En bibliotekshistorie fortalt af Lasse Krog Møller

En bibliotekshistorie fortalt af Lasse Krog Møller

Fra udstillingen Laminat - en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Pressefoto

Billedserie

Udstilling

Laminat - en bibliotekshistorie

7 nov 2014 13 dec 2014

Lasse Krog Møller

Åby Bibliotek
Se kort og tider

Hvad finder man, når man søger i sprækker og mellemrum mellem bøger og inventar på et bibliotek? En hel masse, mener Lasse Krog Møller, der er aktuel med udstilling på et bibliotek i Aarhus.

“Interessen for at ‘musealisere’ det diminutive og det oversete er et tema eller en metode, der er gennemgående for mine værker”.

Ordene er Lasse Krog Møllers. De falder i forbindelse med hans aktuelle udstilling Laminat-en bibliotekshistorie, der – ikke atypisk for kunstneren – foregår i andre rammer end de traditionelle kunstinstitutionelle.

Lasse Krog Møller er gået i kælderen under Åby Bibliotek i en Aarhus-forstad, hvor biblioteket har opmagasineret gammelt biblioteksinventar. Værket er opbygget og indrettet her i kælderen, og i et vist omfang har han blot omarrangeret reoler, skriveborde og andet inventar til en skulpturel og installatorisk konstruktion.

Fra udstillingen Laminat - en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat – en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller

Læserens understregninger

Installationen er opbygget som en slags museum eller et arkiv. På reoler og i montrer præsenteres forskellige bibliotekseffekter, der er fundet frem fra gemmerne: bogstøtter, stempler, udlånskort, transportkasser, datokort, mikrofilmlæser, elefantfødder, bogvogne – endda et helt kartotek er det lykkedes at skaffe til udstillingen.
I montrene præsenteres en samling af bogmærker, ligesom man finder affotograferinger af noter fra forskellige bøger, hvor læsere har understreget, kommenteret og korrigeret i bøgerne.

“Netop ved at pege på den diminutive genstand; den lap papir, som jeg har fundet i en bog og som nogen har brugt som bogmærke og siden efterladt der, måske midt i bogen, kommer samlingerne til at handle mere om læsningen og læserens omgang med bøgerne, end det peger på bøgerne i sig selv”, forklarer Lasse Krog Møller. “Sporene fra tidligere læsere i en bog – for eksempel Shakespeares Stormen og ikke Shakespeares Stormen i sig selv – bliver det væsentlige omdrejningspunkt for værket”.

Fra udstillingen Laminat - en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat – en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller

“Gennem musealisering, arkivering, registrering og beskrivelse indsætter jeg hverdagens ubetydelige genstande i en museal ramme, der iscenesætter genstandene, som om de var vigtige for forståelsen af vores verden og vores samtid. I værket ‘ophøjes’ disse ellers ret værdiløse genstande til museumsgenstande, og tillægges den værdi og betydning som museumsgenstande har”.

Biblioteksovervågning
I udstillingen indgår også en del ældre biblioteksplakater, der udover det historiske også peger på en anderledes opfattelse af biblioteket og bibliotekarens rolle i dag, eksempelvis Mikael Wittes plakat Brug biblioteket, det gør politiet. – De ved at alle udlån registreres fra 1979, der binder an til en konkret episode det år, hvor politiet fik adgang til at se hvilke bøger en mistænkt person havde lånt på biblioteket. Til stor bekymring for bibliotekarforbundet, der udgav plakaten.

Præsentationen rummer også ikoniske kunstnerbøger fra 1960’erne af bl.a. Ed Ruscha og Hans-Peter Feldmann i signifikant biblioteksudstyr: laminerede og forsynede med stregkoder og magnetchips.  Til trods for at disse bøger i dag sælges for store summer på auktioner, findes de stadig på biblioteket i den demokratiske form, de oprindeligt var tænkt.

Retroæstetik
“Rummet har mindelser om et museum, der måske nok har et skær af nostalgi over sig – måske især for bibliotekarer”, fortæller Lasse Krog Møller. “Men det har også et skær af en anden, alternativ, virkelighed, hvor det lidt skæve, diminutive og upåagtede musealiseres, og hvor de systemer eller arbejdsmetoder, der ikke rigtig anvendes længere i biblioteksarbejdet præsenteres. Og eksempelvis stablingen af skrivebordene med en stol på toppen, oppe under loftet, peger både på en skulpturel konstruktion, skabt ud af det givne – men også på en monitorering: en højt placeret stol, hvor der kunne sidde en person og overvåge de besøgende”.

“Med indretningen af et sådant museum tænker jeg at pege på de andre fortællinger, der opstår, når man begynder at kigge på et biblioteks sprækker og mellemrum, der ellers ikke tilægges en betydning, men som findes og eksisterer og rummer en anden historie eller virkelighed. Når man kigger på mellemrummene mellem bøgerne og reolerne, i stedet for at kigge i bøgerne”.

I udstillingen er der desuden integreret forskellige tekstbidrag fra forfatterne Gitte Broeng, Christian Yde Frostholm, Rasmus Graff og Morten Søndergaard. Teksterne vil indgå i en bogudgivelse, der udkommer hen mod udstillingsperiodens slutning.

Alle genstandene og værkerne i udstillingen er iøvrigt indført og beskrevet på kartotekskort, der er placeret i en kartoteksskuffe ved indgangen til udstillingen.

Se billeder fra udstillingen herunder.

Fra udstillingen Laminat - en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat – en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat - en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat – en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat - en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat – en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat - en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat – en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat - en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat – en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat - en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat – en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat - en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat – en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat - en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat – en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat - en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat – en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat - en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat – en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat - en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat – en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat - en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat – en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat - en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Fra udstillingen Laminat – en bibliotekshistorie af Lasse Krog Møller, Åby Bibliotek. Foto: Lasse Krog Møller
Billedserie

Udstilling

Laminat - en bibliotekshistorie

7 nov 2014 13 dec 2014

Lasse Krog Møller

Åby Bibliotek
Se kort og tider

Del artiklen

'En bibliotekshistorie fortalt af Lasse Krog Møller'

Facebook