Installationsfoto. Foto: Lasse Krog Møller.

Disse brudstykker fra velfærdsstaten bliver fremstillet som potteskår fra en fjern kultur, selvom vi kender genstandene fra vores gennem-institutionaliseret opvækst og liv i skoler, biblioteker og andre vidensinstitutioner.

Lasse Krog Møller: Ephemera Mundi – Den oversete verden, 2018. Installationsfoto. Foto: Kunsthal Aarhus.

Det var tydeligt på kunstnernes retrospektive udstilling Ephemera Mundi – Den oversete verden i Kunsthal Aarhus, hvor samlinger af fundne fotografier, indkøbssedler, bøger og forskellige former for kontor- og biblioteksinventar blev sat sammen i en totalinstallation. Udstillingen viste værker fra kunstnerens praksis gennem de seneste 20 år. De forskellige samlinger af fundne genstande som f.eks. indkøbssedler, hårelastikker og breve gav gæsterne et ”arkivisk blik” på alle de genstande, vi ofte overser ved at iscenesætte den dokumentationskultur, vi er en del af, og som vi bidrager aktivt til vel at opbygge vores egne små arkiver med fotos, tekster og ting.

I forbindelse med udstillingen udkom ”Ephemera Mundi Konversationsleksikon ifht LKM’s værker” med bidrag fra over 40 forfattere, forskere og kunstnere, som leverede leksikale opslag om samlinger og oversete fænomener, som indgår i Lasse Krog Møllers kunstneriske praksis.

Anarkivistisk praksis

Lasse Krog Møllers kunstneriske praksis kan beskrives som ”anarkivistisk”. Den tyske historiker Wolfgang Ernst har beskrevet ”anarkivet” og anarkivistisk praksis som en kunstnerisk eller poetisk måde at skabe nye former for orden.

Lasse Krog Møller: Museum Abandon, 2012. Detalje. Foto: Lasse Krog Møller.

Anarkivet er ikke uorden, men en ny form for orden, som kunstneren bruger til at vise, hvordan selve arkivets logik – de ordningsprincipper og hierarkier, som arkivet bruger – er afgørende for, hvordan vi fortolker de genstande og viden, som vi putter ind i arkiverne.

Den tysk-russiske filosof Boris Groys skrev i Samlingens logik, at samlingerne havde en orden, som vi savner i den virkelige verden. Lasse Krog Møllers samlinger viser, hvad der sker, når virkeligheden får form som en samling.

Lasse Krog Møllers samlinger viser også, at vores samlede kulturelle viden består af fysiske genstande, f.eks. kartotekskort, bøger og monumenter. Det er ting, der blegner, forvitrer, bliver slidt og går til, som man f.eks. ser det i kunstnerens bog om nedpillede facadeskilte i Disparition el. försvinna fra 2019; En værkserie om forsvindende, udviskede og forvitrede facadetekster på bygninger i bl.a. Berlin, Stockholm, Dublin, Lissabon og Rom såvel som Amager, Aalborg og Aarhus. Andre ting bliver renoveret eller sat ind i nye sammenhænge.

Dokumentationsbegær

Kunstnerens interesse for arkiver og samlinger kan også betragtes som en interesse for den samlings- og dokumentationsbegær, som præger både den enkelte og samfundet i sin helhed.

Velfærdsstaten samler og sortere information for at kunne udskrive udbetale feriepenge og bøder for for sent afleverede biblioteksbøger, men samme samlingsiver kan også iagttages hos den enkelte borger og låner. Vi opererer konstant med forskellige ordningsprincipper i vores hverdag, når vi skriver indkøbssedler, rydder op eller tager feriebilleder med telefonen.

Lasse Krog Møller: Genstande hjembragt fra rejser gennem umiddelbart genkendelige og dog alligevel fremmedartede egne, 2009. Foto: Lasse Krog Møller.

Lasse Krog Møllers kunstneriske praksis viser, at den betydning og værdi, vi giver til tingene, i høj grad er afhængig af disse bagvedliggende regler for samlingerne. De kan endda skifte betydning igen, hvis værkerne bliver sat ind i nye omgivelser, og det er denne form for kunstnerisk ”system-kritik” og systemopbygning, som man kan finde Lasse Krog Møllers store og små samlinger.

Det er dele af dette arbejde, der bliver udstillet i Skitsehandlen, når kunstneren udstiller skitser og akvareltegninger fra sit seneste bog- og udstillingsarbejde. Udstillingen er anden del i en udstillingsrække om syv forskellige kunstnernes arbejdsproces.

 

Portfolio:

Lasse Krog Møller:
Ad Acta – Arkiverede visioner
, 2019. Foto: Lasse Krog Møller.
Lasse Krog Møller:
Ad Acta – Arkiverede visioner
, 2019. Foto: Lasse Krog Møller.
Lasse Krog Møller: Disparition el. försvinna, 2019. En værkserie om forsvindende, udviskede og forvitrede facadetekster på bygninger i bl.a. Berlin, Stockholm, Dublin, Lissabon og Rom såvel som Amager, Aalborg og Aarhus. Foto: Lasse Krog Møller.
Lasse Krog Møller: Atlas UCC [-Mnemosyne you see see], 2016. Installationsfoto. Foto: Lasse Krog Møller.
Lasse Krog Møller: Museum Abandon, 2012. Detalje. Foto: Lasse Krog Møller.
Lasse Krog Møller: Et togt over det hvide sand, 2011. En udstilling og en bog med affotograferinger af håndskrevne kommentarer, kaffepletter, børnetegninger og andre efterladenskaber i forskellige bøger fra bl.a. antikvariater og biblioteker. Foto: Lasse Krog Møller.
Lasse Krog Møller: Et togt over det hvide sand, 2011. En udstilling og en bog med affotograferinger af håndskrevne kommentarer, kaffepletter, børnetegninger og andre efterladenskaber i forskellige bøger fra bl.a. antikvariater og biblioteker. Foto: Lasse Krog Møller.
Lasse Krog Møller: Genstande hjembragt fra rejser gennem umiddelbart genkendelige og dog alligevel fremmedartede egne, 2009. Foto: Lasse Krog Møller.

 

Lasse Krog Møller (f. 1972) er uddannet ved Det Jyske Kunstakademi i 1996-2001. Han er modtager af Statens Kunstfonds tre-årige arbejdslegat for sine kunstnerbøger og sit kunstneriske arkiv-arbejde med fotos, tegninger, tekster og fundne objekter.

Link til kunstnerens hjemmeside
Link til forlaget *[asterisk]

Del artiklen

'Ugens kunstner: Lasse Krog Møller'

Facebook