Mellem individ og verden

Mellem individ og verden

Eva Steen Christensen: Singing on territory (detalje). Pressefoto.

Billedserie

Udstilling

New State of mind

15 okt 2011 12 nov 2011

Eva Steen Christensen

Skulpturi
Se kort og tider

Skulptøren Eva Steen Christensens seneste udstilling på Skulpturi.dk rejste en hel del kunstneriske spørgsmål. Dem forfulgte Karin Lorentzen og KUNSTEN.NU bringer her den samtale, som afrundede udstillingen.

Udstillingen New state of mind er ikke et forsøg på at indfange de store sammenhænge, men et enkelt bud på en udkrystallisering af et par af de grundlæggende elementer, som vi er sammensat af.

–I Skulpturi.dk’s udstillingsrum står væggene tomme. Rummet er indtaget af tre skulpturer på gulvet i meget forskellige størrelser og materialer. Skulpturernes enkelhed og materialitet afkræver, at man som beskuer må gå ind på deres betingelser. Hvad har du tænkt med det?

Eva Steen Christensen: New state of mind. Pressefoto.
Eva Steen Christensen: New state of mind. Pressefoto.
“Når man placerer værker på væggen, inddrages et illusorisk rum, et parallel univers. På udstillingen ”New State of Mind” har jeg fravalgt væggene. Værkernes isolerede placering på gulvet skaber en særlig form for koncentration. Det konkrete rum bliver underordnet og dialogen mellem værkerne er i centrum. Skulpturerne virker via deres fysiske, konkrete og kropslige størrelser. Og det er ud fra disse faktorer, der dannes ‘sprog’.”

–Men der er jo også billedmæssige referencer i værkerne, som fuglenæbbene?
“Ja, skulpturen Singing on territory balancerer mellem at være et konstruktionsprincip og at være et billede. De tilspidsede jernflader danner åbninger ind til kubens indre. De kunne minde om vindueshuller i gotisk arkitektur, men deres størrelser og placering i forhold til beskueren låner associationer fra råbende munde eller ansigter.”

Eva Steen Christensen: Singing on territory (forrest). Pressefoto.
Eva Steen Christensen: Singing on territory (forrest). Pressefoto.
“Trods den enkle geometri associerer de til blinde skræppende fugle, vrede stemmer eller skrig fra et mørke. Fugle i flok kender man bl.a fra Hitchcock´s film Fuglene (1963), men modsat Hitchcock´s fugle som angriber, er disse fugle fastfrosset i en samlet form omkring et indre. De beskytter med al magt deres territorium, ligesom torne på en busk.”

“Denne vekselvirkning mellem konkret formdannelse og symbolsk fortælling er et af udstillingens omdrejningspunkter.”

“Fortællingerne ligger indlejret i materialets muligheder og betydningslag, som en slags ‘Truth to materials’.”

–På hvilken måde gør det sig gældende med skulpturen “Sandheden ligger udenfor mig”? Det forekommer mig, at afstanden mellem titel og værk i dette værk er større?
“Skulpturen er opbygget af sammennittede træplader, der kan samles og udviddes som en harmonika. Formen er vredet omkring sit eget centrum, så de to yderflader tilsammen skaber et nyt rum. Foldningerne skaber associationer både til den protestantiske præstekrave og til traditionel gøgleræstetik. Begge er karikerede figurer.”

“Igen er skulpturen opbygget med udgangspunkt i materialets formåen. Den står som en vrangvendt æske eller en åben taske, og skulpturen er i evig forhandling mellem et ydre og et indre. Den frasiger sig muligheden for at blive lukket. Når noget lukkes, åbnes noget andet; som æskers inderrum, lamellers mellemrum, pengepunges ruminddelinger, døråbninger eller slå-ud senge.”

Eva Steen Christensen: Sandheden ligger udenfor mig. Pressefoto.
Eva Steen Christensen: Sandheden ligger udenfor mig. Pressefoto.
Eva Steen Christensen: Sandheden ligger udenfor mig (detalje). Pressefoto.
Eva Steen Christensen: Sandheden ligger udenfor mig (detalje). Pressefoto.

“Som nye universer og rumligheder åbnes der til noget bagvedliggende, som kunne være tros- eller åndsspørgsmål. Verden udvider sig og verdensbilledet bliver større.”

“Den handler om at skue udad, samtidig med at titlen peger tilbage på et eksisterende ‘jeg’, der indgår som del i en langt større kontekst. (Om at søge betydningen i sammenhængene mellem individ og verden.) Skulpturen er således en form som verdenen kan passere igennem, og måske en form, som har kastet de to andre skulpturer af sig.”

–Uden omsvøb, hvad ligger der i denne titel?
“Uden omsvøb betyder som bekendt; at det er, hvad det er. Det er ikke pakket ind men blotlagt. Den lille kugleformede skulptur er lavet af lange rundede baner af maskinpap, som er sammensyet på symaskine.”

“I forhold til de andre to værker, som er lavet af typiske konstruktionsmaterialer, er ”Uden omsvøb” anderledes blød og sanselig. Den bliver en slags antiskulptur, som den ligger; passiv, udsat og lukket om sig selv.”

“Det er en organisk form i familie med hvepsebo, rispapirslamper eller punkterede bolde, men de mange syninger fastholder værket i den skitseagtige frembringelsesproces; handlingen at indkapsle, at omsvøbe, at danne rum. De overskydende tråde hænger overalt på skulpturen, som en slags fimrehår, der vidner om en uafsluttet proces.”

–”New state of mind” indikerer et ændret udgangspunktfor din praksis, er det tilfældet?
“Jeg har forsøgt at tage fat i nye arbejdsgange og nye referencer. Min undersøgelse af det nære tingsunivers er trådt i baggrunden for mere dramatiske og litterære betydningslag heriblandt læsningen af Dante´s guddommelige komedie.”

“Dantes verdensbillede ligger milevidt fra den fragmenterede og komplekse verden af i dag, men den grundlæggende struktur i historien om digterens vandring gennem helvedet og himlen, hvor han i dødsriget konfronteres med en systematisk og kompleks inddeling af syndere og frelste, er en del af vores mentale fundament, og man kan fra den drage paralleller til både psykologien, filosofien og til andre religioner. De er alle veje ind til samme grundspørgsmål om hvad bevidsthed er og med hvilken bevidsthed vi eksisterer i vores kontekst.”

Eva Steen Christensen: Uden omsvøb. Pressefoto.
Eva Steen Christensen: Uden omsvøb. Pressefoto.
Eva Steen Christensen: Uden omsvøb (detalje). Pressefoto.
Eva Steen Christensen: Uden omsvøb (detalje). Pressefoto.

“Det er en problematik, som jeg altid har været optaget af, men i de seneste værker har jeg fundet frem til større grad af åbenhed i selve tilblivelsesprocessen. Heraf kommer også titlen” Sandheden ligger udenfor mig”. I et skulpturunivers findes der interessante betragtninger i de svar materialet giver fra sig – i mødet mellem bevidsthed, erfaring og materiale.”

Billedserie

Udstilling

New State of mind

15 okt 2011 12 nov 2011

Eva Steen Christensen

Skulpturi
Se kort og tider

Del artiklen

'Mellem individ og verden'

Facebook