Fire kvindelige billedkunstnere hædret

Fire kvindelige billedkunstnere hædret

Anne Marie Telmányi født Carl-Nielsen's Fond til støtte for kvindelige billedkunstnere over 40 års uddelte årets hæderslegater til Kerstin Bergendal, Karen Harsbo, Kirsten Astrup og Margrethe Odgaard. Pressefoto.

Mandag d. 4. marts blev et af Danmarks største kunst- og kulturlegater uddelt i Den Frie Udstillingsbygning. Anne Marie Telmányi født Carl-Nielsen’s Fond til støtte for kvindelige billedkunstnere over 40 år uddelte i år legater for i alt 400.000 kr. til kunstnerne Kerstin Bergendal, Karen Harsbo, Kirsten Astrup og Margrethe Odgaard.

Fondens bestyrelse består af billedkunstner Lise Seier Petersen, billedkunstner Mette Winckelmann og advokat Simon Krogh (formand). Hæderslegaterne gives i henhold til fondens fundats til kvindelige billedkunstnere over 40 år, som har udmærket sig ved “en markant, prisværdig indsats”. Som årets legatmodtagere har bestyrelsen valgt billedkunstnerne Kerstin Bergendal, Karen Harsbo, Kirsten Astrup og Margrethe Odgaard.

Bestyrelsen begrunder årets tildelinger på følgende vis:

Kerstin Bergendal

“Kerstin Bergendal skaber stedsspecifik og brugerinddragende kunst – og altid med udgangspunkt i stedet i udvidet forstand; for det er både stedet som fysisk lokalitet og inddragelsen af og dialogen med stedets beboere, aktører, fagfolk og institutioner, der sætter retningen og formulerer og udvikler projekterne. Derudover er Bergendals værker kendetegnet af dyb og oprigtig interesse for menneskelige relationer – og for samtalen i en form, hvor uenigheder får lov til at udvide vores forståelse af hinanden og af verden. For sin mangeårige insisteren på kunst som dialog og proces og for sine overbevisende kunstprojekter tildeles Kerstin Bergendal nu Anne Marie Telmányi, født Carl-Nielsen Fondens hæderslegat.”

Karen Harsbo

“Karen Harsbos praksis omfatter både forskning, formidling og egne værker. Desuden er hendes signatur en del af adskillige tværfaglige projekter. Eksempelvis Mediated Matter; et forskningsprojekt, hvor en række af Det Kongelige Danske Kunstakademis professorer, lektorer, studerende og eksterne samarbejdspartnere i perioden 2014-2017 undersøgte samtidskunsten og 3D-teknologiens potentielle berøringsflader.
Karen Harsbos egen praksis er både unik og emmende af faglighed, poesi og en finurlig hjernes trang til vilde undersøgelser. Vi berøres slet og ret, når vi ser hendes keramiske værker, og de fylder os med lige dele undren og beundring, fascination og nysgerrighed. For sin samlede og enestående indsats i lerets tjeneste både som forsker, formidler og kunstner tildeles Karen Harsbo nu Anne Marie Telmányi, født Carl Nielsen Fondens Hæderslegat.”

Kirsten Astrup

“Astrup er en del af Kunstnerduoen Astrup Bordorff, bestående af Kirsten Astrup og Maria Bordorff. Duoen arbejder i et tværfagligt felt af film, musik, performance og installation og har gjort filmkabaret til deres primære udtryksform. Politisk poetisk og præget af flamboyance, dekadence og humor blandes genrer og udtryk i deres kunstneriske praksis. Samfundspolitiske temaer, som velfærdssamfundets sammenbrud, global neoliberalisering og et dertilhørende tab af kollektive værdier, udspiller sig i maleriske, landskabelige – eller snarere nøje iscenesatte – Stilleben eller Nature Morte-lignende, scenografiske opstillinger i menneskeskala. Astrup Bordorff trækker på og blander frit genrer som satire, teater, revy, musical, public service børne-tv og opera i et samtidigt og ultra appellerende visuelt univers. Men værkets grundige undersøgelser af fortid, samtid og samfund, motiverer og inspirerer til at lede efter helt nye fremtidsperspektiver.”

Margrethe Odgaard

“Stjernestøv, tid og rum danner laboratorie for hendes undersøgelser af farve; et fænomen der på een gang er det mest abstrakte og mest konkrete i vores verden. Med et grundlæggende jordnært udgangspunkt og en faglighed i tekstil har hun i sine næsten 20 års forskning undersøgt de potentialer, der ligger indlejret i farver. Igennem menneskekroppen, de fysiske sansninger, men også de indre og ikke så målbare registre som personlige oplevelser, undersøges og bearbejdes fibre og materialer i varierende nuancer. Der ligger i dette arbejde en anerkendelse af det ikke monumentale i vores omgivelser og indretning af det levede liv.
Odgaard går også til de klassiske metoder i tekstilfaget med sin helt egen dagsorden: Ændrer arbejdsgange og produktionsprocesser, hvorved nye og alternative løsninger til det forventelige materialiserer sig. Materialet viser sig her som en dynamisk medspiller, følger med på vej ind i pigmenterne, ind i potentialet, og derfra ud med nye perspektiver.”

Kilde: Anne Marie Telmányi født Carl-Nielsen’s Fond til støtte for kvindelige billedkunstnere over 40 år

Del artiklen

'Fire kvindelige billedkunstnere hædret'

Facebook