Open Call til Gammelgaards udstillingsprogram 2023-24

Open Call til Gammelgaards udstillingsprogram 2023-24

Udstillingsview fra den aktuelle udstilling af Emily Gernild og Martha Hviid på Gammelgaard. Foto: Thomas Haldbæk

Gammelgaard har åbnet ansøgningsrunden for udstillingsforslag til udstillingsperioden 2023-2024, plus en enkelt periode i efteråret 2022. Ansøgningsfristen er mandag 21. juni 2021.

Både billedkunstnere og kuratorer kan ansøge om en udstillingsperiode på Gammelgaard. Længden af udstillingen fastsættes i forhold til udstillingsprojektets indhold og perspektiv. For at komme i betragtning som udstiller forudsættes det, at ansøgere har en professionel, aktiv udstillingspraksis, og har deltaget i censurerede udstillinger i et sådant omfang, at man er berettiget til at blive medlem af BKF eller anden professionel kunstnerisk forening/sammenslutning.

Gammelgaard realiserer kun undtagelsesvis udstillinger, der har været vist andre steder, og kun såfremt disse aktivt tilpasses og reflekterer Gammelgaards særegenhed. Gammelgaard laver ikke salgsudstillinger.

Alle ansøgninger behandles af Gammelgaards udstillingsudvalg. I behandlingen af ansøgningen læggers der vægt på, at udstillingsidéen er ambitiøs, gennemtænkt og har til formål at fremme kunstneriske oplevelser og dialog med Gammelgaards publikum. Endvidere lægges der vægt på at skabe højst mulig diversitet af kunstneriske udtryk i det to-årige udstillingsprogram, ligesom der også skeles til en ligelig kønsfordeling.

Ansøgnignsfrist mandag d. 21. juni 2021. Der må forventes en svarfrist på cirka 8-9 uger.

Yderligere information om ansøgningskrav og -procedure findes på Gammelgaards hjemmeside her.

Kilde: Gammelgaard

Del artiklen

'Open Call til Gammelgaards udstillingsprogram 2023-24'

Facebook