Truslen mod Det Fynske Kunstakademi afværget

Truslen mod Det Fynske Kunstakademi afværget

Reddet. Tre årgange af kunststuderende var i fare for ikke at kunne gennemføre deres uddannelse. By- og Kulturudvalget i Odense Kommune stemte tirsdag dog nej til at anbefale en udfasning af driftstøtten til Det Fynske Kunstakademi. Foto: Det Fynske Kunstakademi

Et spareforslag om at fjerne den kommunale driftstøtte til Det Fynske Kunstakademi blev nedstemt tirsdag den 7. juni i Odense Kommunes By- og Kulturudvalg. Akademiet kan således komme videre efter en turbulent tid med både rektormangel, økonomisk usikkerhed og en mislykket fusionering.

Det Fynske Kunstakademi (DFK) kan ånde lettet op. Tirsdag eftermiddag besluttede Odense Kommunes By- og Kulturudvalg ved en afstemning alligevel ikke at anbefale en udfasning af kommunens driftstøtte til akademiet.

Udfasningen, der ifølge den omtalte anbefaling skulle afsluttes i 2019, ville have betydet, at akademiet skulle lukke og slukke. Modsat Det Kgl. Danske Kunstakademi i København, som er fuldt ud statstøttet, lever Det Fynske Kunstakademi – trods sin statsanerkendte og SU-berettigede kunstneruddannelse – nemlig af sin støtte fra kommunen. Hvis den forsvinder, forsvinder også akademiet.

Ifølge den aktuelle driftsaftale for 2014-2016 modtager DFK årligt ca. 3 mio. kr. 1,6 mio. kr. i driftstøtte fra Odense Kommune (samt tildeling af lokaler) og ca. 1,4 mio. kr. fra Kulturministeriet – en bevilling, som følger den kommunale, dvs. at hvis Odense Kommune vælger at trække sin driftstøtte, så bortbalder også statstøtten.

Turbulente tider
Afstemningen, som her tirsdag faldt ud til akademiets fordel, er blot kulminationen på en turbulent tid for det odenseanske kunstakademi. De seneste seks måneder har ikke lige frem været et klassisk fynsk forår:

Ved årsskiftet valgte Stine Herbert før tid at fratræde sin stilling som rektor. En afløser blev der imidlertid ikke fundet, angiveligt fordi kommunen havde planer om at fusionere akademiet med Syddansk Universitet. DFK har siden januar derfor været uden rektor.

Fusionen blev dog ikke til noget. Den måtte opgives, eftersom akademiets uddannelse ikke er forskningsbaseret og ikke med garanti kan vurderes som samfundsnyttig af Uddannelses- og Forskningsministeren. Det oplyser Styrelsen for Videregående Uddannelser i et brev til Odense Kommune, og SDU har siden erklæret sig forstående overfor de to forbehold.

Og så kom den omtalte anbefaling (eller trussel) om helt at fjerne den kommunale støtte fra Det Fynske Kunstakademi. En anbefaling, som er et led i en større spareplan, hvor også andre fremtrædende kulturinstitutioner, herunder Carl Nielsen Museet og det fynske kunstnerresidency Gæsteatelier Hollufgård, er nævnt.

I et tidligere interview til Fyns Stifttidende har By- og Kulturrådmand Jane Jegind (V) udtalt, at det ikke er kommunens opgave at drive videregående uddannelse, og at kunstakademiet derfor er et oplagt sted at spare.

Tilbage til arbejdet mod fremtiden
Med nedstemningen af foreslaget kan DFK endelig komme videre med arbejdet:

Først og fremmest skal der findes en ny rektor, næste års studieplaner skal færdiggøres, der skal ansættes nye professorer, optages et nyt hold elever, og endelig skal der forhandles en ny driftsaftale med kommunen, når den nuværende aftale udløber ved udgangen af 2016.

Det fortæller DFK’s bestyrelsesformand Poul W. Falck til kunsten.nu, da vi fanger ham på en telefon kort efter, det er kommet frem, at forslaget er nedstemt.

Selvom der er stor lettelse at spore hos Poul Falck, betyder afværgelsen af en lukning ikke, at akademiet og dens bestyrelsen kan lægge benene op. DFK står over for en stor opgave. Akademiet har brug for at synliggøre sig i det regionale kulturliv og markere sig på kunstscenen, fortæller han. “Den kvalitet, som akademiets har ry for, skal opretholdes og styrkes.”

Falck forklarer, at en bevarelse af DFK er vigtig både for elevernes skyld, men også for kulturen i regionen generelt. Den nyder nemlig godt af en “etableret fødekæde inden for alle kunstarter.” Odense skal som en større dansk by også kunne tilbyde videregående kunstuddannelser, ikke mindst i tider, hvor ambitionerne for byudviklingen i kommunen går under navnet “fra stor dansk by til dansk storby”. DFK skal cementere sin plads i kulturen som ét af tre kunstakademier på landsplan, med en selvstændig profil, oplyser Falck.

Både DFK’s bestyrelse og lokalpolitikere har længe presset på for at få Kulturministeriet til at overtage den fulde drift af akademiet, dog uden held. Set i lyset af den tilsyneladende begrænsede politiske begejstring for kommunal medfinansiering af DFK – som Jane Jeginds udtalelse, spareforslaget og fusionsforsøget vidner om – skal det blive interessant og lidt nervepirrende at følge forhandlinger om de næste års driftstilskud.

Om DFK i fremtiden skal undvige flere sparemanøvrer, vil tiden vise. Som det er nu, kan akademiet ihvertfald ikke klare sig for mindre, slutter Poul W. Falck.

Det Fynske Kunstakademi kunne sidste år fejre 70 års jubilæum.

Del artiklen

'Truslen mod Det Fynske Kunstakademi afværget'

Facebook