Ny undersøgelse peger på behovet for kunstnermiljøer i de større byer

Ny undersøgelse peger på behovet for kunstnermiljøer i de større byer

Bikubenfondens tidligere atelier. Foto: Natascha Thiara Rydvald.

Kunsten og kunstnere er med kreativitet og eksperimenter med til at skabe mangfoldighed og liv i byerne i Danmark. Men hvordan sikrer man boliger og atelierer, der er til at betale for, så kunstnerne kan blive i storbyerne? Det giver den nye undersøgelse Kunstnermiljøer – udviklingen af den blandede by et bud på i form af konkrete scenarier for fremtidens kunstnerboliger og fællesskaber.

De senere år har kunsten og kulturen været brugt som løftestang i byudviklingen, fx i forbindelse med omdannelse af tidligere industriområder eller udvikling af nye bydele.

Permanente kunstnermiljøer med kunstnerboliger og tilknyttede arbejdsfaciliteter er imidlertid et sjældent syn i storbyen i dag. Høje boligpriser og få atelierpladser presser kunstnerne, og derfor risikerer man, at de kreative kunstnermiljøer forsvinder fra byerne.

På den baggrund har Akademisk Arkitektforening, Foreningen Kunstnerboliger af 1873, UKK Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere, Billedkunstnernes Forbund og Bikubenfonden lavet en forundersøgelsen Kunstnermiljøer – udviklingen af den blandede by, som er udført af BARK Rådgivning og støttet af Bikubenfonden og Dreyers Fond.

Konkrete ønsker og modeller for fremtidens kunstnermiljøer

Den nye forundersøgelse afdækker kunstnernes forskellige behov, deres ofte begrænsede økonomiske råderum samt den værdi, kunstnermiljøer kan bidrage med til et lokalområde. Indsigterne kobles med inspiration og viden fra eksisterende kunstnermiljøer i Danmark og udland. Og på baggrund heraf præsenteres en række scenarier, der kan inspirere til udvikling, organisering og finansiering af nye kunstnermiljøer.

Blandt andet opstiller undersøgelsen tre modeller for boliger med adgang til atelier samt mulige ejerskabsformer. Desuden ser den på muligheden for at etablere kunstnermiljøer i nogle af de byudviklingsområder i københavnsområdet, som allerede er under udvikling.

Læs mere om undersøgelsen her og her, eller download hele rapporten her.

Kilde: Akademisk Arkitektforening.

Del artiklen

'Ny undersøgelse peger på behovet for kunstnermiljøer i de større byer'

Facebook