Stor forskel på, hvem der bruger museerne

Stor forskel på, hvem der bruger museerne

Louisianas udstilling med Yayoi Kusama. Installationsview, Louisiana Museum of Modern Art. (Foto: Poul Buchard)

Slots- og Kulturstyrelsen har netop offentliggjort den nationale brugerundersøgelse af landets museer. Undersøgelsen viser, at brugersammensætningen i 2019 stort set er uændret i forhold til 2018, at museumsbrugerne er tilfredse, men også at der stadig er stor forskel på, hvor meget forskellige befolkningsgrupper benytter museerne.

Hvem er det, der bruger de danske museer, og hvad synes de om oplevelsen? Det svarer Den nationale brugerundersøgelse blandt andet på. Undersøgelsen er gennemført på alle landets statsstøttede museer.

Den Nationale Brugerundersøgelse viser – som tidligere år – at der i 2019 var flest kvinder, højtuddannede og borgere over 50 år blandt museernes brugere. Undersøgelsen viser også, at de besøgende fortsat vurderer museumsoplevelsen meget positivt (8,6 på en skala fra 1-10). Der er dog stadig udfordringer med at nå publikumsgrupper med kortere uddannelsesmæssig baggrund.

Billedet af den typiske museumsbruger er uændret

76 % af brugerne på de danske museer bor i Danmark, mens internationale turister samlet set udgør 24 % af brugerne. Det er lidt lavere end i 2018, hvor andelen af internationale turister var 27 %.

For de museumsbrugere, der bor i Danmark, viser undersøgelsen fra 2019 et stort set uændret billede af den typiske bruger i forhold til 2018. Det er fortsat særligt kvinder samt personer i alderen 50+, der bruger museerne. Det er også fortsat personer med en videregående uddannelse, der dominerer på museerne, mens personer med en grundskole- eller ungdomsuddannelse (inklusive erhvervsuddannelserne) er underrepræsenterede.

Dertil gælder det, at et museumsbesøg er en social oplevelse. Ligesom i 2018 kommer 92 % af brugerne sammen med andre, mens blot 8 % besøger et museum alene.

Du kan læse hele Slots- og Kulturstyrelsens rapport her.

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen.

Fakta om brugerundersøgelsen

Siden 2009 har danske museer samarbejdet om at indsamle viden om, hvem der bruger de danske museer, hvad der motiverer brugerne til at besøge museerne, og hvordan brugerne vurderer deres museumsoplevelser.

Undersøgelsen, der baserer sig på besvarelser fra næsten 35.000 besøgende, er et redskab for museerne, så de blandt andet kan arbejde med at nå et endnu bredere publikum og nye målgrupper. I år indeholder publikationen desuden fire refleksioner over resultaterne for de grupper, der besøger museerne med børn.

Del artiklen

'Stor forskel på, hvem der bruger museerne'

Facebook