Fuld refusion af samtlige udgifter under visningsvederlagsordningen

Fuld refusion af samtlige udgifter under visningsvederlagsordningen

Horsens Kunstmuseum er en af de institutioner, der har fået refusion af udgifter til lån af værker. Foto: Horsens Kunstmuseum

Kulturministeriets visningsvederlagsordning sikrer, at danske kunstnere får betaling, når de udlåner deres værker. I 2016 får alle institutioner refunderet samtlige udgifter til ordningen.

Visningsvederlagsordningen sikrer, at danske nulevende kunstnere får betaling (visningsvederlag), når de låner deres værker ud til udstillinger på bestemte museer og kunsthaller i Danmark. Samtidig giver ordningen mulighed for, at museerne og kunsthallerne kan få udgiften refunderet, så ordningen ikke hæmmer udstillingen af dansk samtidskunst.

”Vi følger refusionsprocenten år for år, da hensigten med ordningen ikke har været at pålægge udstillingsstederne en væsentlig økonomisk byrde. Derfor er det meget glædeligt, at vi i år kan melde en refusionsprocent på 100 ud,” siger Enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen Anette Østerby

Vederlag beregnes på baggrund af værkets værdi
Visningsvederlagsordningen fungerer på den måde, at udstillingsstedet og kunstneren bliver enige om de udlånte værkers værdi, hvorefter vederlaget beregnes. Det er udstillingsstedet, som senest 14 dage efter udstillingens slutdato udbetaler vederlaget til kunstneren.

Udstillingsstedet kan dernæst en gang om året søge refusion hos Slots- og Kulturstyrelsen for de udgifter, udstillingsstedet har haft under ordningen i det forgangne år. For at undgå, at enkelte dyre værker lægger beslag på en stor del af midlerne, er der fastsat maksimumgrænser både for værkets værdi og for udstillingsperioden.

Refusionsprocenten til udstillingsstedet kan variere
Kulturministeriet afsætter årligt 3,4 mio. kr. på finansloven til ordningen, og alle institutioner under Kulturministeriet, de statslige og statsanerkendte museer samt de statslige og statsstøttede kunsthaller og udstillingssteder er omfattet ordningen.

Ordningen sikrer, at kunstneren altid får sit fulde vederlag, men udstillingsstedet kan derimod ikke være sikker på at få refunderet hele udgiften. Med varierende udstillinger er det klart, at museerne og kunsthallerne ikke har de samme udgifter til visningsvederlag hvert år. I de år, hvor institutionerne har lånt mange og dyre værker af kunstnerne, vil der ikke være penge nok til at refundere hele beløbet. Den andel af udgiften, som udstillingsstedet ikke får refunderet, skal udstillingsstedet selv finansiere.

Kilde: Statens Kunstfond

I 2015 søgte 49 institutioner om 3,8 mio. kr., mens 49 institutioner i 2016 søgte om 3,1 mio. kr. Derfor får institutioner alle deres udgifter refunderet i 2016, mens kun en del af udgifterne blev refunderet i 2015.

Læs om visningsvederlagsordningen her

Del artiklen

'Fuld refusion af samtlige udgifter under visningsvederlagsordningen'

Facebook