Statens Kunstfonds tildeler hædersydelser

Statens Kunstfonds tildeler hædersydelser

Henrik Plenge Jakobsen: Circus Portikus. Foto: Helmuth Günzel.

Kunstfondens livslange hædersydelse er en mere end 100 år gammel tradition for at tildele hæder til kunstnere, som har bidraget helt enestående til kunst- og kulturlivet i Danmark. De i alt 15 nye kunstnere, der i år modtager Kunstfondens hædersydelse, har gjort netop det.

”Der gemmer sig stor kvalitet, tyngde og idérigdom bag alle de 15 modtageres kunstneriske virke”, lyder det fra Henrik Tvarnø, leder af Statens Kunstfonds repræsentantskab. “Inden for vidt forskellige områder har de glædet og inspireret os – og gør det stadig. Ligesom deres værker ofte stimulerer os til selv at tænke over livet og verden. Det er derfor en stor fornøjelse at kunne hædre alle disse kunstnere, der trods forskellige arbejder og udtryk, har det til fælles, at de på markant vis har skabt værdi og beriget dansk kulturliv. Det er et sundt samfund, der vælger at hædre sine kunstnere på denne værdige måde.”

Inden for billedkunstområdet modtager disse kunstnere ydelsen med følgende begrundelser:

Katya Sander

“Med sin konceptuelt baserede praksis har Katya Sander som kunstner en markant position i dansk kunst. Hun stiller i sin kunst spørgsmål ved helt grundlæggende betingelser for, hvordan mennesker forstår verden. Dette leder hende til at rette opmærksomheden mod videnskabshistorie, erkendelsesteori og på mange forskellige måder at undersøge, hvad menneskelig viden er, hvordan den skabes og udnyttes, men også hvordan den gives videre til andre.”

Yvette Brackman

“Yvette Brackman har med sin baggrund og familiehistorie en helt særlig stemme i dansk kunstliv. Med performance, syede objekter, kostumer, skrevne ord og video fortæller hun historier om kulturel overlevelse og tilpasning, samt påvirkningen fra politiske systemer. Igennem sit arbejde har Brackman vist en sjælden evne til at kombinere mode, teater, design og strategier, der udfordrer beskuerens rolle. Igennem snart 30 års arbejde og en lang række store internationale og nationale udstillinger bag sig, viser hun sin evne til at jonglere med et miks af formater, uden at miste grebet om de meget vigtige tematikker hun ønsker at formidle.”

Jesper Rasmussen

“Jesper Rasmussens virke spænder over et enormt felt. Fra kollaborative projekter til konceptuel fotografi, og fra monumentale udsmykninger til grafik, film, installation og skulptur. Fra begyndelsen af Rasmussens virke har det arkitektoniske og konceptuelle været centrale markører – det samme har det kollaborative. Fra 2007 til 2015 var Rasmussen rektor for det Jyske Kunstakademi, og det er dermed ikke kun via sin kunst, men også som rektor og underviser, at han har præget det danske kunstliv igennem årene.”

Henrik Plenge Jacobsen

“Henrik Plenge Jakobsens kunstneriske praksis er funderet i den konceptuelle kunst og udfolder sig fysisk i skulptur, performance, foto og værker i det offentlige rum. Hans arbejder tager ofte udgangspunkt i tematikker som økonomi, politik og kulturhistorie og behandler samtidig grundeksistentielle emner såsom angst, fremmedgørelse og frigørelse. Henrik Plenge Jakobsen skaber værker, der leverer præcise kommentarer til vores verden med alle dens underlige systemer, og skubber til vores vante blik på ting, vi troede, vi kendte: børnehaven, cirkusset, HT-bussen eller flaget.”

Inden for de øvrige kunstarter har følgende i år modtaget ydelsen: Anne Marie Mai (Litteratur), Harald Voetman Christiansen (Litteratur), Iben Mondrup (Litteratur), Peter Øvig Knudsen (Litteratur), Boris Berlin (Kunsthåndværk og design), Lotte Anker (Musik), Bodil Kjær (Arkitektur), John Lassen (Arkitektur), Troels Troelsen (Arkitektur), Karin Betz (Scenekunst), Palle Granhøj (Scenekunst)

Om hædersydelserne:

I alt 275 kunstnere modtager Statens Kunstfonds hædersydelse, der fordeler sig mellem de enkelte kunstarter: Billedkunst, litteratur, scenekunst, film, musik, arkitektur samt kunsthåndværk og design.

Prisen tildeles skabende kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at de har placeret sig afgørende som kunstnere. Hædersydelsen er livsvarig og der kan først tildeles nye ydelser, når der er blevet en plads ”ledig” på grund af dødsfald blandt modtagerne.

I 2022 modtager i alt 15 nye kunstnere hædersydelsen. Ydelsernes størrelse bliver reguleret efter modtagerens øvrige indtægt. Kunstnere, der har en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på ca. 426.000 kr./år eller derover, modtager ingen ydelse. Den maksimale ydelse udgør ca. 171.000 kr./år før skat.

Del artiklen

'Statens Kunstfonds tildeler hædersydelser'

Facebook