Bertel Haarder flytter Statens Værksteder og lover mere støtte til provinsen

Bertel Haarder flytter Statens Værksteder og lover mere støtte til provinsen

Statens Værksteder for Kunst blev etableret i Gammel Dok Pakhus i 1986. Foto: Jan Falk Borup

Efter længere tids debat om udflytning af statslige arbejdspladser kommer Kulturministeriet med deres bidrag til regeringens politik.

Kulturminister Bertel Haarder har ikke fulgt Dansk Folkepartis ønske om, at hele Kulturstyrelsen skal flyttes fra København, dog har Kulturministeriet foretaget en række omstruktureringer, som blandt andet betyder, at en mindre del af Kulturstyrelsen bliver flyttet til Nykøbing Falster.

Kunstværksteder rykkes til Kronborg
I forhold til billedkunsten er den mest åbenbare konsekvens af Kulturministeriets planer, at Statens Værksteder for Kunst skal flyttes fra de nuværende lokaler i Gammel Dok Pakhus på Christianshavn til Kronborg i Helsingør. Det betyder ikke kun, at de otte faste medarbejdere skal flytte, men også at de mange kunstnere, som benytter Statens Værksteder til udførelse af større kunstneriske opgaver nu skal pendle til Helsingør for at arbejde. Konsekvenserne af en udflytningen til Helsingør skal i første omgang analyseres, oplyser ministeriet.

Direktør for Statens Værksteder for Kunst, Frederik Hardvendel, udtaler til kunsten.nu, at den første egentlige konsekvens af Kulturministeriets planer er, at Statens Værksteder må trække sig ud af projektet Copenhagen Dock, som skulle igangsættes, når Dansk Arkitektur Center rykker ud af Gammel Dok Pakhus. Copenhagen Dock var et projekt med blandt andet CKU om at skabe et fælles kunstfaglig miljø i Gammel Dok Pakhus med både kunstneriske organisationer og arbejdede kunstnere.

Omfordeling af støttekroner
I stedet for de helt store omrokeringer af statslige arbejdspladser har Bertel Haarder haft fokus på, at statslige kulturkroner i højere grad tilkommer provinsen. Kulturministeren mener, at især København og Frederiksberg kommuner i forvejen nyder godt af, at de statslige kulturkroner bruges i hovedstadsområdet og uddyber yderligere:

”De to kommuner bidrager økonomisk med væsentligt mindre pr. indbygger end landsgennemsnittet – også når man sammenligner med andre danske storbyer. Det er ikke rimeligt, at de to kommuner i kraft af de mange statslige institutioner så at sige får både i pose og sæk.”

Kulturministeren vil derfor i tildelingen af tilskud og frie midler lægge vægt på, at provinsen fremover modtager en højere andel af tilskudsmidlerne. For at kunne sikre denne større geografiske spredning, skal der udpeges flere medlemmer fra provinsen til Statens Kunstfonds udvalg.

Del artiklen

'Bertel Haarder flytter Statens Værksteder og lover mere støtte til provinsen'

Facebook