Hvad er kunstens værdi?

Hvad er kunstens værdi?

"I forhold til at købe en Porsche er det en langt bedre investering at købe kunst", mener gallerist Charlotte Fogh. Foto: Toke Hage.


Se hele sceneprogrammet for Art Herning 2020 her, hvor kunsten.nu sætter kunstens værdi til debat.

Som optakt til kunsten.nu’s sceneprogram på Art Herning d. 24.-26. januar stiller vi spørgsmålet til to gallerister: Hvad er kunstens værdi? Hvordan forholder de sig til dilemmaet mellem kunstværkets immaterielle kvaliteter versus kunstværkets økonomiske værdi?

På årets kunstmesse sætter kunsten.nu kunstens værdi til debat. Læs også vores anden optaktsartikel, hvor vores anmelderkorps hjælper med at besvare spørgsmål om hvad kunstnerisk kvalitet er og hvilke værdier kunsten repræsenterer. Se hele sceneprogrammet her.

 

“Hvad er det værd”? Det er et spørgsmål, der ofte stilles af menigmand på kunstudstillinger. Spørgsmålet afspejler en interesse for, hvad kunsten koster, og hvordan kunstens værdi bestemmes i kroner og ører på et marked, de færreste kender særlig meget til.

På den anden side er det en udbredt opfattelse, at kunstens værdi netop handler om alt andet end penge. Kunsten fremhæves som et område, der repræsenterer værdier, der anses for vigtigere end den økonomiske værdi, som så meget i samfundet ellers gøres op i. Kunst er – vil mange hævde – mere værd end guld.

Vi har talt med to gallerister, for at høre om, hvordan man sætter pris på kunst, hvorfor folk køber kunst, og om hvordan de oplever skismaet mellem “kunst som kunst” og “kunst som vare”.

 

Charlotte Fogh, mag.art. i Kunsthistorie, Indehaver af Charlotte Fogh Gallery, Aarhus.

Hvilke værdier repræsenterer kunst i dine øjne?
“Kunsten har en række helt uvurderlige immaterielle værdier på et humanistisk niveau, som er svære at sætte ord på, men som er de vigtigste værdier, når vi taler om kunst.
Fordi jeg er gallerist, har jeg selvfølgelig en opmærksomhed på, at kunsten derudover også har en mere konkret økonomisk værdi. Man kan godt skille disse værdisæt, men de hænger også sammen”.

Hvordan sætter man pris på kunsten?
“Den økonomiske prissætning af kunst hænger rigtig meget sammen med forventninger. Hvilke forventninger har kunstnerne til, hvad de kan få for deres arbejde? Hvilke forventninger har omverdenen til, hvad kunsten har af værdi? Og derudover er der forventningerne knyttet til markedsmekanismerne, udbud og efterspørgsel”.

“At en kunstner kan sælge værker til højere priser end andre, kan handle om, at kunstneren igennem længere tid har oparbejdet og udviklet sin praksis, haft museumsudstillinger, haft en gallerist til at arbejde for sig, og på den måde har opbygget et cv og en tillid og nogle forventninger til, at værkerne kan bære en højere pris”.

“På den måde er der sobre kriterier for prissætningerne. Det er ikke bare markedsmekanismerne, der følger en egen logik. Markedskræfterne gør i få tilfælde, at det stikker fuldstændig af, men det sker ikke så tit herhjemme”.

Hvorfor køber folk kunst?
“I forhold til at købe en Porsche, som taber en halv million, når du kører den ud fra forhandlerens garage, er det en langt bedre investering at købe kunst. Men mit råd vil aldrig være at købe kunst som et investeringsobjekt. Man skal købe kunst, fordi man bliver forelsket i det”.

“Det giver mening at sammenligne det med en forelskelse. Og hvorfor bliver man så forelsket i et kunstværk – eller i et andet menneske for den sags skyld? Det gør vi, når vi kan mærke en dialog med værket – fordi det taler til os. Det kan være igennem æstetikken, indholdet, eller de tanker, følelser eller debatter, det sætter i gang i os.
En forelskelse er uvurderlig, den kan ikke gøres op i penge, og derfor har vi det her skisma mellem kunsten og økonomisk værdi”.

Men du siger, at de to former for værdisætning hænger sammen?
“Kunst – såvel som musik, teater og andre kulturformer – er fedtet ind i de økonomiske strukturer, hvad enten vi vil det eller ej.
Der findes jo også kunst, der har en karakter, der gør, at den er umuligt at prissætte og sælge på gallerier, men den kunst er jo så i høj grad afhængig af at få økonomisk støtte via fonde, sponsorer og andre kanaler”.

 

Thorkild NB Nielsen. Privatfoto. Kunstens værdi. Art Herning 2020.
Thorkild NB Nielsen. Privatfoto.

Thorkild NB Nielsen, Galleri NB, Viborg, Formand Dansk Galleri Sammenslutning.

Hvorfor vil folk gerne omgive sig med kunst?
“Reelt er det måske kun 5 procent af befolkningen, som går op i kunst af en vis kvalitet og på den baggrund køber kunst til hjemmet eller virksomheden. At mange flere køber noget, som de opfatter som kunst, er sværere at håndtere, idet det er folkets frie vilje og begrænsede kendskab til kunst, som her spiller ind.

For at kunne hæve antallet af kunder, som interesserer sig for kvalitetskunst, tror jeg, at det handler meget om viden og indsigt i kunstverdenen. Her kommer f.eks. Art Herning ind som et oplagt mulighed for at få større indsigt i og viden om, hvad gallerierne synes er god kunst”.

“Galleri NB’s mission er, at vi ønsker at dele glæden ved værdifuld kunst med så mange som muligt. Ordet værdifuld er et ladet ord og kan forstås på mange måder. For os betyder værdifuld noget skattet og betydningsfuldt for den, som oplever kunsten.

Skulle den sætning gælde for alle i branchen, vil der naturligvis være vidt forskellige meninger om, hvilken kunst der er værdifuld. Men grundlæggende finder vi alligevel så mange sammenfald i galleriverdenen, som ikke efterlader megen tvivl om, at galleristerne er helt klar over, hvad der er kvalitetskunst.

Det betyder igen, at der er relativt få gallerier i forhold til det store antal kunstnere, som arbejder med frembringelserne af kunstværker. På verdensplan produceres der dagligt uendelige mængder af kunst, hvoraf langt hovedparten, set for det trænede øje, er værdiløst.

Det er vigtigt at notere sig, at det er her, at galleristen kommer ind i billedet. Galleristen er smagsdommeren og den, der sætter standarden for den kunst, som galleristen finder er værdifuld”.

Hvilke værdier repræsenterer kunst i dine øjne?
“Vi har brug for at omgive os med kilder til inspiration og intense oplevelser. Hvorvidt det er billedkunst eller kunst i bred betydning, er for så vidt underordnet – blot det giver det ekstra løft i hverdagen, som bringer os videre ud på en rejse i det etiske/mentale liv. Her i huset sammenfatter vi tilstanden i ordet fascination. Jo stærkere fascination, jo større oplevelseskvalitet har beskueren”.

“Det er også værd at bemærke, at kunst eller mangel på samme tegner din personlighed. Hvad er du til? Det fortæller dit valg af kunst i høj grad. Så kunsten kan i det lys berige os med fascination og samtidig give os selv og omverden et hint om, hvilken personlighed vi egentlig er”.

Kunsten fremhæves ofte som et område, der repræsenterer særlige værdier, som netop handler om alt andet end penge. Men hvad så, når kunsten bliver en vare?

“Købet af kvalitetskunst er en fantastisk investering. Det handler ikke om pengene og om kunsten kan gensælges til en højere værdi, men om en investering i mental rigdom. Investering i kunst er oplevelsesøkonomi på højt plan. Får du et liv med kunsten, hvor den dagligt inspirerer og fascinerer dig, kan du så forlange mere af din investering?”

“I enkelte tilfælde sker der det, at en kunstner og dennes værker generelt stiger i værdi, fordi en række sammenfaldende faktorer gør, at netop denne kunstner er interessant at købe. Det er super glædeligt, men ikke en selvfølge for alle gode kunstnere. Faktisk kan vi konstatere, at langt hovedparten af kunsten ikke stiger i pengemæssig værdi, uagtet at den enkelte kunde har meget stor glæde af at eje værket. Glæden ved at eje værket bør i princippet ikke være større, fordi værket eventuelt måtte være steget i markedsværdi.

Og skulle det ske, at en kunstner opnår varige værdistigninger, skal en kunstsamler starte meget tidligt, eftersom kun eftertiden kan afsløre om værdien stiger. Og hvem kan vente 30-40 år eller mere for at vide, om det, du skulle have købt for lang tid siden, nu også er blevet meget mere værd. Det er en umulighed – ikke sandt?”

Kunstens værdi – er kunst mere værd end guld?
Sceneprogram ved kunsten.nu
Art Herning 2020

Lørdag d. 25. januar kl. 13
Hvad koster kunsten – hvad er den værd?
Vi taler med gallerist Charlotte Fogh om kunstens værdi. Er der et skisma mellem “kunst som kunst” og “kunst som vare”? Hvordan sætter man en pris på kunst, og hvorfor vil folk gerne omgive sig med kunst?

Se hele programmet her


Se hele sceneprogrammet for Art Herning 2020 her, hvor kunsten.nu sætter kunstens værdi til debat.

Del artiklen

'Hvad er kunstens værdi?'

Facebook