Redaktion

Administrerende direktør
Jan Falk Borupjan@kunstenmedia.com

Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder
Ole Bak Jakobsenole@kunsten.nu

Redaktionssekretær
Christian Salling – info@kunsten.nu

Skribenter
Trine Rytter Andersen
Lisbeth Bonde
Mette Garfield
Ditte Vilstrup Holm
Matthias Hvass Borello 
Mai Misfeldt
Torben Sangild
Kristian Handberg
Anne Neimann Clement
Mille Højerslev Nielsen
Stine Nørgaard Lykkebo
Lene Baggesgaard
Anna Krog

Øvrige skribenter (historisk liste)
Christian Meisels Asmussen, Kirstine Autzen, Kaspar Bonnén, Henrik Broch-Lips, Kirstine Bruun, Pernille Rom Bruun, Minik Busk, Laura Goldschmidt, Carl Martin Faurby, Rikke Hansen, Søren Holmstrup, Anette Højlund, Lise Skytte Jakobsen, Christian Skovbjerg Jensen, Iben Johansen, Katrine Bruun Jørgensen, Rasmus Kjærboe, Ferdinand Ahm Krag, Line Møller Lauritsen, Nina Elm-Larsen, Stile Kähler Madsen Theis Vallø Madsen, Andreo Michaelo Mielczarek, Jesper Rasmussen, Line Rosenvinge, Christian Schmidt-Rasmussen, Marie Christine Skammelsen, Lise Bøgh Sørensen, Jeppe Lenz Wildt, Anne Vilsbøll, m.fl.