Henriette Heise bliver leder af ny BFA på Kunstakademiet

Henriette Heise bliver leder af ny BFA på Kunstakademiet

Henriette Heise indsættes som Professer og Studieleder på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskolers nye BFA-program. Pressefoto.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskolers bachelor-program har fået en ny uddannelsesstruktur, og i den forbindelse indsættes Henriette Heise som professor og studieleder.

Den 1. juli 2016 tiltræder Henriette Heise stillingen som professor og studieleder på Billedkunstskolernes Bachelor of Fine Arts; ansat til at lede og udvikle det nye 3-årige BFA-program, der træder i kraft fra skoleåret 2016/17.

Det nye BFA-program er indrettet sådan, at den studerende i løbet af uddannelsens første to år opfordres til at eksperimentere med forskellige medier, materialer, metoder og samarbejder – bl.a. via gruppediskussioner, i undervisningen, på skolens laboratorier og gennem vejledning. På uddannelsens tredje år vil der så finde en nærmere specialisering sted, i forbindelse med at de studerende afslutter deres BFA-projekt; et projekt, som udføres i samarbejde med én af Billedkunstskolernes syv professerskoler.

I årene 2001-07 var Henriette Heise med til at drive Det Fri Universitet, et kunstprojekt i sig selv og en kollektiv og eksperimenterende tilgang til forskning og fri vidensdeling. Siden 2009 har hun været ansat som lektor på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskolers Grundskole og har både i kraft heraf, samt via sin egen praksis, arbejdet med lærings- og vidensformer. I sit billedkunstneriske virke udfolder hun sig på tværs af medier, formater og materialer og har dermed i sin praksis gjort brug af en bred vifte af arbejdsmetoder – en erfaring hun anser for at være central i undervisningen af de nye BFA-studerende.

”Jeg forstår det at lære, i skolens kontekst, som en konstant samtale mellem de studerende og underviserne, og et af de spørgsmål, jeg grundlæggende anser for vigtigt – også i min egen praksis – er, hvilken funktion billedkunst har i forhold til læring og erkendelsesprocesser,” udtaler Henriette Heise.

Kilde: Det Kgl. Danske Kunstakademi

Henriette Heise bor og arbejder i København og er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler og Slade School of Fine Art i London. Hun har siden 2009 været lektor i billedkunst på Det Kgl. Danske Kunstakademi og fra 2012 medlem af kunstnersammenslutningen Den Frie. I 2013 modtog Heise Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. Hendes værker er repræsenteret på en række museer, f.eks. Statens Museum for Kunst, Museet for Samtidskunst, og hun har lavet flere større udsmykningsopgaver i Danmark.

Heise har desuden været involveret i og er medstifter af en række kollektive kunstneriske projekter som Info Centre i London, Det Fri Universitet og Tv-stationen tv-tv, begge i København.

Fakta om det nye BFA-program
BFA-programmet er en ny samlet uddannelse for de første tre år af den billedkunstneriske uddannelse. Ud over Henriette Heise har programmet yderligere tre lektorer tilknyttet, som sammen med Heise vil forestå den daglige undervisning. Undervisningen foregår også delvist på Billedkunstskolernes laboratorier og Institut for Forskning og Tværgående Studier. Efter endt BFA-uddannelse kan den studerende vælge at fortsætte på Billedkunstskolernes tre-årige specialiserede MFA-uddannelse (Master of Fine Arts), som består af fire specialiserede programmer (Professorskoler).

Del artiklen

'Henriette Heise bliver leder af ny BFA på Kunstakademiet'

Facebook