Kunstfonden uddeler hædersydelser til syv kunstnere

Kunstfonden uddeler hædersydelser til syv kunstnere

Henrik Olesen modtager hædersydelse fra Statens Kunstfond. Han udstiller oftest i udlandet, men var for nyligt med på udstillingen Beach Boys på Sydhavn Station med blandt andet dette værk: Sok, 2016. Foto: Jens Axel Beck

Heriblandt billedkunstnerne Kirsten Dufour og Henrik Olesen.

Statens Kunstfond råder i alt over 275 hædersydelser. Fordelt på syv kunstarter – billedkunst, litteratur, musik, arkitektur, scenekunst, film og kunsthåndværk/design – tilfalder de livsvarige ydelser de, som “har placeret sig afgørende som kunstnere.”

I går den 12. april offentliggjorde kunstfonden syv nye tildelinger. Heraf kommer to fra Legatudvalget for Billedkunst, som har valgt at hædre Henrik Olesen (f. 1967) og Kirsten Dufour (f. 1947) for deres kunstneriske virke.

Henrik Olesen, som er uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi og på Staatliche Hochschule für Bildende Künste, Städelschule i Frankfurt modtager ydelsen med denne begrundelse:

”Til trods for en relativt begrænset synlighed på den nationale kunstscene er Henrik Olesen – med en praksis, der har vundet stor international anerkendelse – en af de mest betydningsfulde skikkelser i dansk kunst og en stor inspirationskilde ikke mindst for de yngre generationer.”

Kirsten Dufour, som gennem hele sin karriere har arbejdet ikke-kommercielt, og som især er kendt for sine kollektive, lokale og græsrodsinspirerede projekter som for eksempel YNKB på Ydre Nørrebro, tildeles hædersydelsen med følgende ord:

”Kirsten Dufour hædres for hendes ukuelige og livslange engagement i, hvordan kunsten kan integreres i samfundet og bruges til at udfordre sociale og politiske systemer.”

De fem andre kunstnere, som modtager hæderydelse, er Steffen Brandt (musik), Bille August (film), Per Mollerup (design), Henning Vangsgaard (litteratur) og Irene Becker (musik).

Læs mere om Statens Kunstfonds hædersydelser nedenfor.

Kunstfondens hædersydelser er livsvarige og udgør maksimalt 156.100 kr. per år før skat. Ydelsen reguleres efter modtagerens øvrige indtægter.

Tildelingen beror alene på en vurdering af kvaliteten i den kunstneriske produktion, men kan ikke tildeles en kunstner, der har en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på 387.000 kr./år eller derover.

Der er som nævnt i alt 275 hædersydelser til rådighed. Hver gang en ydelse 'bliver ledig', indstiller det relevante legatudvalg en kunstner til ydelsen. Indstillingen bliver sendt til fondens repræsentantskab, som træffer den endelige beslutning. Det er således ikke en mulighed at søge om at få tildelt hædersydelse.

Læs mere her

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst består af Søren Taaning (formand), Ane Mette Ruge, Jacob Fabricius, Eva Steen Christensen og Mikkel Carl.

Del artiklen

'Kunstfonden uddeler hædersydelser til syv kunstnere'

Facebook