Open Call: Kunst med og til beboerne i Brøndby Strand

Open Call: Kunst med og til beboerne i Brøndby Strand

Brøndby Strand Parkens 12 ikoniske højhuse blev opført i årene 1969-73 af arkitekterne Svend Høgsbro og Thorvald Dreyer. Fem af husene skal nu rives ned på grund af PCB-forurening. Det skaber dog grobund for kunstprojekter. Foto: Kingo Karlsen.

Legatudvalget for Billedkunst og Brøndby Strand Projektet efterlyser en billedkunstner eller et kunstfagligt team til at gennemføre et toårigt offentligt kunstprojekt hos, med og til beboerne i Brøndby Strand Parken.

Kunstneren – og evt. team – får atelier og kontor i Brøndby Strand Parken og skal over to år både udvikle og realisere projektet sideløbende med et af danmarkshistoriens største nedrivningsprojekter: Nedrivningen af fem PCB-forurenende højhuse i Brøndby Strand Parken.

Mange kender netop Brøndby Strand for den ikoniske skyline: 12 betonhøjhuse, der kan ses på kilometervis afstand. I de kommende år kommer vartegnet imidlertid til at forandre sig drastisk. Fem af de berømte højhuse er forurenet med PCB og skal rives ned, og områdets over 8.000 beboere befinder sig derfor snart midt i en historisk nedrivning.

Nedrivningen er så omfattende, at den over flere år vil skabe væsentlige gener for områdets beboere. Hundredevis af lejere er blevet genhuset, og de øde områder omkring de fem forladte højhuse kan opleves utrygt. I forlængelse heraf kommer tung trafik, støjgener og trafikomlægninger til at præge området i de kommende år.

Ønsket er derfor, at kunstprojektet skal være en positiv kontrast til de mange gener nedrivningen har for områdets beboerne.

For netop at imødekomme områdets beboere er brugerinddragelse helt centralt for projektet.

Ønsket er, at brede målgrupper og forskellige sammensætninger af beboere i området – børn, unge, familier og ældre, kan lære om og deltage i billedkunstneriske skabelsesprocesser.

I sidste ende skal det toårige kunstprojekt resultere i tre offentlige kunstværker, som skal være tilgængelige i området i min. 12 måneder.
Hvis der er enighed om det, kan økonomien også samles til et eller to værker.

Alle interesserede billedkunstnere/kunstfaglige teams opfordres til at ansøge til fristen 12. august.

Tre billedkunstnere/kunstfaglige teams inviteres efterfølgende til at udvikle et gennemarbejdet projektforslag og efter fremlæggelse af disse udvælges så det endelige kunstprojekt til påbegyndelse januar 2022.

Læs mere om projektet her.

Kilde: Statens Kunstfond.

Del artiklen

'Open Call: Kunst med og til beboerne i Brøndby Strand'

Facebook