Professorerne udtrykker mistillid til rektor på Det kongelige Danske Kunstakademi

Professorerne udtrykker mistillid til rektor på Det kongelige Danske Kunstakademi

Kirsten Langkilde. Foto: Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW.

Rektor Kirsten Langkilde bliver nu kraftigt kritiseret af fire navngivne professorer. Det fremgår af en artikel i Weekendavisen d. 6. november. Professorerne er ikke alene frustrerede over et uklart og autoritært lederskab: “Vi er i stigende grad bekymrede over selve retningen, som akademiet ledes efter”, siger de.


Kirsten Langkilde tiltrådte rektor embedet i februar 2019, og udtalte et år senere i et interview på kunsten.nu, at “der har været behov for at tydeliggøre, hvilken kultur vi ønsker på Akademiet, og hvad man kan forvente af hinanden på en institution som vores.”
Efter 18 måneder på posten er det tilsyneladende ikke helt lykkes at skabe denne ønskværdige kultur på Kunstakademiet.

I en skrivelse til kulturministeriet d. 28. august udtrykte professorerne Henriette Heise, Ferdinand Ahm Krag, Simon Dybbroe Møller og Carla Zaccagnini, at de “fuldstændig har mistet tilliden til ledelsen”. Og i et brev til akademiets øvrige lærere 20. oktober redegør de yderligere for deres henvendelse til kulturministeriet:
“Gennem de seneste 18 måneder har vi været vidner til og oplevet tiltagende usunde og uproduktive arbejdsforhold som følge af et autoritært og uklart lederskab”.

Ifølge brevet er de fire professorer “ikke kun frustrerede over, hvordan beslutninger træffes, over den manglende gennemsigtighed og hensynet til demokratiske processer – vi er i stigende grad bekymrede over selve retningen, som akademiet ledes efter. Vi ser hverken bevægelsen i samtidskunsten eller de studerendes behov afspejlet i Kirsten Langkildes uklare strategi for akademiet.”

Professorerne mener desuden ikke, at ledelsen har respekt for de ansattes fagligheder: ”Det er vores erfaring, at ledelsen ikke anerkender akademiets særlige kompetencer og personalets ekspertise. Mere end noget andet er vi bekymrede over stress forårsaget af lederskabet og den chikane, som mange af os har været igennem.”

To nyligt ansatte professorer er ikke medunderskriver af disse breve.

Kulturministeriet har i første omgang bekendtgjort, at der skal afholdes medieringsmøder mellem professorerne og rektor.

Kirsten Langkilde har i en kommentar i Weekendavisen blandt andet udtalt, at det er vigtigt at være lydhør overfor “diskussioner, der handler om udviklingen af nye og bedre måder, hvorpå vi kan omgås hinanden i både lærings-, forsknings- og arbejdsmæssige sammenhænge”.

“Der er ikke noget at sige til, at også en del af professorerne på Kunstakademiet har behov for at reflektere over denne situation”, udtaler hun, og ser frem til  “substantielle og konkretiserede samtaler med alle på Kunstakademiet.”

Kilde: Weekendavisen.

 

Del artiklen

'Professorerne udtrykker mistillid til rektor på Det kongelige Danske Kunstakademi'

Facebook