Bagsiden af en blomme

Bagsiden af en blomme

Udstillingen på Galleri Tom Christoffersen er kurateret af Kathrine Ærtebjerg, der også selv er blandt udstillerne. Her et udsnit af hendes værk Lad os sejle mod hjertet, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen

Billedserie

Udstilling

Bagsiden af en blomme

21 feb 2015 14 mar 2015

Anna Fro Vodder, Svend Danielsen, Kathrine Ærtebjerg, Astrid Svangren

Galleri Tom Christoffersen
Se kort og tider

Maleriets traditionelle brug af farve og flade er fælles udgangspunkt for de fire kunstnere på udstillingen Bagsiden af en blomme hos Galleri Tom Christoffersen. På hver deres måde arbejder de med konventionerne om værket som en entydig størrelse.

Udstillingen hos Galleri Tom Christoffersen i indre København har ét særligt sigte: at give et bud på maleriets poetiske muligheder. Det giver de fire kunstnere Astrid Svangren, Svend Danielsen, Anna Fro Vodder og kunstner og i denne sammenhæng også kurator Kathrine Ærtebjerg hver deres bud på. Hos hver af kunstnerne udtrykkes stemninger og følelser i billeddannelsen gennem deres arbejde med størrelser som spontanitet, sanselighed og kropslig gestik.

Forbindelsen til det poetiske – i bredere forstand – understreges af, at titlen “Bagsiden af en blomme” er citeret fra digtsamlingen Ud i det uløse af Signe Gjessings.

Astrid Svangren
Astrid Svangren (f. 1972) anvender maleriet som medium for at gestalte sindsstemninger og det, som er ordløst. Hun siger om sine værker, at hun ”vil gøre virkeligheden virkeligere, gøre den kropslig og samtidig abstrahere den”. Hun er interesseret i det performative, i selve maleakten, og i at undersøge og udfordre maleriets muligheder.

Astrid Svangren: my darling river, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Astrid Svangren: my darling river, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Astrid Svangren: literary imagination body play dead gust growth an ever - present ocean stage eliminate my own hyperballad, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Astrid Svangren: literary imagination body play dead gust growth an ever – present ocean stage eliminate my own hyperballad, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen

Svend Danielsen
Svend Danielsen (f. 1955) skaber malerier, som har en flygtighed over sig. Der er figurer, strøg og ansatser til genkendelige motiver; tilsyneladende tilfældigt placeret på lærredet, men med en bagvedliggende bevidsthed om form og farvesammensætning.

Svend Danielsen: Untitled, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Svend Danielsen: Untitled, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Svend Danielsen: Untitled, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Svend Danielsen: Untitled, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Svend Danielsen: begge Untitled, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Svend Danielsen: begge Untitled, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Svend Danielsen: alle Untitled, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Svend Danielsen: alle Untitled, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Svend Danielsen: begge Untitled, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Svend Danielsen: begge Untitled, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen

Anna Fro Vodder
Anna Fro Vodder (f. 1974) arbejder med det abstrakte billedsprog, hvor farve og form er vigtige aktører. Hun integrerer ikke sjældent fundne objekter i sine billeder og er optaget af de forskellige elementers gensidige dynamiske påvirkning på billedfladen. En tilbagevendende tematik for Vodder er også selve den kunstneriske skabelsesproces og en fortsat dialog værkerne imellem, hvor titlerne spiller med og ofte danner broer.

Anna Fro Vodder: Rytme og timing - Fluid Field, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Anna Fro Vodder: Rytme og timing – Fluid Field, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Anna Fro Vodder: Blød-blødere-blomme - Fluid Note, 2014. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Anna Fro Vodder: Blød-blødere-blomme – Fluid Note, 2014. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Anna Fro Vodder: I linger over canals and their quays - Fluid Note, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Anna Fro Vodder: I linger over canals and their quays – Fluid Note, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Anna Fro Vodder: Inde-Ude-Over-Alt - Fluid Field, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Anna Fro Vodder: Inde-Ude-Over-Alt – Fluid Field, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen

Kathrine Ærtebjerg
Kathrine Ærtebjerg (f. 1969) blander forskellige og modstridende udtryk: naivitet, vulgaritet, ekspressivitet, humor, spiritualitet og sødladenhed. Hun har længe arbejdet med et sprogligt lag i sine værker i form af titlerne, der spiller en større rolle end blot at være deskriptive. Malerierne, hun viser, indeholder alle tekst, ord eller korte sætninger, som spiller med og mod figurationen og det formelle maleriske udsagn.

Kathrine Ærtebjerg: Ægget, tungen, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Kathrine Ærtebjerg: Ægget, tungen, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Kathrine Ærtebjerg: Ægget, sæden, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Kathrine Ærtebjerg: Ægget, sæden, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Kathrine Ærtebjerg: Du er mit spyt, min sæd, min tåre, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Kathrine Ærtebjerg: Du er mit spyt, min sæd, min tåre, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Kathrine Ærtebjerg: Ægget, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Kathrine Ærtebjerg: Ægget, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Kathrine Ærtebjerg: Træk mig ind, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Kathrine Ærtebjerg: Træk mig ind, 2015. Foto: Galleri Tom Christoffersen

 

Se installationsview nedenfor

Installationsview fra udstillingen Bagsiden af en blomme, 2015 på Galleri Tom Christoffersen. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Installationsview fra udstillingen Bagsiden af en blomme, 2015 på Galleri Tom Christoffersen. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Installationsview fra udstillingen Bagsiden af en blomme, 2015 på Galleri Tom Christoffersen. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Installationsview fra udstillingen Bagsiden af en blomme, 2015 på Galleri Tom Christoffersen. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Installationsview fra udstillingen Bagsiden af en blomme, 2015 på Galleri Tom Christoffersen. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Installationsview fra udstillingen Bagsiden af en blomme, 2015 på Galleri Tom Christoffersen. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Installationsview fra udstillingen Bagsiden af en blomme, 2015 på Galleri Tom Christoffersen. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Installationsview fra udstillingen Bagsiden af en blomme, 2015 på Galleri Tom Christoffersen. Foto: Galleri Tom Christoffersen
Billedserie

Udstilling

Bagsiden af en blomme

21 feb 2015 14 mar 2015

Anna Fro Vodder, Svend Danielsen, Kathrine Ærtebjerg, Astrid Svangren

Galleri Tom Christoffersen
Se kort og tider

Del artiklen

'Bagsiden af en blomme'

Facebook