Jorden under Sønderholm

Jorden under Sønderholm

Laden på Sønderholm, der lægger vægget til udstillingen. Foto: Rasmus Graff.

Billedserie

Udstilling

22 aug 2014 14 sep 2014

Lasse Krog Møller, Ou Ning, Ferdinand Ahm Krag, Lea Porsager

Sønderholm
Sønderholmvej 64
8543 Hornslet

Seminar: 29.-31. august

Den gamle proprietærgård, Sønderholm, ved Hornslet nord for Aarhus lægger i disse dage lade til udstillingen og seminaret Forespørgsler i jord og kunst. KUNSTEN.NU tog turen ud over markerne til ferniseringen.

Gården ligger smukt i landskabet blandt bakkede marker og små skove. Og netop gården, jorden den ligger på, lokalhistorien og omgivelserne danner afsæt for projektet og dets forespørgsler. Fire kunstnere bidrager til udstillingen – alle med et stedsligt fokus – fra det konkrete og jordbundne over det utopiske til det metafysisk morfo- og kosmologiske.

Sønderholm ligger på Krajbjerg hede nord for Aarhus. Foto: Lasse Juhl Nielsen
Sønderholm ligger på Krajbjerg hede nord for Aarhus. Foto: Lasse Juhl Nielsen
Indgangen til laden. Foto: Rasmus Graff.
Indgangen til laden. Foto: Rasmus Graff.

Kurator, forfatter og beboer på Sønderholm, Rasmus Graff, introducerer projektet: “Vi er en gruppe mennesker, der er flyttet på landet. Hverken i kunsten eller litteraturen aktuelt finder vi særlig meget om emnerne jord, landområder, urbanisering, økologi og utopi. Vi fik lyst til at gøre noget ved det og spurgte vores udlejer, om vi kunne låne laden, hvor han opbevarer sine landbrugsmaskiner, til at sætte en udstilling og et seminar op over sommeren, hvor maskinerne alligevel er i brug på markerne. Vi har temmelig meget ladet stedet, vi bor, definere, hvad der skal med i udstillingen. Vi har set os omkring og set jord, affald, ensomhed, glæde, maskiner, muligheder – blandt andet. Vi ville gerne forholde os til det, vi så gennem mange andres øjne – man overser altid noget.” 

Foto: Lasse Juhl Nielsen
Foto: Lasse Juhl Nielsen

Fra arkivet
Projektet tager sit udgangspunkt i Sønderholm på Krajbjerg Hede, jorden, stedet og historien. Og det første man møder i ladens kølige mørke er en opslagstavle, der, frit svævende midt i rummet, fortæller historien om gården Søndeholm og lokalområdet.

Tavlen præsenterer resultatet af sessioner i de lokalhistoriske arkiver, der skaber et forunderligt krydsfelt mellem udstillingsrum, kuratorernes bopæl, naboernes forpagtning, de historiske klip fra gamle aviser og matrikelkort.

Ou Nings Bishan-notesbog spredt ud. Foto: Lasse Juhl Nielsen
Ou Nings Bishan-notesbog spredt ud. Foto: Lasse Juhl Nielsen
Jorden / floraen / faunaen / livet / kunsten
De lokalhistoriske undersøgelser fortsætter i Lasse Krogh Møllers karakteristisk montrer. I sit hjørne præsenterer Møllers to værker jordskulpturer fra den lokale muld og det lokale foreningslivs betragtninger af området. Møllers minutiøse og kuriøse undersøgelser af facts og fascination af værdien i værdiløsheden, udgør et udspring for undersøgelsen af stedet og sætter en uforklarligt tyk streg under værdien af lokalkendskab.

Den kinesiske kunstner, Ou Ning, er rigt præsenteret i rummet i kraft af forskellige genstande og film, der alle præsenterer indgange til kunstnerens Bishan Kommune. Et utopia-projekt i en kinesisk landsby, men som også er et kritisk modtræk til den super-urbanisering og industrialisering af landbruget, der medfører en øde-læggelse af landområderne, der får affolkingen af udkantsdanmark til at blegne.

Ou Nings Bishan-projekt er rigt repræsenteret. Foto: Lasse Juhl Nielsen
Ou Nings Bishan-projekt er rigt repræsenteret. Foto: Lasse Juhl Nielsen

Lea Porsager stikker fingrene i jorden omkring Sønderholm og skaber således i sit videoværk en kunstnerisk tolkning og omkalfatring af den østjyske muld. Værket Soil Solarization (a.k.a. the Sønderholm Experiment) sætter et forsøgsvist lighedstegn mellem jorden, beplantningen, livet og kunsten på Sønderholm i kværnende solariserede videobilleder blandet med statements som “there are leftovers in the forest”.

Alt sammen projiceret direkte på ladens karakterisk hvidkalkede husmandsvæg. Derved smeltes alting sammen: beboere på Sønderholm mixes med naturen omkring gården i værket, der projiceres gården under en titel, der med begrebet ‘soil solarization’ kan trække tråde til det økologiske landbrug, der ejer og venligst udlåner laden til udstillingen.

Stills fra Lea Porsagers Soil Solarization
Stills fra Lea Porsagers Soil Solarization
Foto: Lasse Juhl Nielsen
Foto: Lasse Juhl Nielsen

 
Ferdinand Ahm Krag slutter cirklen ved at forbinde bio-, antropo-, kosmo- og geo-logi og derved på en måde rumme de øvrige værker i sit bidrag. Kragh forbinder mennesket med jorden via en associativ animation, der blander jorden, mennesket, menneskets kultivering af jorden og jordens af mennesket.

Og bedst som jeg står med fingrene under hagen og forundres over Ferdinand Ahm Krags værk, møver en af de lokale løs-katte sig ud mellem halmballerne bag lærredet og trækker mig ned på jorden igen og tilbage til kaffen og kagen på gårdspladsen.

Tid / rum
Forespørgsler i jord og kunst understreger en kontakt mellem stedet og tiden. Som det bliver beskrevet i introduktionsmaterialet ønsker projektet at “diskutere og udfordre måden hvorpå vi indretter os i verden. Tiden er menneskeskabt, hvordan skaber vi tiden, så vi ikke mister rummet?”

“Meningen er at skabe udenomsinstitutionelle rum, hvor andre livsformer kan undersøges og dokumenteres. Meningen er også at konstituere rum, hvor vi gør tingene sammen – hvor fællesskab og kunst er smeltet sammen. Meningen er at komme helvedes meget i tvivl om nogle ting og reagere på det,” pointerer Rasmus Graff.

Projektet søger at inddrage det nære og lokale i undersøgelserne af det universelle. Naboerne fra de omkringliggende gårde er inviteret, og undertegnede overhørte da også flere lokale udveksle historier og lære nye ting om hinanden og lokalområdet.

Lokale på besøg i udstillingen - Ferdinand Ahm Kraghs værk i baggrunden. Foto: Rasmus Graff
Lokale på besøg i udstillingen – Ferdinand Ahm Kraghs værk i baggrunden. Foto: Rasmus Graff

Seminaret

Kunsten, tankerne, jorden og lokalområdet skal favnes af seminaret. Programmet rummer koncerter, filmvisninger og foredrag – blandt andet gæster kinesiske Ou Ning Sønderholm for at berette om sin Bishan Kommune. Men weekenden byder også på ture i felten, når Lasse Krogh Møller tager deltagerne med på feltundersøgelse i den gamle grusgrav og en lokal landmand inviterer på markvandring.

Seminaret finder sted 29. - 31. august på Sønderholm. For program, tilmelding og detaljer se http://soenderholm64.blogspot.dk/p/seminarfestival.html

Billedserie

Udstilling

22 aug 2014 14 sep 2014

Lasse Krog Møller, Ou Ning, Ferdinand Ahm Krag, Lea Porsager

Sønderholm
Sønderholmvej 64
8543 Hornslet

Seminar: 29.-31. august

Del artiklen

'Jorden under Sønderholm'

Facebook