Ny kunstkonsulentordning for kunst i offentlige rum

Ny kunstkonsulentordning for kunst i offentlige rum

Gulvet af Milena Bonifacini i det fremtidige Natur- og Biovidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet. Foto: Erling Lykke Jeppesen

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst samler nu en gruppe af ti kunstkonsulenter, der på vegne af udvalget kan yde kunstfaglig rådgivning om kunst i offentlige rum.

Kunstkonsulenterne skal primært rådgive statslige bygherrer som Bygningsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Slots- og Kulturstyrelsen i sager om kunstnerisk udsmykning. Men også kommunale bygherrer og andre offentlige aktører kan få glæde af kunstkonsulenterne.

Hidtil har Statens Kunstfonds Legatudvalg udpeget kunstkonsulenter, som er blevet knyttet direkte til de største statslige bygherrer. I den nye ordning knyttes konsulenterne til Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, der gennemfører et introforløb for konsulenterne og sørger for løbende kompetenceudvikling og faglig sparring.

Søren Taaning, formand for Legatudvalget for Billedkunst, siger om baggrunden for den nye ordning:

”Der har længe været behov for en større gennemsigtighed i, hvordan Statens Kunstfond uddelegerer sit ansvar for rådgivning af statslige bygherrer og til hvem. Samtidig har de statslige bygherrer efterspurgt mere fokus på de særlige kompetencer, man skal have som kunstkonsulent. Og endelig har vi kunnet mærke et stigende behov for en samlet registrering og formidling af den kunst, der realiseres i det statslige byggeri.

Når de statslige bygherrer via lovgivningen er forpligtet til at afsætte penge til kunst, synes vi også, at det er vigtigt at skabe et samlet overblik over, hvad vi som borgere får for pengene, og fortælle om værdien af kunsten i det statslige byggeri. I dag ligger den opgave hos den enkelte bygherre og bliver prioriteret meget forskelligt.”

Kilde: Statens Kunstfond

Del artiklen

'Ny kunstkonsulentordning for kunst i offentlige rum'

Facebook