Skulpturlandsby Selde præmieret

Skulpturlandsby Selde præmieret

Foto fra støbeprocessen af Marianne Jørgensens værk til Skulpturlandsby Selde 2016. Foto: Marianne Jørgensen

Kunstprojektet Skulpturlandsby Selde udstiller for tredje år værker i det offentlige rum. Årets udstilling har netop modtaget en præmiering på 100.000 kroner af Statens Kunstfond på baggrund af kunstnernes inddragende og innovative arbejdsproces.

I midten af oktober offentliggjorde Statens Kunstfond, at Legatudvalget for Billedkunst har besluttet at præmiere årets udstilling i Skulpturlandsby Selde med 100.000 kroner.

Det sker på baggrund af den kunstneriske proces, der ligger til grund for udstillingen; et “åbent laboratorium, hvor værkerne blev skabt i en dialog med lokalsamfundet,” lyder det i legatudvalgets begrundelse for præmieringen.

Læs kunsten.nus reportage fra årets udstilling i Skulpturlandsby Selde her

Fokus på det eksperimenterende og lokal forankring
Legatudvalget har i disse år særligt fokus på kunstprojekter, der går i dialog med borgerne og har værdi og indflydelse på et lokalt plan.

Læs artikel om legatudvalgets visioner her

Og det er netop disse aspekter, som også fremhæves i legatudvalgets begrundelse for præmieringen; nemlig den kollektive arbejdsproces, hvor videndeling mellem generationer har været et vigtigt element, og eksperimentelle tilgange til det kunstneriske håndværk.

Udstillingens værker er i år blevet til på særlig vis, idet de deltagende kunstnere var inviteret til Selde i tre uger for at skabe kunst med en stedsspecifik bevidsthed.

Det har tilladt en tæt dialog mellem kunstnere og borgerne i Selde, ligesom støbemester Peter Jensen, leder af Broncestøberiet Peter Jensen ApS, har bidraget med støtte og ekspertise til kunstnernes arbejde med skulpturer støbt i aluminium.

Årets udstilling i Skulpturlandsby Selde er skabt af kunstnerne Tina Maria Nielsen, Julie Stavad, Heine Kjærgaard Klausen, Marianne Jørgensen, Marianne Hesselbjerg, Julie Bitsch, Sara Willemoes Thomsen, Peter Olsen, Hartmut Stockter, Mathias Sæderup og de to kunstelever Siska Katrine Jørgensen og Tora Schultz Larsen.

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst har til opgave at uddele arbejdslegater og præmieringer samt at indkøbe kunst og igangsætte kunstprojekter i det offentlige rum.

Legatudvalget fik nye medlemmer i begyndelsen af året. I perioden 2016-2020 har udvalget således billedkunstner Søren Taaning som formand og består i øvrigt af billedkunstnerne Ane Mette Ruge, Eva Steen Christensen og Mikkel Carl samt kurator Jacob Fabricius.

Del artiklen

'Skulpturlandsby Selde præmieret'

Facebook