Statens Kunstfonds nye legatudvalg for Billedkunst

Statens Kunstfonds nye legatudvalg for Billedkunst

Søren Taaning bliver formand for Statens Kunstfonds nye Legatudvalg for Billedkunst. Sammen med Eva S. Christensen, Mikkel Carl, Jacob Fabricius og Ane Mette Ruge skal han de næste fire år uddele legater på området. Foto: Ole B. Jakobsen

Fra årsskiftet får sæderne i legatudvalgene i Statens Kunstfond som ventet nye ejermænd. Fem nye udvalgsmedlemmer for billedkunstområdet er netop udpeget og beskikket for de næste fire år.

Søren Taaning (formand), Ane Mette Ruge, Eva Steen Christensen, Jacob Fabricius og Mikkel Carl. Det er navnene på de fem nye medlemmer af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, som netop er blevet offentliggjort. Derudover er museumsdirektør for KUNSTEN i Aalborg, Gitte Ørskou, genudpeget som bestyrelsesformand for Statens Kunstfonds bestyrelse.

Bag udpegningerne står kulturminister Bertel Haarder og Statens Kunstfonds Repræsentantskab, der i dag den 18. februar offentliggør medlemmerne for i alt seks udvalg på tværs af kunstarterne.

Billedkunstnere på de fleste udvalgspladser

Det er Morten Stræde, Birgitte Anderberg, Jesper Fabricius, Katja Bjørn og Mette Winckelmann, som forlader legatudvalget ved udgangen af året. Et udvalg, der blev konstrueret i 2013 efter en sammenlægning af to tremandsudvalg for dels legater og indkøb og dels kunsten i det offentlige rum.

Nu er det så fem nye medlemmer, der skal tage stafetten videre med billedkunstner Søren Taaning i spidsen som formand. Han og tre af de andre nye medlemmer kommer med en baggrund som billedkunstnere, mens Jacob Fabricius som den eneste er kunsthistoriker og kurator, for nyligt ansat som leder af Kunsthal Aarhus.

Legatudvalgets primære opgave bliver at tildele arbejdslegater til kunstnere inden for kunstarten. Derudover kan de vælge at præmiere kunstværker, og netop på billedkunstområdet forelægger der også en opgave med at indkøbe værker og støtte tilblivelsen af kunst i det offentlige rum.

Gitte Ørskou fortsætter

Gitte Ørskou fortsætter som nævnt som bestyrelsesformand for Statens Kunstfond. Genudnævnelsen er foretaget af kulturminister Bertel Haarder, og Ørskou ser frem til arbejdet med de nyudpegede medlemmer i legatudvalgene.

“Fra 1. januar får vi 24 nye medlemmer ind i Statens Kunstfond, fordelt på de 6 legatudvalg. Der er ingen tvivl om, at der i de nye legatudvalg er en stærk faglig tyngde og indsigt. I Statens Kunstfond løser vi en vigtig samfundsopgave, når vi fordeler kunststøtten. Der er brug for, at vi i Danmark fortsat tør investere i kunstnerisk talent og i udviklingen af kunsten – og samtidig skal vi sørge for, at borgere i hele landet kan møde og opleve kunst af højeste kvalitet. Med de nye udvalg i Statens Kunstfond står vi godt rustet til at løse den opgave,” udtaler hun i en pressemeddelelse fra Statens Kunstfond.

Gitte Ørskou sidder på nuværende tidspunkt også i Projektstøtteudvalget for Billedkunst.

Udnævnelserne for Legatudvalget for billedkunst ser således ud:

- Søren Taaning (formand), billedkunstner, udpeget af Statens Kunstfonds Repræsentantskab
- Ane Mette Ruge, billedkunstner, udpeget af Statens Kunstfonds Repræsentantskab
- Eva Steen Christensen, billedkunstner, udpeget af Statens Kunstfonds Repræsentantskab
- Jacob Fabricius, kunsthistoriker og kurator, udpeget af kulturministeren
- Mikkel Carl, billedkunstner og kurator udpeget af kulturministeren.

Statens Kunstfond består af 12 udvalg, en bestyrelse og et repræsentantskab. Medlemmerne af de 12 udvalg er udpeget af henholdsvis kulturministeren og fondens repræsentantskab. De 12 udvalg er inddelt i to søjler; en søjle med 6 legatudvalg og en søjle med 6 projektstøtteudvalg (Arkitekturudvalget, som hører til projektstøttesøjlen, uddeler dog både legater og projektstøtte). Alle udvalg beskikkes for en fireårig periode. Den 1. januar 2016 udskiftes medlemmerne af de 6 legatudvalg, mens medlemmerne af de nuværende projektstøtteudvalg, som tiltrådte 1. januar 2014, først udskiftes ved udgangen af 2017. Kulturministeren udpeger formændene til de enkelte udvalg. Til formandsposten i legatudvalgene skal kulturministeren dog vælge en blandt de medlemmer, som er udpeget af repræsentantskabet. Bestyrelsen består af formændene for de 12 udvalg. Kulturministeren udpeger en bestyrelsesformand blandt de 12 udvalgsformænd.

Del artiklen

'Statens Kunstfonds nye legatudvalg for Billedkunst'

Facebook