2/3 af museernes kunstindkøb går stadig til mænd

2/3 af museernes kunstindkøb går stadig til mænd

Christiansborg. Foto: Henrik Sørensen.

Når de statslige og statsanerkendte museer har indkøbt kunst de seneste fem år, er størstedelen af kunsten lavet af mænd, ligesom de fleste af de penge, museerne bruger på kunst, også går til mænd.
Der kan måles en forskel i både antallet af indkøbte værker og i kroner og øre, når der indkøbes kunst af henholdsvis mænd og kvinder. Det viser en undersøgelse lavet af Slots- og Kulturstyrelsen, som fremover vil blive lavet hvert år.

Undersøgelsen viser, at når der bruges 100 kroner på indkøb på statslige og statsanerkendte museer, går 65 kroner, næsten 2/3, til mandlige kunstnere.

63 pct. af kunstmuseernes indkøbte værker i perioden 2018-22 er skabt af mandlige kunstnere, og 65 pct. af den samlede udgift af kunstmuseernes indkøb anvendes på værker af mandlige kunstnere. Det viser en spørgeskemaundersøgelse lavet af Slots- og Kulturstyrelsen fra 2018-2022, hvor i alt 37 statslige og statsanerkendte museer med kunsthistorisk ansvar har bidraget med data.

Undersøgelsen viser dog også, at de museer, som har indsatser for at ændre billedet, har succes med det. Hos de museer, som ikke arbejder med kønsfordelingen, er fordelingen af indkøbte værker fordelt på 80 pct. mænd og 20 pct. kvinder. Hvis museet derimod har arbejdet med at ændre kønsfordelingen, er grupperne cirka fordelt ligeligt.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:
”Tallene viser, at der er et stykke vej, før vi har en mere ligelig fordeling på området. Der er i mine øjne behov for, at vi fortsætter med at holde øje med udviklingen for at se, om det er et udsving i denne undersøgelse, eller om der er tale om en klar tendens. Derfor har jeg besluttet, at denne undersøgelse skal laves hvert år fremover. Det vil være med til at skabe opmærksomhed om udfordringerne på området.”

Kilde: Kulturministeriet

Nøgletal
• De statslige og statsanerkendte kunstmuseer med størst omsætning indsamler mere ligeligt mellem mandlige og kvindelige kunstnere. Der anvendes dog i gennemsnit 109.596 kr. mere på værker af mandlige kunstnere i gruppen.
• I data observeres enkelte geografiske forskelle. Bornholm, Nordsjælland, København og Københavns omegn har den mest ligelige fordeling af indkøbte værker skabt af hhv. mandlige og kvindelige kunstnere.
• Museerne åbner generelt flest udstillinger med værker af mandlige kunstnere.
• Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler har de seneste 10 år i snit uddannet 54 pct. kvinder og 46 pct. mænd.
• Donationer er ikke inkluderet i opgørelsen.

Del artiklen

'2/3 af museernes kunstindkøb går stadig til mænd'

Facebook