Forbedrede vilkår for støtte til residencyophold

Forbedrede vilkår for støtte til residencyophold

BAR – Beirut Art Residency drives professionelt og giver kunstnere mulighed for at udvikle deres praksis i et internationalt miljø. Statens Kunstfond har ingen aftaler med stedet, men danske kunstnere, der selv har søgt ophold og er blevet optaget, kan efterfølgende søge støtte til udgifterne hos projektstøtteudvalget. Foto: BAR – Beirut Art Residency

Projektstøtteudvalget for Billedkunst opjusterer støtten til danske kunstnere og kuratorer, der skal på residency i udlandet via egne aftaler.

Et residencyophold i udlandet kan have afgørende betydning for kunstnere og kuratorer, som gerne vil udvikle deres praksis og netværk i et internationalt miljø. Derfor samarbejder projektstøtteudvalget direkte med udvalgte residencies i fx New York og Paris, men udvalget støtter også andre residencyophold, så længe både stedet og kunstneren lever op til udvalgets kriterier for kvalitet.

Under de forudsætninger støttede udvalget alene i 2016 51 kunstneres ophold på residencies i bl.a. Sydafrika, USA, Kroatien, Libanon og Japan via Den åbne residencypulje.

Reelt budget og fordobling af støtten giver bedre vilkår
Udvalget vil gerne gøre puljen mere fleksibel og indførte derfor allerede i maj 2016 løbende ansøgningsfrist og reducerede svartiden fra otte til fem uger.

Fra 1. januar i år fulgte yderligere forbedringer: Puljens ramme er fordoblet fra 1 mio. i 2016 til 2 mio. i 2017, og samtidig er vilkårene for støtte gjort langt mere fleksible. Således kan kunstnere og kuratorer, der på egen hånd har indgået aftale med et residency, fremover søge støtte på baggrund af et budget for de reelle udgifter, de har. Oveni dette kan der søges et månedligt stipendie på 8.000 kr. til dækning af leveomkostninger under opholdet.

Slut med fastlåste støttesatser
Hidtil har mulighederne for støtte i puljen været relativt begrænsede. Eksempelvis har støttesatserne i mange tilfælde været lave ift. de udgifter kunstnerne reelt har haft til bolig og leveomkostninger, og kunstnerne har derfor været nødt til at finansiere en del udgifter selv.

Nu er det imidlertid slut med fastlåste satser, når udvalget for fremtiden tildeler støtte på baggrund af et samlet budget for kunstnerens reelle udgifter til residencyopholdet.

Samtidig med indførelsen af de forbedrede vilkår, ændrer puljen navn fra Den åbne residencypulje til Residencies – egne aftaler. Det nye navn beskriver i højere grad, dét puljen reelt dækker: udgifter forbundet med ophold på et residency, som en kunstner eller en kurator på egen hånd har fundet, er blevet optaget på og har indgået aftale med.

Kvaliteten er afgørende
Udvalget støtter fortsat kun højt kvalificerede ansøgere, der har fået ophold på højt kvalificerede residencies. Når udvalget behandler ansøgninger lægger de også vægt på, at residenciet har tydelig relevans for kunstnerens praksis og på, at stedet stiller professionelle medarbejdere og faciliteter til rådighed, så der er gode rammer for at udvikle sin praksis og udvide sit netværk.

Kilde: Statens Kunstfond

Både beskrivelse og link til ansøgning for Residencies – egne aftaler kan findes her

Del artiklen

'Forbedrede vilkår for støtte til residencyophold'

Facebook