Nyt internationalt residencyprogram i Danmark

Nyt internationalt residencyprogram i Danmark

Skitse af MALT AIR. Foto: MALT AIR

MALT AIR er navnet på det nye artist in residence for internationale kunstnere i Danmark. Stedet har sine fysiske rammer i Ebeltoft på den gamle maltfabrik, som skal transformeres til et kraftcenter for kultur, kunst og kreative erhverv.

Maltfabrikken, Kunsthal Aarhus og Statens Værksteder for Kunst har med støtte fra Statens Kunstfond etableret et nyt residencyprogram for internationale billedkunstnere. Byggeriet forventes færdigt til sommer, hvor de første kunstnere kan flytte ind, men allerede nu er første ansøgningsrunde skudt i gang.

Visionen med MALT AIR er at styrke og skabe forbindelser mellem den danske og internationale billedkunstscene. Programmets udvalgte kunstnere modtager skræddersyede ophold og får grundig introduktion og kontakt til relevante danske billedkunstaktører.

Fagligt netværk i både øst og vest

MALT AIR tilbyder ophold til to kunstnere ad gangen i en periode af fire måneders varighed. I første ansøgningsrunde udvælges de første seks besøgende, og de første to kan rykke ind på det nye residency i august 2019.

Maltfabrikken bliver med egen atelierplads og gæstebolig kunstnernes primære arbejdsplads og residens, men i løbet af opholdet vil kunstnerne også få mulighed for at rejse til København og med hjælp fra Statens Værksteder for Kunst blive introduceret til hovedstadens kunstscene og modtage vejledning i kunstneriske arbejdsprocesser.

Desuden vil Kunsthal Aarhus bidrage med kuratorisk og kunstfaglig sparring til programmet, og som et yderligere tiltag oprettes en ekstern peergruppe individuelt til de besøgende kunstnere. Alt sammen for at give de internationale gæster solide platforme at danne netværk ud fra.

Kilde: Statens Værksteder for Kunst

Aftalen mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst og MALT AIR er indgået for en toårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

Deadline for internationale ansøgere den 10. januar 2019. Læs mere her

Del artiklen

'Nyt internationalt residencyprogram i Danmark'

Facebook