Den Frie inviterer til open call 2018

Den Frie inviterer til open call 2018

Den Frie Udstillingsbygning. Pressefoto.

Den Frie Udstillingsbygning opfordrer kunstnersammenslutninger og kunstneriske grupperinger til at indsende udstillingsforslag inden den 20. november 2016.

Den Frie Udstillingsbygning i København inviterer nu til open call til udstilling i foråret 2018. Det er et krav, at ansøgere består af konstellationer af kunstnere, som på eget initiativ udstiller gentagende gange under samme navn.

Den Frie Udstillingsbygning fungerer som et ‘Kunstnernes Hus’ med mange udstillinger, projekter og aktiviteter med deltagelse af flere forskellige kunstnere. Den Frie ønsker at vise udstillinger med rod i bygningens kollektive tradition og søger derfor specifikt projekter med et kollektivt fokus.

Indsend forslag til Den Frie Udstillingsbygning
Forslag skal indsendes som en samlet pdf-fil, og ansøgningen indsendes elektronisk til administration@denfrie.dk

Ansøgningen skal indeholde følgende:
– Kort opsummering af projektet indeholdende titel, antal kunstnere og intro til indholdsfokus
– 1 A4-side med projektbeskrivelse
– Budget og finansieringsplan
– Billedmateriale.

Der lægges særligt vægt på projekter, der udfordrer og eksperimenterer med gruppeudstillingen og kunstnersammenslutningen som format, samt projekter, der går i dialog med udstillingsbygningens særlige tradition for kunstnerinitierede udstillinger.

Deadline er den 20. november 2016, og udstillingsperioden er ca. 4 uger i foråret 2018.

Kilde: Den Frie Udstillingsbygning

Den Fries udstillingsprogram for 2018 tilrettelægges af Den Frie Udstillingsbygnings kunstneriske leder og godkendes af bestyrelsen for Den Frie Udstillingsbygning.

Del artiklen

'Den Frie inviterer til open call 2018'

Facebook