Kunstakademiet får ny uddannelsesstruktur

Kunstakademiet får ny uddannelsesstruktur

Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler får en ny uddannelsesstruktur, som er mere simpel, mere tidssvarende og mere internationalt sammenlignelig. Billedet viser et værk af Rune Bosse fra årets afgangsudstilling Afgang 2016 på Kunsthal Charlottenborg. Foto: David Stjernholm.

Fra og med skoleåret 2016/2017 indføres en ny uddannelsesstruktur på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Fremover tilbyder akademiet en BFA (Bachelor of Fine Arts) og en MFA (Master of Fine Arts), begge 3-årige.

De bærende principper er stadig selvstændighed, eksperimenteren og kunstnerisk udvikling på Kunstakademiets Billedkunstskoler i København. Men fra efteråret 2016 opdateres uddannelsen, så rammerne bliver mere simple, mere tidssvarende, mere internationalt sammenlignelige – og mindre bekostelige.

Strukturændringerne sker, ifølge en pressemeddelelse fra akademiet, på baggrund af “en tiltrængt justering af uddannelsens opbygning, der gør, at akademiets uddannelsesstruktur bliver mere sammenlignelig med internationale kunstuddannelser. Den nye struktur kan ses som en forenkling af den gamle, der samtidig fokuserer på flere muligheder for den enkelte studerende.”

Elever og lærere har gennem workshops og gruppediskussioner medvirket til at udarbejde de nye ændringer, hvor der også tages højde for det omprioriteringsbidrag på 2% om året, som alle statslige institutioner er omfattet af. I en mail til kunsten.nu oplyser rektor Sanne Kofod Olsen, at “omstruktureringen delvist er økonomisk begrundet. Som bekendt er vi underlagt den statslige 2%-besparelse. Besparelserne fortsætter fremover, hvor der vil fokuseres på andre områder end undervisningsområdet.”

Udbyttet af omstruktureringen er dog ifølge Sanne Kofod Olsen ikke alene økonomisk, men opfylder samtidig en tiltrængt modernisering af den danske kunstneruddannelse:

”Med den nye struktur håber jeg, at vi både kan etablere en tiltrængt fornyelse af den billedkunstneriske uddannelse i Danmark og samtidig bevare den høje uddannelseskvalitet, der har præget denne uddannelse i 262 år. I strukturændringen er der både taget højde for en nødvendig og naturlig modernisering, men også en bevaring af nogle helt centrale værdier i den kunstneriske uddannelse, som man indførte i 1960’erne og 70’erne, og som stadig er meget aktuelle i dag.”

Kort om den nye uddannelsesstruktur:

Den nye struktur er indrettet sådan, at uddannelsen tilbyder en 3-årig Bachelor of Fine Arts opdelt i to års grundskole og et års specialisering, samt en 3-årig Master of Fine Arts fordelt på fire professorskoler, teknisk specialiserede laboratorier samt et Institut for Forskning og Tværgående Studier, der varetager den teoretiske og kunsthistoriske undervisning.

Den tekniske specialisering er fortsat repræsenteret af laboratorierne, der alle ledes og bemandes af kunstnere. Laboratorierne udgør Billedkunstskolernes specialværksteder for teknisk kunstneriske discipliner og varetager den praktiske del af undervisningen.

I modsætning til de syv tidligere professorskoler, vil de fire fremtidige alle have et lidt bredere sigte end hidtil:

Skolen for Tidsbaserede Medier sammenlægges med Skolen for Mediekunst. De understøttes af et nyt og større medielab med fokus på film, foto, video og lyd, men på skolen vil alle praksisser være repræsenteret.

Billedhuggerskolen overtager den del af Skolen for Mur og Rum, der har at gøre med kunst i det offentlige rum, undtagen det, som vedrører sociale praksisser.

Malerskolen sammenlægges med Grafisk Skole, som næste år får ny professor. Fokus er på maleri og andre billedpraksisser, og hhv. et Grafisk Laboratorium og et Farve og Maler Laboratorium vil understøtte dette område.

Skolen for Mur og Rum sammenlægges med Skolen for Sprog, Rum og Skala, der vil repræsentere sociale praksisser, performative praksisser, postproduktionspraksisser og i høj grad - dog ikke eksklusivt - kritiske praksisser.

Instituttet for Forskning og Tværgående Studier blev oprettet i 2015 ved en sammenlægning af Afdeling for Teori og Formidling og Kunsthistorisk Laboratorium, men er et vigtig led i den nye struktur. Instituttet vil fremover udbyde al undervisning inden for teori, formidling og kunsthistorie samt koordinere forskning, kunstnerisk udviklingsarbejde og ph.d.- og post.doc-programmer.

Del artiklen

'Kunstakademiet får ny uddannelsesstruktur'

Facebook