Statens Museum for Kunst skal have et museumsråd

Statens Museum for Kunst skal have et museumsråd

Statens Museum for Kunst, pressefoto.

Kulturminister Bertel Haarder vil fra årsskiftet etablere nye rådgivende organer på Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet. Han opfordrer alle interesserede til at indstille kandidater.

Som opfølgning på den seneste ændring af museumsloven har kulturminister Bertel Haarder drøftet med de øvrige partier, hvordan der kan indføres rådgivende organer på Danmarks to store nationale museer; henholdvis Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Der er ifølge Kulturministeriet nu opnået en bred politisk tilslutning til en model, som skal sikre en organisatorisk, strategisk, ledelsesmæssig og økonomisk sparring til museerne. Kulturministeren udtaler:

”Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst har den nøglerolle at formidle vores fælles kulturelle referenceramme i en tid, hvor der bliver flere og flere tilbud. Samtidig har vi nu givet museerne mulighed for igen at tjene deres egne penge til at skabe bedre tilbud. Det er en udfordring og en mulighed, som museerne skal håndtere optimalt. Derfor etablerer jeg nu et museumsråd for hvert af de to museer, der skal hjælpe museerne med at tænke nyt og prioritere skarpt,” udtaler Bertel Haarder i en pressemeddelelse.

Mikkel Bogh, direktør på Statens Museums for Kunst, har dette at sige til tiltaget:

”Museumsrådet skal bl.a. rådgive museets direktion i det strategiske arbejde med at udvikle museet. Vi får på den måde knyttet en række kvalificerede og erfarne personer tættere til museet, og jeg ser fine muligheder i, at vi får flere øjne på vores arbejde.”

Kulturministeren ønsker hjælp til udpegningen
Bertel Haarder vil i forbindelse med udpegningen af rådene meget gerne høre alle gode ideer til mulige rådsmedlemmer. Ideer og begrundelser kan sendes til Kulturministeriet på museumsraad@kum.dk indtil 1. september 2016.

De nye museumsråd nedsættes pr. 1. januar 2017.

Kilde: Kulturministeriet

Del artiklen

'Statens Museum for Kunst skal have et museumsråd'

Facebook