Richard Mortensen hyldes på Statens Museum for Kunst

Richard Mortensen hyldes på Statens Museum for Kunst

Richard Mortensen: Les enfants du raton laveur en ronde autour de la crinière, 1974 (udsnit)

Richard Mortensen: Særophængning

SMK - Statens Museum for Kunst
Se kort og tider

Richard Mortensen ophængningen kan ses i sal 207 på Statens Museum for Kunst.

Statens Museum for Kunst viser en særophængning af Richard Mortensens værker i anledning af 100-året for kunstnerens fødsel. En stor dansk kunstner, der trækker spor fra den surreelle avantgarde i 1930'erne til hans etablering herhjemme som den største danske abstrakte maler i vor tid.

I maj åbnede Esbjerg Kunstmuseum udstillingen 100 + 100 som en markering af både museets og Richard Mortensens fødsel. Nu følger Statens Museum for Kunst trop med en stor udstilling med værker af Danmarks nok vigtigste abstrakte maler.

Ophængningen går tilbage til 1930’erne, hvor Mortensen var engageret i tidens surrealistisk orienterede avantgarde. Hans arbejde med at udvikle et rent abstrakt billedsprog kan følges gennem flere malerier frem mod de monumentale værker i store formater fra 1970’erne til hans seneste produktion af enkle kosmiske tegn malet i 1980’erne og 1990’erne.

Mødet med Kandinsky
Da Richard Mortensen under en Berlin-rejse i 1931, 21 år gammel, så billeder af Kandinsky, den abstrakte kunsts måske betydeligste pioner, var det abstraktionen – den klare tanke og den klare form – der åbenbarede sig for ham. Og som han efterfølgende viede resten af sit kunstneriske virke til.

Richard Mortensen (1910-1993) er en central repræsentant for den geometriske, abstrakte kunst herhjemme. Hans mål var at opbygge et elementært visuelt sprog af punkt, linje, form, flade, rum og farve. Og det er de krystal klare kompositioner af abstrakte former og farvede flader der er blevet hans kendetegn.

Krop, ånd og tanke
Det handlede dog aldrig kun om den malede flade i sig selv. Mortensen ønskede at bruge maleriets konkrete stoflighed til at vække en mental eller endog åndelig erkendelse hos beskueren. Ambitionen var at skabe en syntese mellem sansning og tanke, mellem form og ånd.

En fantastisk samling
Richard Mortensen samlingen på Statens Museum for Kunst tæller 364 malerier og 12.500 arbejder på papir og dækker hele hans mere end 60 år lange karriere fra teenageårene 1927-28 og frem til hans død i 1993. En stor del af samlingen (ialt 284 malerier, 2139 arbejder på papir samt kunstnerens private arkiv) blev doneret til museet i 1996 af Fondet Charlotte og Richard Mortensens Kunstsamling.

Richard Mortensen var professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi fra 1964 til 1980 og er repræsenteret ved utallige museer herhjemme, og med markante værker i Skandinavien og Europa.

Hans kunstneriske slægtskaber strækker sig fra følgesvenden Ejler Bille til den surreelle, tysk-franske skulptør Jean Arp.

Richard Mortensen repræsenterede Danmark ved Venedig Biennalen i 1960.

Richard Mortensen: Særophængning

SMK - Statens Museum for Kunst
Se kort og tider

Richard Mortensen ophængningen kan ses i sal 207 på Statens Museum for Kunst.

Del artiklen

'Richard Mortensen hyldes på Statens Museum for Kunst'

Facebook