3 X open call til Udstillingsstedet Spanien 19C

3 X open call til Udstillingsstedet Spanien 19C

Udstillingsstedet Spanien 19c holder i dag til i Papirlageret på Sydhavnen i Aarhus.

Udstillingsstedet Spanien19c henvender sig med tre open calls, der kan besvares af billedkunstnere med en interesse for stedsspecifik kunst i bylivet og det offentlige rum.

Udstillingstedet søger både 1) konkrete udstillingsforslag, 2) residencies til kunstnerisk forskning- og udviklingsvirksomhed, og 3) udstillingsforslag fra Det Jyske Kunstakademis studerende. De tre open calls knytter sig til aktiviteter i 2023.

I 2021 flyttede Spanien19c ind i Papirlageret på Aarhus Sydhavn, der står indhegnet bag en aktiv byggeplads. Spanien 19c råder over et større kontor til research, samt et højloftet udstillingsrum i foyeen. Stedets rolle i området er, at videreføre Sydhavnens tradition for en høj kunstnerisk aktivitet, mens byfornyelsen foregår, således at der fortsat kan eksistere et reelt kunstmiljø, efter at kranerne forlader scenen. Alle besvarelser af open calls forventes at tage udgangspunkt i Spanien 19cs aktuelle konceptbeskrivelse, som man kan finde her.

Beskrivelse af de tre open calls:

Open call til udstillingsforslag
Udstillingsstedet Spanien19c søger efter beskrivelser og skitser, der kan installeres over tre uger i Papirlagerets udstillingsrum. Man kan både søge som individ og kunstnergruppe, og der gives af Spanien19c et samlet beløb på 10.000 kroner. Udstillingerne forventes at forholde sig til stedsspecificitet, kunst i bylivet og/eller det offentlige rum.

Open call til residencies
Udstillingsstedet Spanien19c søger efter samarbejder med andre kunstnerkollektiver- og grupper, der vil indgå i et residency-baseret forløb til kunstnerisk forskning og udviklingsvirksomhed. Samarbejderne vil udmøntes i enten en begivenhed eller en udstilling, og de forventes at tage udgangspunkt i området omkring Aarhus Sydhavn. Honorar aftales ud fra projekts omfang.

Open call til Det Jyske Kunstakademi
Udstillingsstedet Spanien19c genoptager sin tradition med at udbyde én årlig udstilling til akademistuderende, der kan søge både som enkeltpersoner eller gruppe. Vi søger efter et konkret udstillingsforslag med beskrivelse og skitser, der kan installeres over tre uger i Papirlagerets udstillingsrum. Der gives et samlet beløb på 10.000 kroner. Udstillingerne forventes at forholde sig til stedsspecificitet, kunst i bylivet og/eller det offentlige rum.

Ansøgningsfrist er 15. august.

Del artiklen

'3 X open call til Udstillingsstedet Spanien 19C'

Facebook