Hvad gemmerne gemte

Hvad gemmerne gemte

Museumslignende opstilling med kuppellampe og et tilhørende skilt. Foto: Morten Barker.

Billedserie

En samling

24 aug 2012 5 okt 2012

Lasse Krog Møller

Galleri Image
Se kort og tider

Lasse Krog Møller har i anledning af Galleri Images 35 års jubilæum i bogstaveligste forstand vendt vrangen ud på stedet og skabt en udstilling med udgangspunkt i stedets samling – samling forstået som alle de genstande, galleriet har samlet sammen, gemt eller måske glemt gennem tiden.

En stor mængde grønne podier og genstande af alverdens art danner ramme om mit møde med Lasse Krog Møller. Viste man ikke bedre, ville man ikke tro, at vi befandt os i et kunstudstillingssted i det centrale Aarhus. Vi skal tale om hans udstilling En samling og hvorfor samlinger i det hele taget er interessante.

En labyrint gennem Images historie
Udgangspunktet for jubilæumsudstillingen skulle egentlig være Image Collection – Galleri Images samling af kunstværker skabt af de mange kunstnere, der gennem årene har udstillet her. Men denne samlingen var ikke nok for Krog Møller.

”Jeg ville betragte alt galleriets inventar som en samling” fortæller han, mens vi bevæger os ind i en labyrintisk rundgang i galleriet. Her foregriber de mest besynderligt ordinære genstande at være museumsgenstande; en hullet tromme, en gammel skrivemaskine, diasapparat, fejeblad, lamper, skrivebord, stole til usolgte og fejlbehæftede kataloger. Side om side med udvalget værker fra Image Collection af Kyungwoo Chun, Miriam O’Connor, Henrik Vering, Inês d’Orey og Lucia Ganieva vækker de til undren over de genstande, vi omgiver os med.

Hverdagsgenstande ophøjes i Galleri Images jubilæumsudstilling En samling. Foto: Morten Barker.
Hverdagsgenstande ophøjes i Galleri Images jubilæumsudstilling En samling. Foto: Morten Barker.

”Jeg er optaget af de genstande, der omgiver os, vel at mærke de ting som vi ikke lægger mærke til, men som bare er der: en cigaret, en indkøbsseddel etc. I udstillingen vil jeg gerne pege på, at de genstande er interessante, når vi vælger at betragte dem, som om de er betydningsfulde – for eksempel en museumsgenstand”.

Et udsnit af Images verden
Udstillingsformen minder påfaldende meget om et diorama kendt fra natur- og kulturhistoriske museer. Denne type udstilling giver beskueren en fornemmelse af en genstands betydning i sig selv og i kraft af sin placering i en større sammenhæng.

Kunstneren fortæller: ”Dioramet er spændende fordi det har til hensigt at vise et udsnit af verden. Det er en form for konstrueret model – hvis ikke ligefrem idealiseret, så forsøgt logisk ordnet. Modellen giver et billede af den verden eller virkelighed udenfor, som museer traditionelt prøver at gengive i en ordnet og for nutiden forståelig form”.   

Den gule sektion. Foto: Morten Barker.
Den gule sektion. Foto: Morten Barker.

I udstillingen har en gammel kuppellampe af hvidt glas fået selskab af en kaffemaskine og en stabel små børnestole, mens en samling hvide plastikbøjler danner en mobile. Disse genstandes funktion er umiddelbar, men tilføres et æstetisk udtryk, når de i de skarpe spotlys fremstår med en vis aura.

Ophængningen af en paraply og en indtørret blomst mimer på ironisk vis femvisningen af arkæologiske våben. De enkelte genstande har fået et nummer, der henviser til de traditionelle museumsskilte, hvor genstandende dog præsenteres ud fra deres oprindelige placering i magasinet: ”Kuppellampe. Opalglas. Plac.: på loftet i plastiskpose sammen m. andre lamper og belysningsartikler i en papkasse m. påtegn.: ”lamper”.   

Orden versus kaos
Udstillingen bærer præg af en interesse for en arkæologisk og antikvarisk tilgang til samlinger. Særligt for disse videnskaber er et eksplicit ønske om, at skabe orden og systematik i historiske lev, og med baggrund i denne skabe et indtryk af en svunden tid.

Om sin interesse for fænomenet fortæller Krog Møller: ”Interessen for samlinger kommer af en optagethed af ”orden” eller systematikker og taksonomier. Især er jeg optaget af, hvordan orden og systematikker er etableret; i hvilken orden de ting, vi kender fra den omgivende verden, præsenteres”.

Detalje fra En samling af Lasse Krog Møller. Foto: Ole Bak Jakobsen
Detalje fra En samling af Lasse Krog Møller. Foto: Ole Bak Jakobsen
Detalje fra En samling af Lasse Krog Møller. Foto: Ole Bak Jakobsen
Detalje fra En samling af Lasse Krog Møller. Foto: Ole Bak Jakobsen
Detalje fra En samling af Lasse Krog Møller. Foto: Ole Bak Jakobsen
Detalje fra En samling af Lasse Krog Møller. Foto: Ole Bak Jakobsen
Detalje fra En samling af Lasse Krog Møller. Foto: Ole Bak Jakobsen
Detalje fra En samling af Lasse Krog Møller. Foto: Ole Bak Jakobsen

Har man en samling, må den nødvendigvis ordnes, men systematikken i En samling er hverken genstandens funktion, alder, oprindelse, kronologi eller størrelse, som det ofte er tilfældet i museale fremvisninger. Den er ordnet efter farve.

”Det arbitrære i samlingen, dens tilfældighed og uorden, krævede et måske ligeså arbitrært ordningssystem. Jeg ville ikke fortælle historien straight-forward” fortæller han.  

Inventariseringen
Som en del af værket har Krog Møller udgivet en bog, hvori han efter historisk forbillede har skabt en fortegnelse over genstande og inventar i Images gemmer og magasiner.

Formen låner han fra kataloget over Det Kongelige Kunstkammer fra 1674, der set i et nutidigt perspektiv er – hvis ikke musealt set morsomt – så overraskende anderledes.

”Fortegnelsen lister ganske enkelt alle kunstkammerets genstande op i den orden, eller måske snarere uorden, som man møder dem i kunstkammeret for eksempel ”I Schabet til venstre for døren: rumpen af en olifant, en concylie, halsen af en svane””.

På samme vis har Krog Møller systematisk kortlagt galleriets samling og remset genstanden op i den orden man møder dem, når man bevæger sig gennem stedets magasiner: ”Forrest v. tappen. En ældre hvidlakeret plakatstander m. påskriften “Image Center for fotografi”. En gammel stil i brunt træ, ret groft tilvirket i almuestil”.

Alt fra en nisse, tindåse, fnugrulle og diasæske har fundet vej til udstillingen En samling på Galleri Image. Foto Morten Barker.
Alt fra en nisse, tindåse, fnugrulle og diasæske har fundet vej til udstillingen En samling på Galleri Image. Foto Morten Barker.

Men hvad er det, denne inventariseringsmetode kan?
Krog Møller fortæller: ”Jeg synes der her, i dette arbitrære eller idiosynkratiske ordningsprincip er en åbning til det, som egentlig er det interessante spørgsmål: Hvad er en samling? Hvad betragter vi som en samling? Og hvordan organiserer vi vores samlinger af de genstande, vi omgiver os med i vores hverdagsliv, vores egne samlinger, vores pulterkamre i vores hjem eller i vores museer? Hvordan etablerer vi en systematisering og orden af verden, der gør den ”forståelig” for os?”

I udstillingen En samling bliver vi i sandhed mindet om, at selv den mindste genstand, der for os umiddelbart kan virke banal i virkeligheden er bære af vigtig betydning for det sted eller de som den tilhører.

Lasse Krog Møller (f. 1972) er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi i 2001. Hans værker har været vist på en lang række udstillinger, senest i år med Tingen - From The Greece Gropers Foundation (m. Jeuno JE Kim) på Overgaden - Institut for samtidskunst, og Artist’s Books: Bogobjekter og visuel poesi i Kunsthal Nord.

Desuden er Lasse Krog Møller medstifter og redaktør på forlaget og tidsskriftet *[asterisk] og står selv bag adskillige udgivelser, senest bogen Et togt over det hvide sand i 2011.

Billedserie

En samling

24 aug 2012 5 okt 2012

Lasse Krog Møller

Galleri Image
Se kort og tider

Del artiklen

'Hvad gemmerne gemte'

Facebook