Open Gestures – kunsten som gæstfrihedens rum

<i>Open Gestures</i> – kunsten som gæstfrihedens rum

Will Owens performance Brødbånd/Breadband på Kunsthal Aarhus under Art Weekend Aarhus 15. Foto: Jan Falk Borup

Art Weekend Aarhus 16 samler den aarhusianske kunstscene mellem 27. og 29. maj med udstillinger, performances, ferniseringer, foredrag, debatter, guidede ture og fester. Få et overblik over det massive udbud på artweekend.dk

Det samme gør Cph Art Week fra den 26. august til 4. september. Følg med på copenhagenartweek.dk

Under titlen Open Gestures afholdes Art Weekend Aarhus 27. -29. maj og Cph Art Week fra 26. august til 4. september, hvor de lokale kunstscener udfolder deres mangfoldige liv gennem omfattende programmer med udstillinger, ferniseringer, performances, saloner, debatter, guidede ture, fester og meget mere. Det er fjerde år i træk, at kunsten.nu i tæt samarbejde med de mange udstillingssteder åbner dørene til kunsten.

Der er mange måder at møde noget nyt og ukendt på. Men hvis man vil bibeholde en tilgang til verden, hvor man udvikler sine tanker og måder at handle på, er en vis åbenhed nødvendig. Det kan man også sige om mødet med kunsten, der ofte kan fremstå fremmed og udfordrende. Det handler dels om, at kunsten ønsker at udfordre konventionerne, og dels om at kunsten som et ’frit’ rum er et af de få steder, vi har i dag, hvor vi rent faktisk kan stille, møde og afprøve nye spørgsmål og måder at agere på som mennesker i verden. Og det gør kunsten faktisk uden at stille specifikke krav til modtageren. I kunstens frie rum gælder friheden på den måde også for os, der møder kunsten.

Art Weekend Aarhus og Cph Art Week er sådanne anledninger til at møde kunsten, samle aktørerne på scenen og tage imod den åbne invitation, som kunsten er, til at lade os engagere og påvirkes.

Der er nogle interessante perspektiver i at betragte kunsten som en åben gestus, men også nogle spørgsmål, der presser sig på omkring kunstværket som handling, kunst som deltagelse og kunsten som forskning, der om noget har præget den nyere tids kunst og tænkning. Men hvor skal vi starte?

Et glædeligt møde med kunsten og dens åbne gestus. Foto: Miau Miau Factory
Et glædeligt møde med kunsten og dens åbne gestus. Foto: Miau Miau Factory

Det åbne værk
En af de første til at formulere en måde at tænke værket som en åben gestus på var den italienske forfatter, kritiker og filosof Umberto Eco, der døde for få måneder siden. Hans kunstteoretiske værk Opera aperta (Det åbne værks poetik) fra 1962 står stadig som et af de første og mest markante skrifter om den nye kunst, der trådte ned fra soklen, brugte kroppen, blev til hændelser, engagerede sig socialt, overskred institutionens normer og ville noget radikalt nyt med sit publikum og sin omverden.

”Vi har altså set, at: 1) de åbne værker, for så vidt de er i bevægelse, er karakteriseret ved en opfordring til at skabe værket sammen med kunstneren; 2) på et bredere niveau (som det generelle, hvor værket i bevægelse er det specielle) findes der de værker, som allerede er fysisk fuldstændige, men som dog er “åbne” for en fortsat knopskydning af interne relationer, som nyderen skal opdage og vælge under selve perceptionen af stimulationstotaliteten; 3) ethvert kunstværk er, også selvom det er produceret efter en eksplicit eller implicit nødvendighedens poetik, i sin grund åbent for en virtuelt uendelig række mulige løsninger, de hver for sig giver værket nyt liv ved at følge et perspektiv, en smag og en personlig udførelse.”

Og videre om mødet med publikum og samfundet:

”Poetikken til et værk i bevægelse indstifter (ligesom delvist det “åbne” værks poetik) en ny type relation mellem kunstneren og publikum, en ny æstetisk perceptionsmekanisme, og det kunstneriske produkt får en anden placering i samfundet; der vendes et blad i sociologien og i pædagogikken og desuden også i kunsthistorien. Den nye receptionsform rejser nye praktiske problemer ved at skabe kommunikative situationer, den indstifter en ny relation mellem kontemplation og brug af værket.”

Under sidste års Cph Art Week kunne man deltage i en anderledes kanalbådstur, nu med kunstens opfordring til at tage del i værket. Kun med hinanden i hænderne kunne man få Will Owens lydværk til at realisere sig. Foto: Jenny Selldén
Under sidste års Cph Art Week kunne man deltage i en anderledes kanalbådstur, nu med kunstens opfordring, til at tage del i værket. Kun med hinanden i hænderne kunne man få Will Owens lydværk til at realisere sig. Foto: Jenny Selldén

Nye møder
Open Gestures
peger således på kunsten som en handling, der stadig er åben, uafsluttet, stadig i bevægelse. Det er i mødet med publikum, alle os andre, at værket får sin betydning og bevægelse. Men Open Gestures er også en understregning af kunstens rum som et generøst og gæstfrit rum i vores samfund, der på den anden side – og her ligger ”sociologien” og ”pædagogikken” gemt – kræver vores, ”nydernes”, engagement, indføling og sansende kroppe, før den reelle dialog og knopskydende kunstoplevelse kan sætte i gang. Derfor vil de to kunstbegivenheder forhåbentlig også få os alle til at tænke over – både som publikum, kunstnere og kunstinstitutioner, men også som mennesker i helt basal forstand – hvordan vi er åbne? Hvad vil det overhovedet sige, at en gestus er åben, og hvad vil det betyde for mødet?

Vi skal altså ikke forstå kunstens udfordrende handlinger, deltagelsen og tænkningen som færdige modeller, men snarere som undersøgelser af andre måder at handle på, når vi møder vores omverden i fx performancekunsten; andre måder at deltage i samfundet på i fx de sociale praksisser; andre måder at tænke, ordne og generere viden på, som vi fx har set det i de seneste års forskningsbaserede kunst.

En af de arrangerede debatter under sidste års Art Weekend Aarhus. Foto: Jan Falk Borup
En af de arrangerede debatter under sidste års Art Weekend Aarhus. Foto: Jan Falk Borup

Åbne grænser
Ud over disse aktuelle tendenser i kunsten og dens institutioner, så er Open Gestures tematikken også blot en understregning af alle de nye møder med samtidskunsten, som disse to kunstbegivenheder gerne skulle resultere i – et kraftigt hint om alle de åbne døre til kunsten, som kunstscenen tilbyder, og at den tid, hvor kunsten var tiltænkt et særligt samfundsmæssigt segment, for længst er forbi. Det hylder vi med Art Weekend Aarhus og Cph Art Week 16.

Open Gestures er kort sagt en fejring af kunstscenen, dens mange aktører og kunstens rum som et generøst, gæstfrit og vigtigt rum i samfundet. Og i lyset af den nuværende flygtningekrise i Europa og Danmarks omdiskuterede flygtningepolitik vil Open Gestures også gerne aktualisere, igen, kunstens rolle som mediator mellem kendt og ukendt.

Temaet Open Gestures følger tråden fra de sidste to års tematikker for Art Weekend Aarhus og Cph Art Week, The Making (2014) og Shared Space (2015), som fokuserede på henholdsvis kunstens skabelsesproces og kunstens rum som fællesskab.

 

Art Weekend Aarhus 16 samler den aarhusianske kunstscene mellem 27. og 29. maj med udstillinger, performances, ferniseringer, foredrag, debatter, guidede ture og fester. Få et overblik over det massive udbud på artweekend.dk

Det samme gør Cph Art Week fra den 26. august til 4. september. Følg med på copenhagenartweek.dk

Del artiklen

'Open Gestures – kunsten som gæstfrihedens rum'

Facebook