Det skal du læse! August 2019

Det skal du læse! August 2019

Signe Parkins: Grøde.

Så er det tid til at samle op på nogle af de mange publikationer, vi vedholdende forkæles med. Her et skønt og anbefalesværdigt udvalg af rene kunstnerudgivelser og teoretiske/formidlende skrifter fra forskningens verden.

GRØDE

af Signe Parkins

Vi starter med en kunstnerudgivelse bestående af 179 tegninger, der tilsammen danner et nyt blik på kvindekroppen og en ny fortællingen om omsorgens arbejde og rum.
Signe Parkins (f. 1979) har altid brugt skitsebogen til at behandle følelser og undren. I denne publikation folder stregen sig ud som abstraktioner over hverdagslige oplevelser af fællesskaber, reproduktion, natur og omsorg. Bogens titel GRØDE refererer til undersøgelser af betydningen af nye begyndelser, grokraft og vækstbetingelser for klodens arter – herunder også mennesket. Med et humoristisk islæt tematiserer Parkins svært tilgængelige og politiserede emner som identitet, krop, grænsedragninger og moderskab.

Antal sider: 362
Pris: 325,-
Udgivelsesdato: 5 juli 2019
Forlag: Uro

 

Conquering the present in the Long Sixties.
The curatorial birth of contemporary art

af Kristian Handberg

Så skal vi reflektere over samtidskunsten i en kunsthistorisk kontekst. I dette essay gennemgår kunsthistoriker Kristian Handberg kunstlandskabet i den vigtige periode, som af den britiske historiker Arthur Marwick kaldes “the Long Sixties” fra ca. 1958-1972.
Her opstod nye måder at udstille, tænke og opleve kunst på, som har formet den kunst, vi har i dag i en grad, så man kan se perioden som “samtidskunstens kuratoriske fødsel”. For at forstå denne udvikling fremlægger Handberg begrebet “Gegenwartsbewälitgung” [“samtidsbemestring”] for at beskrive den på en gang aktivt bemestrende og kritisk reflekterende måde at komme overens med en omskiftelig samtid, der kan ses såvel i denne periodes som i vores tids kunstværker, udstillinger og tanker om kunst.

Antal sider: 144
Pris:160,-
Udgivelsesdato: 26 april 2019
Forlag: Antipyrine (co-publisher: Motto Books)

 

Terræn – Veje ind i samtidskunsten

Redigeret af Camma Juel Jepsen, Rasmus Kjærboe, Sine Krogh og Martin Søberg.

Samtidskunsten og dens vilkår har ændret sig markant siden årtusindskiftet. Ny viden, teorier og metoder finder konstant vej ind i kunstverdenen, og kunsten er for længst blevet et spørgsmål om holdning, stillingtagen og fortolkninger af den verden, vi lever i.
Terræn. Veje ind i samtidskunsten sonderer det uoverskuelige terræn, som samtidskunsten i Danmark udgør. Bogens bidrag er skrevet af forskere, kuratorer og kunstnere, der belyser grundlag og rammer for samtidskunsten og ser nærmere på afgrænsninger, institutioner, værker og aktører. I bogen udfoldes både de store linjer i samtidskunstens tilstand, og der zoomes ind på detaljerne med værknære undersøgelser af blandt andet lyd- og performancekunst. Samlet set fungerer Terræn som en vejviser til samtidskunsten.

Antal sider: 288
Pris: 299,95
Udgivelsesdato: 30 januar 2019
Forlag: Aarhus Universitetsforlag

Illustration fra Lasse Krog Møllers udgivelse om et imaginært, ikke-realiseret Åarhuus.

Åarhuus

af Lasse Krog Møller

Kunstnerudgivelse. Tænk om Aarhus havde haft et rådhus i 28 etager og en sekssporet hovedgade, der løb gennem hele den gamle bykerne, et mægtigt shoppingcenter i Latinerkvarteret, eller at kunstmuseet ARoS var tegnet af Per Kirkeby. Sådan kunne tingene have artet sig.
Bogen Åarhuus er udformet som en rejseguide til et imaginært Aarhus. Via tekst og illustrationer tages læseren med på en tur gennem byen, som den kunne have set ud, hvis mange af de store byplaner og byggeprojekter, der gennem tiden har været på tegnebrættet, rent faktisk var blevet realiseret. Fremskridtstro og utopier synes aldrig at have manglet i Jyllands hovedstad.

Antal sider 192
Pris: 200,-
Udgivelsesdato: 15 maj 2019
Forlag: *[asterisk]

 

IO I

af Marie Kølbæk Iversen

IO I opsummerer kunstneren Marie Kølbæk Iversen’s flerårige arbejde med det transversale væsen Io: Jupiters inderste måne og samtidig den mytologiske ko-kvinde Io, som månen er opkaldt efter. Gennem værker som Io/I og Moonologue har Kølbæk Iversen siden 2015 undersøgt Ios forskellige manifestationer som på én gang måne, ko og (fødende) kvinde. Blandt andet i en videoinstallation, der indgik i Louisianas tematiske udstilling Månen i 2018-19.
Bogen reflekterer Ios essentielle inkonsistens og omskiftelighed—månen Io er det mest vulkansk aktive sted i vores solsystem og undergår således konstante omkalfatringer af sin overflade og masse. Denne geologiske ombrydningsproces afspejles i publikationens design og de tre tekstbidrag: Untitled (moon with many eyes) af Yann Chateigné, Jeg kigger på IO / Io sto guardando IO / I’m looking at myself af Ida Marie Hede og Moonologue af Kølbæk Iversen selv.

Antal sider: 144
Pris: 280,-
Udgivelsesdato: 5 april 2019
Forlag: Antipyrine

 

Ny kulturteori

redigeret af Birgit Eriksson og Bjørn Schiermer Andersen

Ny kulturteori er en teoretisk grundbog, men teorierne leverer også inspiration, begreber og redskaber til analyse af aktuelle kulturelle fænomener. Alle bogens 25 kapitler supplerer teorierne med konkrete eksempler. Samlet giver de en omfattende, nuanceret og opdateret viden om nye strømninger og aktuelle temaer på det kulturteoretiske felt.
Kultur kan ikke betragtes løsrevet fra andre samfundsmæssige fænomener, og kulturteori er afgørende for at forstå politiske, økonomiske og sociale aspekter af vores samtid. “Kulturteori” præsenteres her som teoridannelser, der kan skabe ny indsigt og refleksion i de dele af humaniora og samfundsvidenskaberne, der er optaget af samtidens kulturproduktion, smal eller bred.
Alle kapitlerne er skrevet af eksperter, som har stræbt mod at præsentere de aktuelle begreber, tendenser og diskussioner på en nuanceret og tilgængelig måde. Hvert kapitel ledsages af anbefalinger til videre læsning og er også i den forstand en indgang til videre fordybelse og udforskning.

Antal sider: 800
Udgivelsesdato: 28. juni 2019
Pris: 550,-
Forlag: Hans Reitzels forlag

Del artiklen

'Det skal du læse! August 2019'

Facebook