Kunstprojekt kommer til Junget

Kunstprojekt kommer til Junget

Et nyt bytorv i landsbyen Junget skabes af billedkunstner Birgitte Ejdrup Kristensen i samarbejde med CUBO Arkitekter. Pressefoto

Det borgerdrevne kunstprojekt Grasslands finder sted på hele Fursundegnen, og nu er turen kommet til landsbyen Junget, hvor et nyt torv af mursten fra byens nedlagte butikker skal danne et mødested for byens borgere.

Kunstprojektet Grasslands stiller overordnet skarpt på de danske landdistrikter og søger med kunsten som omdrejningspunkt at bidrage til et mere nuanceret og kvalificeret grundlag for debatten om udviklingen i landdistriktsområderne.

I landsbyen Junget bliver der i løbet af sommeren skabt et nyt bytorv, som tager udgangspunkt i borgernes ønske om at forskønne det offentlige fællesområde i landsbyens midte og samtidig slippe af med flere tomme, forfaldne huse i byen. Projektet består i at nedrive forfaldne huse centralt placeret i landsbyen, hvorefter materialerne bruges i en ny belægning på stedet.

Borgerne inddrages i processen på flere måder – dels i en diskussion af det aktuelle problem med fraflytning og tomme huse og dels i den konkrete udformning og realisering af værket. Projektet er desuden baseret på, at der lokalt stilles ressourcer i form af materialer, arbejdskraft og lokalkendskab til rådighed i en erkendelse af nødvendigheden af det lokale engagement i landsbyens fremtidige udvikling.

Torvet skabes af billedkunstner Birgitte Ejdrup Kristensen i samarbejde med CUBO Arkitekter og kommer blandt andet til at indeholde et opholdssted, et udsigtspunkt og en bålplads. Det vil stå færdigt i løbet af sommeren 2017 og skal fungere som et offentligt fællesareal og mødested for byens borgere.

Kilde: Grasslands

Projektet i Junget er støttet af Realdania, Statens Kunstfond, Skive Kommune og Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Kunstprojektet Grasslands finder sted 1. maj – 1. oktober 2017, og har billedkunstner Lene Noer som projektleder. Læs mere om projektet her

Del artiklen

'Kunstprojekt kommer til Junget'

Facebook