Ugens kunstner – Mikkel Carl

Ugens kunstner – Mikkel Carl

Mikkel Carl: T10, 2011. Foto: Mikkel Carl/Honza Hoeck

Billedserie

Udstilling

We Are All Workers

Mikkel Carl

Kunsthal NORD
Se kort og tider

Ved konkret at modificere og iscenesætte velkendte objekter på nye måder, reaktualiserer og twister Mikkel Carl både den historiske avantgardes og neo-avantgardens ihærdige forsøg på at overskride grænsen mellem liv og kunst. Netop nu er han aktuel med We Are All Workers; en stedspecifik udstilling i Kunsthal NORD.

Portræt af Mikkel Carl. Foto: Niels Fabæk
Portræt af Mikkel Carl. Foto: Niels Fabæk

Mikkel Carl er inspireret af kunstteoretiske og samfundskritiske bevægelser, som den historiske avantgarde omkring første verdenskrig, 60’ernes neo-avantgarde, postmodernismens appropriationskunst og 90’ernes relationelle æstetik, der alle har forsøgt at udfordre den klassiske kunstinstitution og det eksisterende kunstbegreb.

Konkret arbejder han med begrebet ‘ready made’, men oftest modificerer han sine ‘stjålne’ objekter på nye måder og frarøver dem hermed deres oprindelige æstetiske og betydningsmæssige indhold. I værker som Monarchy in the UK (2009), IN/OUT (2010) og T10 viser han for eksempel, at objekter opnår nye semiotiske betydninger i forbindelse med nye grupperinger, udstillinger og sammenhænge – i den forstand er hans værker diskursive, litterære og kritiske.

Stedsensitive installationer
Men Mikkel Carl er også interesseret i den sammenhæng, hvori objekterne optræder. Hans værker er dermed stedspecifikke, og måske tilmed stedsensitive, som han selv udtrykker det. Det kunne man se i 2013 i Traneudstillingen på Gentofte Hovedbibliotek, hvor den interaktive installation Fuck Yes bestod af en gigantisk spejlvæg og fem abstrakt bemalede sækkestole placeret rundt omkring på gulvet. Hermed satte kunstneren spørgsmålstegn ved vore forventninger til gallerirum og bibliotek og til vor forståelse af æstetiske oplevelser.

I 2012 blev Mikkel Carls udstilling New Paintings Caught in the Headlights of Parking Cars i Ringsted Galleriet præmieret af Statens Kunstfond bl.a. fordi den scenografiske installation med billygters oplysning af antichok sølvfolietæpper på blindrammer udfordrede det abstrakte maleri og det traditionelle udstillingsrum.

Installationen blev re-installateret som Brand New Paintings Caught in the Headlights of Parking Cars i Talinn i 2013 og som (New) Paintings Caught in the Headlights of Parking Cars i en parkeringskælder i Odense i forbindelse med till Waters Run Deep, Skulptur Odense 14.

New Paintings Caught in the Headlights of Parking Cars, 2012, Ringsted Galleriet. Foto: Mikkel Carl
New Paintings Caught in the Headlights of Parking Cars, 2012, Ringsted Galleriet. Foto: Mikkel Carl

Mikkel Carls værker er bevist kodede kommentarer, der indskriver sig i historien – og især i den kanoniserede avantgardehistorie. Og ved at arbejde med repetition og re-kontekstualisering genererer han historiske spor og reaktiverer på forskellige måder både egne værker samt den historiske avantgarde og neoavantgardens frembringelser, så de nu får nye, kunstneriske betydninger.

Mikkel Carls værker afspiller på den måde en række tidligere avantgardistiske greb som readymaden, gentagelsen og chokket. Men det er lige så meget objekternes betydningsindhold, som det er formerne, kunstneren tilegner sig.

Hermed adskiller Mikkel Carls arbejdsmetode sig fra den sædvanligvis dybdeløse, postmodernistiske appropriationsmetode. I hvert fald som den kommer til udtryk i den amerikanske pop-­ og konceptkunst, hvor den rent formelle citering er dominerende.

View fra We Are All Workers, 2015, Kunsthal NORD. Foto: Niels Fabæk
View fra We Are All Workers, 2015, Kunsthal NORD. Foto: Niels Fabæk

We Are All Workers i Aalborg
Med udstillingen We Are All Workers har Mikkel Carl valgt at tage kampen op med etablerede, professionelle kunstinstitutioner som Kunsthal NORD og følge Asger Jorns velkendte råd om, at der er ingen grund til at gå, hvis ikke man går til yderligheder.

Med blændede døråbninger, nye skillevægge, nye rumforløb, nyt lagerrum, kæmpe huller i de nye vægge, røg ud af huset og et helt nyt kontor, hvor personalet skal arbejde under publikums overvågning, er Mikkel Carls udstilling blevet et omfattende indgreb i Kunsthal NORDs arkitektur, i den fastlagte formidling og i kunsthallens organisation samt daglige liv.

Udstillingen er en demonstration af, hvor langt en kunstner kan trænge ind i en institutions organisation, og omvendt hvor langt en kommunal institution som Kunsthal NORD tør lade kunstneren infiltrere dets struktur og organisering.

Mikkel Carls radikale ombygning kan opleves som ét stort kunstværk, hvor kunstneren gennetvinger nye måder at opleve Kunsthal NORDs velkendte omgivelser på – både kropsligt og visuelt.

Portfolio

We Are All Workers, 2015 på Kunsthal NORD, Aalborg. Foto: Niels Fabæk
We Are All Workers, 2015 på Kunsthal NORD, Aalborg. Foto: Niels Fabæk
Installationsview fra We Are All Workers, Kunsthal NORD, 2015. Foto: Mikkel Carl
Installationsview fra We Are All Workers, Kunsthal NORD, 2015. Foto: Mikkel Carl
A thing is a hole in the thing it is not, 2015 (2012), Kunsthal NORD. Foto: Mikkel Carl
A thing is a hole in the thing it is not, 2015 (2012), Kunsthal NORD. Foto: Mikkel Carl
A thing is a hole in the thing it is not, 2015 (2012), Kunsthal NORD. Foto: Mikkel Carl
A thing is a hole in the thing it is not, 2015 (2012), Kunsthal NORD. Foto: Mikkel Carl
Factory Windows are Always Broken, 2015. Foto: Mikkel Carl
Factory Windows are Always Broken, 2015. Foto: Mikkel Carl
Fuck Yes, Traneudstillingen, Hellerup. Foto: Mikkel Carl
Fuck Yes, Traneudstillingen, Hellerup. Foto: Mikkel Carl
Fuck Yes, Installationsview fra Traneudstillingen, Hellerup. Foto: Mikkel Carl
Fuck Yes, Installationsview fra Traneudstillingen, Hellerup. Foto: Mikkel Carl
Lacab is "not", 2013 på udstillingen Fuck Yes, Traneudstillingen, Hellerup. Foto: Mikkel Carl
Lacab is “not”, 2013 på udstillingen Fuck Yes, Traneudstillingen, Hellerup. Foto: Mikkel Carl
Untitled, 2013 på udstillingen Fuck Yes, Traneudstillingen, Hellerup. Foto: Mikkel Carl
Untitled, 2013 på udstillingen Fuck Yes, Traneudstillingen, Hellerup. Foto: Mikkel Carl
Brand New Paintings Caught in the Headlights of Parking Cars, 2013, Tallinn Tuesdays, Tallinn. Foto: Mikkel Carl
Brand New Paintings Caught in the Headlights of Parking Cars, 2013, Tallinn Tuesdays, Tallinn. Foto: Mikkel Carl
Brand New Paintings Caught in the Headlights of Parking Cars, 2013, Tallinn Tuesdays, Tallinn. Foto: Mikkel Carl
Brand New Paintings Caught in the Headlights of Parking Cars, 2013, Tallinn Tuesdays, Tallinn. Foto: Mikkel Carl
Brand New Paintings Caught in the Headlights of Parking Cars, 2013. Foto: Mikkel Carl
Brand New Paintings Caught in the Headlights of Parking Cars, 2013. Foto: Mikkel Carl
New Paintings Caught in the Headlights of Parking Cars, 2012, Skulptur Odensen 14. Foto: Mikkel Carl
New Paintings Caught in the Headlights of Parking Cars, 2012, Skulptur Odensen 14. Foto: Mikkel Carl
New Paintings Caught in the Headlights of Parking Cars, 2012, Skulptur Odensen 14. Foto: Mikkel Carl
New Paintings Caught in the Headlights of Parking Cars, 2012, Skulptur Odensen 14. Foto: Mikkel Carl
New Paintings Caught in the Headlights of Parking Cars, 2012, Ringsted Galleriet. Foto: Mikkel Carl
New Paintings Caught in the Headlights of Parking Cars, 2012, Ringsted Galleriet. Foto: Mikkel Carl
New Paintings Caught in the Headlights of Parking Cars, 2012, Ringsted Galleriet. Foto: Mikkel Carl
New Paintings Caught in the Headlights of Parking Cars, 2012, Ringsted Galleriet. Foto: Mikkel Carl
The Invisible Hand, 2011. Foto: Mikkel Carl
The Invisible Hand, 2011. Foto: Mikkel Carl
IN/OUT, 2010. Foto: Honza Hoeck
IN/OUT, 2010. Foto: Honza Hoeck
IN/OUT, 2010. Foto: Honza Hoeck
IN/OUT, 2010. Foto: Honza Hoeck
Monarchy in the UK, 2009. Foto: Honza Hoeck
Monarchy in the UK, 2009. Foto: Honza Hoeck

Mikkel Carl er født i 1976. I dag bor og arbejder han i Sorø/København.

Han har en MFA fra Det Kgl. Danske Kunstakademi og en BA i idéhistorie fra Aarhus Universitet. Han er medlem af kunstnersammenslutningen Den Frie, medlem af bestyrelsen for Overgaden – Institut for Samtidskunst og har i tillæg til sit virke som kunstner kurateret en række gruppeudstillinger i ind- og udland.

Udvalgte udstillinger:

2015
TRUST – Copenhagen Art Festival, Gl. Strand, Copenhagen (gruppe)
Crystal Readings, Soy Capitáin, Berlin (gruppe)
TEXT efter TEKST, Den Frie (gruppe)
Club of Matinée Idolz, Co2 Gallery, Turin (gruppe)
Searching for Devices, basis, Frankfurt (gruppe)

2014
Calculated Optimism, LAST RESORT, København (solo)
0-110 DVC, ANNAELLEGALLERY, Stockholm (solo)
My Chemical Romance, Retrospective gallery, Hudson NY (gruppe)
Still Waters Run Deep, SKULPTUR ODENSE 14 (gruppe)
Absence of Evil is the Evil of Absence, Residency Unlimited, New York (gruppe)

2013
Fuck Yes, Traneudstillingen, Gentofte Hovedbibliotek (solo)
It Looks Fake, but it Feels Real, Accademia di Danimarca
Rome (solo)
IRL, Point B, New York (gruppe)

Frem til 21. juni 2015 kan du opleve We Are All Workers i Kunsthal NORD i Aalborg. Det er Mikkel Carls første soloudstilling inden for en større dansk kunstinstitution.

Billedserie

Udstilling

We Are All Workers

Mikkel Carl

Kunsthal NORD
Se kort og tider

Del artiklen

'Ugens kunstner - Mikkel Carl'

Facebook