Arbejdsgruppe om museumsreform er nedsat

Arbejdsgruppe om museumsreform er nedsat

Gitte Ørskou, direktør for Moderna Museet i Stockholm, er blandt medlemmerne i den nye arbejdsgruppe, som skal komme med input til den nye museumsreform. Foto: Mick Andersson.

Arbejdsgruppen skal komme med anbefalinger til en kommende museumsreform. Det forventes, at anbefalingerne ligger klar i oktober i år.

Medlemmer af arbejdsgruppen:
Claus Juhl (forperson)
Mikkel Bogh
Gitte Ørskou
Nikolas Lyhne-Knudsen
Mads Stendorf Hansen
Stine Johansen (efter indstilling fra KL)
Claus Kjeld Jensen (efter indstilling fra Organisationen Danske Museer)
Dorthe Weinkouff Barsøe (efter indstilling fra DI/DE)

Arbejdsgruppen skal blandt andet se på følgende:

1. De statslige og statsanerkendte museers nuværende opgaver

2. Anbefalinger til statsanerkendte museers fremtidige opgaver

3. Beskrive og formulere mulige elementer i tilskudsstrukturen for statsanerkendte museer, herunder kriterier for at modtage tilskud

4. Udarbejde anbefalinger til mulige modeller for en reform af tilskudsstrukturen for statsanerkendte museer, inkl. konsekvensberegninger

Læs mere om arbejdsgruppens opgaver her.

Kilde: Kulturministeriet

Del artiklen

'Arbejdsgruppe om museumsreform er nedsat'

Facebook