Kunsten – kulturpolitisk set

Kunsten – kulturpolitisk set

Tænketanksrapport: "Det producerende kunstmiljø i Aarhus lider af talentflugt". Fra Det Jyske Kunstakademis afgangsudstilling 2016. Foto: Jens Møller

Debatarrangemnet
Kunsten i den fremtidige kulturpolitik?


Panel:

Hans Schou (V), medlem af Kulturudvalget
Esben Kullberg (S), medlem af Kulturudvalget
Jesper Rasmussen, medlem af Den billedkunstneriske tænketank
Moderator: Ole Bak Jakobsen, kunsten.nu.

Søndag 29. maj kl 11-12
Vogn 1, Godsbanen
Skovgårdsgade 3-5, 8000 Aarhus C
artweekend.dk

I Aarhus er man i færd med at udarbejde ny kommunal kulturpolitik. En billedkunstnerisk tænketank har peget på, at det producerende miljø skal have et løft, og umiddelbart nikker politikerne i takt. Spørgsmålet er så, hvad der konkret kommer til at ske? Debatarrangement under Art Weekend Aarhus den 29. maj sætter politikere og kunstmiljø i stævne.

Sidste efterår nedsatte Aarhus Kommunes rådmand for Kultur- og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad en tænketank for billedkunstområdet. Formålet var at give billedkunsten i Aarhus et servicetjek og komme med anbefalinger til Aarhus Byråd i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens nye kulturpolitik for perioden 2017-2020.

Tænketanken bestod af 12 kunstfaglige medlemmer, og rapporten, der kom ud af gruppens arbejde, har nu været til debat i det aarhusianske kunstmiljø igennem et par måneder.
Læs rapporten her.

Rapporten tager afsæt i kommunens kulturpolitiske handlingsplan fra 2000, som bar titlen Vækstlag og Flagskibe: den konstaterer tørt, at det er gået godt for flagskibene. Det tidligere Aarhus Kunstmuseum er transformeret til gigantmuseet Aros, Kunsthal Aarhus er opgraderet og nyder international bevågenhed, og Sculpture by the Sea har været en publikumsmagnet helt uden for kategori.

Derimod – siger rapporten – står det sløjt til med vækstlaget:  “I dag er situationen den, at den kunstneriske fødekæde ikke fungerer optimalt, at de studerende fra Det Jyske Kunstakademi og den øvrige talentmasse forlader byen efter endt uddannelse, og at det udøvende kunstnermiljø mangler den dynamik og det kvalitetsløft, som nye talenter kunne tilføre,” hedder det i rapporten, som peger på, at det har været en væsentlig del af Aarhus’ selvforståelse, at byen var en kulturproducerende by.

Tænketanken anbefaler derfor, at kommunen i sin kulturpolitik arbejder målrettet på at skabe de rette betingelser for “attraktive, kunstneriske produktionsmiljøer og netværk i Aarhus, som er i stand til at fastholde og tiltrække de bedste kunstneriske talenter.”

“For en begrænset investering vil man få rigtig meget igen. Får man skabt virkelig dynamiske, selvorganiserende og højkvalitative kunstmiljøer, får man samtidig skabt et brand med uanede potentialer. Tænk hvis afgangsstuderende fra kunstakademier i Düsseldorf, Bergen eller København så Aarhus som reel mulighed efter endt uddannelse. I en by af Aarhus’ størrelse vil det have en kæmpe effekt,” hedder det eksempelvis i rapporten.

Værk af Lil Wachmann fra Det Jyske Kunstakademis afgangsudstilling 2016. Foto: Jens Møller
Værk af Lil Wachmann fra Det Jyske Kunstakademis afgangsudstilling 2016. Foto: Jens Møller

Hvad skal der til?
Tænketanken kommer med en række konkrete bud på, hvad der skal til, og anbefaler, at man følger den billedkunstneriske fødekæde fra talent og uddannelse over produktionsfaciliteter og præsentation til netværk og erhvervssamarbejder.

I  kort form anbefaler Tænketanken:

  • At der etableres BGK-tilbud eller egentlig kunstnerisk ungdomsuddannelse
  • At Det Jyske Kunstakademi bliver fuldt statsstøttet og får nye tidssvarende faciliteter
  • At der etableres et kunstnerhus i ældre bygning
  • At der etableres ‘Den Åbne Udstilling’ på Godsbanen
  • At man styrker Aarhus Billedkunstcenter og Art Weekend Aarhus
  • At der etableres kunstneriske stillinger i erhvervsvirksomheder og kommunale projekter.


Hvad siger politikerne?

Aarhus Kommunes kulturudvalg har taget godt imod rapporten. Hans Skou (V) erklærer sig enig i rapportens diagnose af, at det halter i forhold til det unge producerende miljø, og tænketankens rapport får efter Esben Kullbergs (S) mening ret stor betydning for udvalgets arbejde frem mod en ny kulturpolitik.

“Som politikere skal vi jo ikke definere de konkrete tiltag,” siger Esben Kullberg. “Men vi kommer til at pege på nogle overordnede indsatsområder i politikken. Og her vil vi, at Aarhus fortsat skal være en kulturproducerende by, og derfor er det vigtigt at medtænke talentudviklingen.”

“Der er forskellige domæner på spil her,” forklarer han videre. “Der er kunstens domæne, det kulturelle domæne, og det kulturpolitiske domæne. Kulturpolitikken er den beskidte udgave, så at sige. Det er der, hvor vi bruger kunsten og kulturen i en politisk dagsorden, forstået på den måde, at kunst og kultur skal ud til en bred befolkning og være med til at danne vores børn og unge til at være kritiske, selvstændige, kreative individer. Det er der, hvor man bruger kunsten politisk, men det kan man ikke gøre uden at styrke kunsten. For mig at se er vi nødt til at være en kulturproducerende by, hvis vi skal bruge kunsten som et aktiv i kulturpolitikken.”

En ny undersøgelse viser, at kulturen står øverst på listen, når borgerne i Aarhus skal definere det gode liv i den gode by. Hans Skou og Esben Kullberg taler begge om, at der er en gryende politisk forståelse for, at et levende kulturliv er en forudsætning for en levende by. Om det så bonger ud i form af et økonomisk aftryk på kulturpolitikken en sen nattetime under de kommunale budgetforhandlinger, er de mere tøvende over for.

“Som hverdagen er i dag, vil det være illusorisk at tro, at der kommer flere kommunale kroner over til kulturområdet,” mener Hans Skou.

Men hvordan styrker man så kunsten? Hans Skou ser gerne, at man skaber en innovationspulje for at få økonomisk råderum til nye tiltag: “Det, der er dræbende lige nu, er, at hvis der kommer nogen, der vil sætte noget nyt i gang, er der ingen penge til det.”

Skou mener derfor, at det er nødvendigt at prioritere, hvilke projekter de kommunale midler skal støtte, vel vidende, at hvis et projekt mister støtten, vil det måske falde.
Og så skal kulturinstitutionerne i endnu højere grad blive bedre til at hente midler fra fonde og erhvervssamarbejder. Alt sammen for at få råd til innovation af det kulturproducerende miljø.

Også Esben Kullberg ser det som “en stor udfordring” at skaffe flere kommunale kroner til kulturen.

“Man kan jo prioritere kulturen på mange måder,” siger han. “Et er, at vi får penge til området. Et andet samtaleemne er, at kommunen i højere grad skal have en faciliterende rolle frem for en bevilgende rolle. Altså at sikre, at tingene kan ske.”

Kan du give et eksempel på det?
“Rådmandens initiativ til at oprette tænketanken er et godt eksempel, hvor jeg oplever, at der er sket rigtig meget. Her ser vi for første gang, at miljøet er gået sammen og har udtænkt en sammenhængende strategi.”

Kulturudvalget er altså behørigt imponeret over tænketankens arbejde. Tiden vil vise, om kunstmiljøet bliver tilsvarende imponeret over den fremtidige kulturpolitik. I hvert fald er diskussionerne i fuld gang, og på et debatmøde under Art Weekend Aarhus den 29. maj får det politiske og det kunstneriske miljø mulighed for at mødes og udveksle synspunkter.

Debatarrangement:
Kunsten i den fremtidige kulturpolitik?


Panel:

Hans Schou (V), medlem af Kulturudvalget
Esben Kullberg (S), medlem af Kulturudvalget
Jesper Rasmussen, medlem af Den billedkunstneriske tænketank
Moderator: Ole Bak Jakobsen, kunsten.nu.

Søndag 29. maj kl 11-12
Vogn 1, Godsbanen
Skovgårdsgade 3-5, 8000 Aarhus C
artweekend.dk

Debatarrangementet er en del af Art Weekend Aarhus ´16, der forgår 27-29 maj.
Se hele programmet for Art Weekend Aarhus ´16 her

Læs Tænketankrapporten her

Debatarrangemnet
Kunsten i den fremtidige kulturpolitik?


Panel:

Hans Schou (V), medlem af Kulturudvalget
Esben Kullberg (S), medlem af Kulturudvalget
Jesper Rasmussen, medlem af Den billedkunstneriske tænketank
Moderator: Ole Bak Jakobsen, kunsten.nu.

Søndag 29. maj kl 11-12
Vogn 1, Godsbanen
Skovgårdsgade 3-5, 8000 Aarhus C
artweekend.dk

Del artiklen

'Kunsten - kulturpolitisk set'

Facebook