Kulturministeren vil have mere kunst i bæredygtige materialer

Kulturministeren vil have mere kunst i bæredygtige materialer

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt. Pressefoto, Folketinget.

Kunsten skal være mere bæredygtig. Derfor foreslår Kulturminister Jakob Engel-Schmidt nu, at danske kunstnere i fremtiden skal lave mere kunst i klimavenlige materialer.

I bestræbelserne på at nå regeringens klimamål for 2030 må også kulturlivet tilpasse sig den grønne omstilling. Der bliver nemlig skabt alt for meget kunst i bestandige – og ressourcekrævende – materialer, og det er både dyrt og besværligt, når værkerne skal bortskaffes. “Museerne bruger i forvejen alt for mange ressourcer på at indsamle og bevare kunst, og med begrænsede muligheder for opmagasinering er det derfor mest hensigtsmæssigt, hvis kunstnerne har tænkt destruktionen af værkerne ind fra begyndelsen”, udtaler kulturministeren. “Desværre oplever vi, at alt for mange kunstnere hænger fast i forældet vanetænkning og arbejder i traditionelle materialer, som bronze, sten og stål.”

I stedet foreslår kulturministeren, at Statens Kunstfond fremadrettet prioriterer at støtte projekter i letnedbrydelige materialer, som pap, papir og træ. “Da Danmark mistede flåden i 1807, plantede man på kongens ordre store egeskove. Jeg synes, at der er noget meget poetisk i, at de træer, der egentlig var tiltænkt krigsskibe, i dag finder anvendelse i skabelsen af kunst i stedet”, udtaler Jakob Engel-Schmidt.

Fra Organisationen Danske Museer, ODM, hilser man det nye initiativ velkommen: “Problemet med kulturarv er, at det hele tiden bliver mere af den, og når vi eksempelvis ser på Jellingestenene og Solvognen, må vi bare konstatere, at meget kunst nedbrydes alt for langsomt i naturen.” Ifølge brancheorganisationen opstår problemet, fordi museerne ikke har ressourcer til at opmagasinere de store mængder nyproduceret kunst: “Hvis bevillingerne i den nye museumsreform ikke matcher produktionen af ny kunst, har museerne ganske enkelt ikke tilstrækkelig lagerkapacitet til at følge med, og så må en del af værkerne desværre destrueres”, lyder det beklagende fra organisationen.

Det er ikke særligt klimavenligt, og selvom regeringen forgæves har forsøgt at komme problemet til livs ved igennem løbende nedskæringer på kulturområdet at reducere mængden af udøvende kunstnere, er det håbet, at man i stedet kan formindske klimaaftrykket fra den kunstneriske overproduktion ved at tilskynde til et mere bæredygtigt materialevalg.

“I første omgang håber vi selvfølgelig, at det er nok med en venlig henstilling, men fra regeringens side er det os magtpåliggende, at de mest forurenende brancher må og skal rette ind i tide, så vi i fællesskab kan nå 2030-målene. Hvis branchen ikke vil regulere sig selv, kan det derfor blive nødvendigt med et politisk indgreb”, advarer kulturministeren.

Red. 2. april 2024: Artiklen er naturligvis en aprilsnar. Tak fordi I legede med!

 

Del artiklen

'Kulturministeren vil have mere kunst i bæredygtige materialer'

Facebook