Svanemærke for en bæredygtig kulturbranche

Svanemærke for en bæredygtig kulturbranche

Digter Mette Moestrup, billedkunstner og forperson UKK Scott William Raby og koreograf og kunstnerisk forsker Yeong-Ran Suh under Fair Practice Kultur workshop. Foto: Sine Nielsen.

Kan en værdifokuseret tilgang til arbejdsforhold bane vej for en mere bæredygtig kulturbranche i Danmark? Med inspiration i The Fair Practice Code, et kulturens svanemærke udviklet i Holland, vil Dansk Komponistforening og UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere i et nyt fælles projekt facilitere samtaler på tværs af kunst- og kulturbranchen for at undersøge modellens muligheder i Danmark.

Arbejdsforholdene for kunstnere og kulturaktører er usikre og lønningerne er for lave. Det har vi vidst i lang tid, men corona-krisen tydeliggjorde behovet for at skabe bedre og tryggere arbejdsvilkår, rimelig betaling og mere transparente arbejdsstrukturer.

Fair Practice er en international bevægelse, hvis formål er at forene arbejdsvilkår og værdier tilpasset kunstområdernes særlige præmisser. Den har ifølge de to fagorganisationer potentiale til at forbedre arbejdsvilkårene for den danske kunst- og kulturbranche ved at være et konkret forpligtende redskab, der kan være med til at gøre arbejdsmiljøstrukturer mere gennemsigtige og dermed gøre det lettere at tale et fælles sprog på tværs af branchen.

Projektet Fair Practice Kultur skal skabe engagement og interesse omkring en sådan model i Danmark og undersøge, om tankegangen resonerer i branchen. Projektet består af tre dele: workshops og samtaler, en rapport og en høring i Folketinget.

Den første Fair Practice Kultur-workshop fandt sted d. 2 juni på Statens Værksteder for Kunst med deltagelse af 50 kunstnere og kulturaktører inden for musik, billedkunst, design, scenekunst, film og litteratur. Gennem oplæg, diskussioner og workshops og med afsæt i konkrete erfaringer fra Holland diskuterede deltagerne, hvad rimelige vilkår er, og hvilke muligheder og udfordringer der er ved at indføre en Fair Practice-certificering som metode.

Der var stort fokus på temaerne bæredygtighed (grøn, tidsmæssig, økonomisk og social), mangfoldighed (inklusion, repræsentation, bias, privilegier mv.) og trivsel (mental trivsel og vilkår og sikkerhed ift. løn, dagpenge, barsel og pension). Men deltagerne dykkede også ned i temaerne etik, gennemsigtighed, diskurs, organisering, politiske strategier, medier og ophavsret, ligesom navnet, processen frem, mulige udfordringer og implementering blev vendt.

De næste samtaler finder sted i august og september, heraf en panelsamtale på Kulturmødet Mors den 24. august kl.15.30 – 16.30.

Kilde: UKK

Del artiklen

'Svanemærke for en bæredygtig kulturbranche'

Facebook