Kunsten.nu fylder 15 år

Kunsten.nu fylder 15 år

"Jeg synes i høj grad, vi er lykkedes med at styrke formidlingen af billedkunsten over de seneste årtier", siger Jan Falk Borup, direktør for kunsten.nu. Foto: Mandoverland.

I september 2008 lanceredes kunsten.nu som Danmarks nye kunstsite – med en kunstguide, kunstkritik og debat, portrætter, interviews og nyheder fra kunstens verden. I løbet af september ser vi tilbage og genbesøger nedslag i kunsten.nus 15 år lange historie. Men først skal vi høre, hvad direktør Jan Falk Borup og chefredaktør Ole Bak Jakobsen egentlig mener, kunsten.nu har stået for gennem årene.

Det var dengang, man brugte ordet internetportal. For 15 år siden, i september 2008, blev det lokale medie aarhus.nu – oprindeligt igangsat i 2004 som et kunstprojekt af billedkunststuderende på Det Jyske Kunstakademi, Jan Falk Borup – relanceret som kunsten.nu, og dermed var en egentlig landsdækkende portal for kunst sat i søen.

I dag er kunsten.nu et ‘etableret medie’, som mange kunstinteresserede såvel som kunstfaglige betragter som en væsentlig ressource, når der skal opsøges information og refleksioner om kunsten. I skrivende stund har kunsten.nu et sted mellem 50-60.000 månedlige læsere og 1,5 mio. årlige sidevisninger.

“Jeg synes i høj grad, vi er lykkedes med at styrke formidlingen af billedkunsten over de seneste årtier,” siger Jan Falk Borup, der er stifter og første chefredaktør på kunsten.nu. Han fortsætter:

“Da vi startede, kunne vi godt tænke os at vise, at der er mange læsere til kunststoffet og måske motivere til mere dækning af kunst i den etablerede del af pressen. Kunsten.nu kan være et supplement og som nichemedie give den gas på kunstformidlingen, men vi kan ikke erstatte dækningen i de store medier,” forklarer han.

Ambitionen dengang var at tilbyde et samlet overblik over den danske billedkunst. Desuden ville kunsten.nu formidle billedkunsten med et kritisk blik i en tid, hvor kunsten blev et stadig mere forsømt område i pressen. I 2007 blev der således kun publiceret 658 kunstanmeldelser i de større danske dagblade.

Læs åbningsinterviewet med Jan Falk Borup fra 2008

“Et særkende for kunsten.nu har helt fra starten været at kultivere en faglig og geografisk spændvidde”, mener chefredaktør Ole Bak Jakobsen. Foto: Emil Schou Andresen.

Faglig og geografisk spændvidde

I dag er Ole Bak Jakobsen chefredaktør for kunsten.nu, og han lægger vægt på den særlige position, kunsten.nu indtager på den danske kunstscene:

“Et særkende for kunsten.nu har helt fra starten været at kultivere en faglig og geografisk spændvidde. Det har været et meget bevidst redaktionelt valg: Vi skriver – lidt forenklet sagt – om den højtprofilerede kunsthalsudstilling i hovedstaden, men også om det kunstnerstyrede projekt i en landsby i Vestjylland. Selvom vi selvfølgelig langt fra kan dække alt, tror jeg, det er rigtigt at sige, at intet andet medie formår at realisere en lignende spændvidde”.

Derfor peger Ole Bak Jakobsen også på den store betydning, det har for både kunstnere og institutioner, der arbejder uden for de større byer, at få adgang til en stor læserskare fra hele landet: Dermed oplever flere at blive en ligeværdig del af den nationale, kunstfaglige diskurs, mener han og fremhæver, at kunsten.nu har et bredt sigte:

“Vi har gennem alle årene forsøgt at undgå at være et ekkokammer for et særligt kunstsyn eller være snævert fokuseret på branchefolk. Jeg har mødt ‘rigtige journalister’, der slår korset tegn over nogle af vores artikler, og ja, vi er nok stadig ret nørdede ind imellem. Ikke desto mindre forsøger vi at formidle forståeligt og simpelthen undgå de allerværste ekskluderende klicheer, der ellers kan liste sig ind i kunstformidlingen”.

“Vi forsøger efter bedste evne at spejle, diskutere og reflektere over de aktuelle strømninger, der præger kunstscenen og har gennem årene eksempelvis haft fokus på, hvordan kunstnere behandler klima-, køns- og repræsentationsproblematikker. Også den sociale kunst og kunsten i det offentlige rum samt kunstforskningen har været opmærksomhedspunkter, og lige nu er vi ret optaget af især de yngre generationers kunstneriske visioner om nye værensformer i verden”.

Et fællesskab

En af de mere usynlige bedrifter i Kunsten.nu’s 15-årige historie er, at projektet har været økonomisk bæredygtigt hele vejen. I en tid hvor en lang række nichemedier og også etablerede medier har haft svært ved at skabe en forretning på internettet, har kunsten.nu formået at indhente økonomisk opbakning fra kunstverdenens aktører.

“Vi ser faktisk os selv meget som et fællesskab. Det er vigtigt for hele kunstverdenen at have et medie som kunsten.nu”, mener Jan Falk Borup. “Eller som Akademiraadets begrunder sit medaljetildeling til kunsten.nu i 2017: ‘kunsten.nu synliggør og samler kunstscenen som ingen anden platform og leverer kritisk og tilgængelig information, der både retter sig mod kunstscenen selv og det brede publikum’”.

Læs interview med Jan Falk Borup efter tildeling af medalje fra Akademiraadet.

“For 15 år siden var der ingen hurtig mobildata, intet fiberinternet, intet facebook”, fortsætter Jan Falk Borup. “iPhone var blot lanceret året forinden i Danmark, og Instagram var endnu ikke en fiks ide. I dag har alle kunstinstitutioner og kunstnere deres egne kanaler på sociale medier og kunstinteresserede får et overload af informationer. Men når vi går sammen, kan vi skabe noget med en helt anden slagkraft og give kunstinteresserede et både dybt og bredt funderet overblik. Jeg tror, det er derfor, vi har overlevet, mens andre er bukket under”.

Udover den løbende formidling af billedkunst har de mange år med kunsten.nu betydet, at man i dag råder over en unik database af portrætter, anmeldelser, omtaler og anden historisk dokumentation af den danske kunstscene i mere end et årti. Derfor bruges kunsten.nu i dag også i stort omfang som opslagsværk og reference – både af undervisere og kunstinteresserede.

Flere eksperimenter

Det er imidlertid ikke alle eksperimenter, som er lykkedes og har holdt ved. Eksempelvis lancerede man tidligt et debatforum, hvor det var tanken, at centrale kulturpersonligheder skulle bidrage til debatten om kunsten.

“Ideen var rigtig god, og ligger jo i god tråd med dét, som senere skete med sociale medier. Men ligesom med sociale medier viste det sig at være en udfordring at holde en berigende og konstruktiv debat kørende over længere tid. Men selvom ikke alt lykkes, synes vi stadig, det er vigtigt at eksperimentere, og det kommer vi også til at gøre en del ud af de kommende år,” fortæller Jan Falk Borup, der efter næsten 20 år med kunstformidling stadig har visioner for mødet mellem offentligheden og samtidskunsten.

Læs også: Chefredaktøren: Billedkunsten skal ud til alle

Del artiklen

'Kunsten.nu fylder 15 år'

Facebook