Hvorfor er kunsten vigtig?

Hvorfor er kunsten vigtig?

Hvad er kunstens værdi, Værk af Carolien  Adriaansche på udstillingen Biotic Synthetic, Godsbanen, Aarhus, 2017. Foto Toke Hage.

Billedserie

På årets kunstmesse sætter kunsten.nu kunstens værdi til debat. Se hele sceneprogrammet her.

Som optakt til kunsten.nus sceneprogram på Art Herning d. 24.-26. januar har vi bedt vores kompetente anmelderkorps om hjælp til at besvare spørgsmålene: Hvad er kunstnerisk kvalitet og hvilke værdier repræsenterer kunsten?

På årets kunstmesse sætter kunsten.nu kunstens værdi til debat. Læs også vores anden optaktsartikel, hvor vi har talt med to gallerister om skismaet mellem “kunst som kunst” og “kunst som vare”.

Når man beskæftiger sig meget med kunst, som vi jo gør det her på kunsten.nu, så ligger det selvklart i denne optagethed, at kunsten er værd at beskæftige sig med; at den repræsenterer noget værdifuldt.

Når vi går på kunstudstillinger, til performances, talks og andre events, når vi taler med publikum, læsere, kunstnere, gallerister, museumsfolk og andre på den mangfoldige kunstscene, ja, så forudsætter vi, at vi gør det, fordi vi finder, at kunsten er et særlig værdifuldt felt, at den betyder noget, at den er vigtig.

Men det er sjældent, at vi formulerer os om kunstens værdi på en særligt specifik eller præcis måde. Er det fordi, spørgsmålet er for generelt, fordi det er så indlysende – eller fordi, det er hulens svært at sætte ord på?

Vi har bedt vores kompetente anmelderkorps om hjælp. De arbejder dagligt med at se og vurdere kvaliteten af kunsten. Lad os høre, hvad de siger:

 

Trine Rytter Andersen. Foto: Lloyd Revald. Hvorfor er kunsten vigtig?
Trine Rytter Andersen. Foto: Lloyd Revald.

Trine Rytter Andersen

Hvordan bestemmer du, at en udstilling eller et værk har kunstnerisk kvalitet? Hvad lægger du vægt på?
For mig er kunstnerisk kvalitet tæt forbundet med tre ting: dels kunstnerens formelle kunnen, altså den tekniske dygtighed og medie- og materialeforståelsen. Hertil hører også evnen til at udnytte denne på en overbevisende, interessant, æstetisk og gerne også original facon.
Dernæst er jeg optaget af, om jeg kan mærke en gnist, en vilje til at gøre det, der skal gøres for at få værket ‘på plads’.
Og til slut er jeg altid på udkig efter ‘nødvendighed’, som hvis den findes, gør at værket har en insisterende kvalitet, der får mig til at spidse ører og se rigtig godt efter.

Hvilke værdier, mener du, kunsten repræsenterer? Hvad kan kunsten, hvorfor er den vigtig?
Kunst er et super værdifuldt åndehul for sensitiviteten i samfundet – et sted hvor det er tilladt at lade sig synke ned i ukendte, dybe og porøse rum for derfra at anskue verden fra nye overraskende vinkler. Kunst er friheden til at skabe det, som endnu ikke har nogen værdi, det som endnu ikke er nyttigt, men blot er til stede i egen ret, fordi det er, og fordi det er noget andet, end det vi kender, forventer, eller ønsker os.
Kunsten er både et refleksivt og spekulativt sted for undersøgelser af enhver art. Stedet hvor det mentale møder sanserne, og der hvor kroppen/intuitionen eller det underbevidste får form og stemme.

 

Torben Sangild. Foto: Søren Rønholdt. Hvorfor er kunsten vigtig?
Torben Sangild. Foto: Søren Rønholdt.

Torben Sangild

Hvordan bestemmer du, at en udstilling eller et værk har kunstnerisk kvalitet? Hvad lægger du vægt på?
Jeg mærker efter flere ting: om den tilbyder slående sanseligheder, om den sætter interessante tanker eller fantasier i gang, om den vækker følelser. Og ikke mindst om nogle af disse forskellige registre spiller sammen i et præcist og intenst kunstnerisk udsagn. Det sker altsammen mere intuitivt og processuelt, end det lyder i en sådan formel, og en kunstnerisk kvalitet kan virkelig vise sig på mange forskellige måder, alt efter genre og stil.

Hvilke værdier, mener du, kunsten repræsenterer? Hvad kan kunsten, hvorfor er den vigtig?
Kunsten kan tilbyde erfaringer i nogle registre som fylder mindre i andre udtryksformer. Den er ikke et særligt helligt register, der ikke eksisterer andre steder, det er et spørgsmål om vægtning. Og ved at pointere for eksempel nogle legende, sanselige, poetiske, fabulerende, vilde, formelle, materielle, refleksive, musikalske eller filosofiske registre i andre kombinationer kan kunsten tale til os på andre måder, vise andre aspekter af tingene og udvide vores sensibilitet i forskellige retninger. Når den altså virker.

 

Matthias Hvass Borello. Foto: Jenny Selldén. Hvorfor er kunsten vigtig?
Matthias Hvass Borello. Foto: Jenny Selldén.

Matthias Hvass Borello

Hvordan bestemmer du, at en udstilling eller et værk har kunstnerisk kvalitet? Hvad lægger du vægt på?
Det primære værdikriterium for mig som anmelder er, at jeg oplever fremkomsten af nye betydninger. Altså at værket/udstillingen udsiger noget, der rykker eller udvider ved min forståelse eller mit billede af noget og formår at gøre det på en engagerende/interessant/pirrende måde. Det æstetiske er hermed også et redskab for engagement og ikke målet i sig selv – målet er det indholdsmæssige og betydningsfulde.

Hvilke værdier, mener du, kunsten repræsenterer? Hvad kan kunsten, hvorfor er den vigtig?
Kunsten repræsenterer – lidt forsimplet – for mig et rum, hvor møder eller krydsninger kan foregå imellem tænkninger og mellem mennesker. Sådanne møder er også den store værdi ift. kunsten, da disse nye dialoger særligt kan husere i kunstens rum, som ikke med det samme – eller helt fra starten – tænker i produktionsforhold, effektivitet eller profit. Den nye tænkning, det nuancerede perspektiv, kan i kunsten være et mål i sig selv. Og den funktion er i vores krisebetonede samtid/fremtid en uhyre vigtig funktion. Vi skal blot tage den alvorligt og lytte til den.

 

Ditte Vilstrup Holm. Pressefoto. Kunstnerisk kvalitet.
Ditte Vilstrup Holm. Pressefoto.

Ditte Vilstrup

Hvordan bestemmer du, at en udstilling eller et værk har kunstnerisk kvalitet? Hvad lægger du vægt på?
Jeg kigger efter, om værket har en skarphed, indeholder en kompleksitet og en åbenhed, der giver mig mulighed for at reflektere og digte med. For mig er det vigtigt, at der er en eller anden form for energi. Jeg vil gerne mærke værket – også med kroppen – og blive ramt af det.
Jeg vægter også den kunstneriske ekspertise. At dygtige kunstnere har en ekstrem spidskompetence, fordi de har arbejdet i dybden med et formsprog og har videreudviklet det.

Hvilke værdier, mener du, kunsten repræsenterer? Hvad kan kunsten, hvorfor er den vigtig?
Kunsten har – med en moderne formulering – en performativ effekt. Det vil sige, den virker ind på os, den gør noget ved os. Der er noget helt fantastisk ved at lytte til god musik, se en god forestilling, og ved at se nogle gode kunstværker. Kunsten sætter vores sanseapparat og tanker i gang. Det er helt enkelt en vigtig kvalitet, der er vigtig at understøtte.

 

Kristian Handberg. Foto: Kim Hansen, Louisiana Museum for Moderne Kunst. Kunstnerisk kvalitet.
Kristian Handberg. Foto: Kim Hansen, Louisiana Museum for Moderne Kunst.

Kristian Handberg

Hvordan bestemmer du, at en udstilling eller et værk har kunstnerisk kvalitet? Hvad lægger du vægt på?
Jeg lægger vægt på originalitet i udtrykket, præcision i udførelsen og så om selve visionen er spændende. At det virker i den givne kontekst (som udstilling, som event eller hvad det måtte være) er også vigtigt, og her spiller formidling og kommunikation også en rolle. Et værk kan faktisk være godt, men falde til jorden, når det ikke er formidlet ordentligt.

Hvilke værdier, mener du, kunsten repræsenterer? Hvad kan kunsten, hvorfor er den vigtig?
Kunsten sætter vores samtid i perspektiv, både ved at være samtidig og ved at give os møder med noget andet. Der er et væld af udtryksformer på kunstscenen i dag, og oplevelserne spænder fra ren “eyecandy” til det meget svære og komplekse. Vi behøver ikke at kunne lide eller finde mening i det hele, men jeg får rigtig ofte en bekræftende oplevelse af, at kunst faktisk er værd at beskæftige sig (ganske meget) med!

Læs hvad to gallerister mener om kunstens værdi her

Art Herning 2020
Sceneprogram

Lørdag kl. 15:
Kunsten.nus redaktør Ole Bak Jakobsen taler med kunstkritiker Trine Rytter Andersen, om hvad kunstnerisk kvalitet er for en størrelse, og om hvordan man anmelder kunst.

Se hele Sceneprogrammet her

Billedserie

På årets kunstmesse sætter kunsten.nu kunstens værdi til debat. Se hele sceneprogrammet her.

Del artiklen

'Hvorfor er kunsten vigtig?'

Facebook