Billedkunstnere som forskere

Billedkunstnere som forskere

Det Kgl. Danske Kunstakademi. Pressefoto.

Det Kgl. Danske Kunstakademi skal sammen med andre europæiske kunstakademier udvikle ph.d.-grad for kunstnere.

Med en EU-bevilling på to millioner danske kroner er der sat skub i arbejdet med at give form til en kunstnerisk ph.d.-grad for de højere kunstneriske uddannelser.

Projektet kaldes Creator Doctus og er igangsat med baggrund i et udtalt behov for, at de højere kunstneriske uddannelser kan bedrive forskning på samme niveau som øvrige højere uddannelsesinstitutioner. Målet er bl.a., at de kunstneriske uddannelser udvikler metoder og redskaber, som er specifikke for den kunstneriske forskningspraksis, således at forskning inden for det kunstneriske område kan favne andre processer og produkter end den videnskabelige forskning, man kender fra universiteterne.

Forhåbningen er desuden, at nye specifikke metoder til at udvikle og dele ny viden inden for den kunstneriske forskning vil fremme dialogen med andre discipliner, særligt humaniora.

Det Kgl. Danske Kunstakademi har været med til at støbe tankerne om en kunstnerisk ph.d.-grad, og institutleder Sidsel Nelund, som leder Billedkunstskolernes samlede forskningsindsats og deltagelsen i EU-projektet, siger om bevillingen:

”Det bliver spændende at være med til at udvikle et ph.d.-program helt fra bunden og at gøre det først og fremmest med tanke for den kreative proces og kunstneriske viden. Vi oplever, at mange kunstnere finder det meningsfuldt at gå den forskningsrettede karrierevej på en måde, hvor den kunstneriske praksis, viden og fokus på materialitet er udgangspunktet. Der er meget erfaring at trække på nationalt som internationalt, og forhåbentlig kan forskningsprojektets resultater komme hele det kreative område i Danmark til gode i form af et egentligt udkast til en praksis-baseret ph.d. for alle kreative uddannelser i landet.”

Arbejdet i gruppen af europæiske kunstakademier skal ud over udformningen af en ramme for et forskningsprogram for højere kunstuddannelser bl.a. munde ud i en international database for best practice baseret på erfaringer fra eksisterende, europæiske forskningsprogrammer.

Forskningsindsatsen skal desuden styrkes på højere kunstuddannelser i EU, ved at undervisere og forskningsstipendiater kan videreuddanne sig inden for området, og ved at forskningssamarbejdet mellem de europæiske uddannelsesinstitutioner øges.

Kunstakademiets Billedkunstskoler er den 15. og 16. oktober 2018 vært for det første møde mellem projektets deltagere, som består af Gerrit Rietveld Academie og EQ-Arts (Holland), The Athens School of Fine Arts (Grækenland), École Nationale Supérieure d’arts de Paris-Cergy (Frankrig), Vilnius Academy of Arts (Litauen), Merz Academie Hochschule (Tyskland) og The Glasgow School of Art (Storbritannien).

Kilde: Det Kgl. Danske Kunstakademi

Forskning på Det Kongelige Danske Kunstakademi
Kunstakademiets Billedkunstskoler har i en årrække satset på kunstnerisk forskning, bl.a. med etableringen af Institut for Kunst, Skrift og Forskning i 2015. Instituttet huser i øjeblikket otte eksternt finansierede forskere, som primært arbejder med kunstnerisk forskning.

Herudover er professorer og lektorer på Kunstakademiets Billedkunstskoler som en del af deres ansættelse forpligtede til at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed, og der samarbejdes på tværs af skolens afdelinger og værksteder om særlige projekter i kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Billedkunstskolerne har i år hentet over ni millioner kroner fra eksterne fonde til forskning, som udføres på institutionen, og heraf afledt forskningsbaseret undervisning for de studerende på Kunstakademiet.

Institut for Kunst, Skrift og Forskning har tætte samarbejder med Københavns og Aarhus Universitet og med en række internationale aktører i forbindelse med udviklingen af den kunstneriske forskning i dansk regi.

Læs mere om forskningsaktiviteterne på Kunstakademiets Billedkunstskoler her

Del artiklen

'Billedkunstnere som forskere'

Facebook