Ugens kunstner – Svend Danielsen

Ugens kunstner – Svend Danielsen

Svend Danielsen: Uden titel, 2017-18. Olie på lærred. Foto: Anders Sune Berg

Billedserie

Der hviler en lethed over Svend Danielsens omfattende værkproduktion. Hans arbejde med maleriet er ikke just eksakte gengivelser af virkeligheden, som vi kender den, men snarere udogmatiske og humoristiske forsøg på at åbne og undersøge maleriets form. Han er i øjeblikket aktuel med soloudstillingen Under linjen på Overgaden – Institut for Samtidskunst, der gennem et bredt udvalg af værker belyser alsidigheden i Danielsens praksis.

Til trods for at Danielsen gennem årene har beskæftiget sig med stort set alle medier – lige fra skulptur, tegning, collage, installation, video, performance og lyd – så er maleriet alligevel det centrale undersøgelsesfelt i hans praksis.

Portræt af Svend Danielsen. Foto: Simon Grimm

I sine malerier omsætter han egne sanseindtryk til abstrakte udsagn iblandet figurative elementer, der udgør et studie i tekstur, farve, dybde, rytme og linje. Hvor nogle værker fremtræder legende og lette, er andre kondenserede og gådefulde kompositioner. Denne umiddelbare modsætning er på mange måder kendetegnende for Danielsens virke. Snarere end at være absolutte og formfuldendte er værkerne præget af en nysgerrig åbenhed og spontanitet.

I sine malerier henter Danielsen motivmæssigt inspirationen fra de nære omgivelser, der kan tage form som naturscenarier eller humoristisk registrerende sansninger af hverdagens underfundigheder.

Overraskende sammenstød

Motivisk såvel som farve- og formmæssigt sammenstiller kunstneren elementer, der ofte etablerer en række associative og overraskende sammenstød. Disse opstår ikke mindst gennem værkernes vidtforgrenede henvisninger til kunsthistorien.

Til eksempel har Danielsen i et værk malet lommerne fra et par blå cowboybukser på en bund af okkerfarve karakteristisk for rokokoen, mens han i et andet maleri kombinerer konturerne af en sø med et farvestudie af Svend Wiig Hansen, hvor rød og grøn mødes. Trods elementernes forskelligartede karakter og ophav føres de ubesværet sammen i lærredets rum.

Samme udveksling gør sig gældende i Danielsens skulpturelle arbejder, der fremhæver de formelle kvaliteter i selv de mest uanseelige genstande. På enkel vis forvandler han en ødelagt æske til tebreve og en iturevet FedEx-pakke til en spændstig rumlig komposition, mens andre værker kredser om de materialemæssige spændinger og betydningssammenstød, der fx opstår i mødet mellem pap og glas.

Derfor er det, som måske kan fremstå vilkårligt, snarere det modsatte. Baseret på en præcis og fordomsfri iagttagelsesevne skaber Danielsens værker spring og forbindelser mellem det banale og storladne, det figurative og abstrakte, det pudsige og seriøse. Således er intet for stort eller småt til at kunne finde vej ind i hans kunstneriske univers, hvor grænserne for, hvad kunst er og kan tænkes at være, altid udfordres og bringes nye steder hen.

Portfolio (se flere billeder ved at klikke på ét af nedenstående)

Svend Danielsen: Uden titel, 2018. Olie på lærred. Foto: Anders Sune Berg
Svend Danielsen: Under linjen. Installationsview, Overgaden, 2018. Foto: Anders Sune Berg
Svend Danielsen: Uden titel, 2018. Olie på lærred. Foto: Anders Sune Berg
Svend Danielsen. Uden titel, 2018. Træ, papirarbejder, akvarel, tegning, pap, lærred. Foto: Toke Martins
Svend Danielsen: Uden titel, 2017-18. Olie på lærred. Foto: Anders Sune Berg
Svend Danielsen: Uden titel, 2017. Foto: Anders Sune Berg
Svend Danielsen: Uden titel, 2014. Olie på lærred. Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel. Foto: Lis Nogel
Svend Danielsen: Uden titel, 2014. Pap og metal. Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel. Foto: Lis Nogel
Svend Danielsen: Uden titel, 2011. Stål, cement og glas. Eventyrhaven. Foto: Svend Danielsen
Svend Danielsen: Nu Her og Aldrig Mer. Installationsview, Den Frie Udstillingsbygning, 2006. Foto: Anders Sune Berg
Svend Danielsen: Installationsview, Opec, Kunstakademiet, København, 2003. Foto: Anders Sune Berg

Svend Danielsen  er født i 1955. Han er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi (1974-78).

Læs Svend Danielsens CV her

Svends Bibliotek
Svend Danielsen har drevet det kunstnerstyrede udstillingssted Svends Bibliotek i Classensgade siden 2013 sammen med billedkunstnerne Hjørdis Hack, Anne Marie Plough og Nina Kleivan. Læs mere her

Billedserie

Del artiklen

'Ugens kunstner – Svend Danielsen'

Facebook