Ny finanslov annullerer 2 procents sparekrav

Ny finanslov annullerer 2 procents sparekrav

SMK – Statens Museum for Kunst. Pressefoto

I finanloven for 2020 bliver det omstridte omprioriteringsbidrag annulleret. Det sker efter fire år med faste, årlige sparekrav på 2 procent hos kulturinstitutionerne.

Forliget betyder, at besparelser for samlet set 764 mio. kr. over de næste 4 år annulleres. Den daværende regering indførte i 2016 besparelser i form af det såkaldte “omprioriteringsbidrag” på 2 pct. årligt på driftsbevillinger på kulturområdet – herunder museer, teatre, kunstneriske uddannelser og folkehøjskoler. I 2019 udgør omprioriteringsbidraget på kulturen 79,2 mio. kr. (ekskl. Kulturministeriets departement og Slots- og Kulturstyrelsen).

Med finanslovsaftalen, som regeringen har indgået med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet, annulleres alle de planlagte besparelser fra 2020. Besparelserne på kulturområdet ville i perioden 2020-2023 have udgjort i alt 764 mio. kr.

Beslutningen får betydning for en lang række af landets statsstøttede kulturinstitutioner. Direktør for Statens Museum for Kunst Mikkel Bogh udtaler til kunsten.nu:

“På SMK er vi naturligvis overordentlig tilfredse med annulleringen af omprioriteringsbidraget på kulturområdet. Man kunne da altid have ønsket sig mere, altså ikke blot et stop for nedskæringer, men også en egentlig investering i kunst og kultur, så vi fik opbakning til at nå endnu længere ud og desuden blev mindre afhængige af at skulle skabe egne indtægter for at få driften til at hænge sammen. Men lige nu er det vigtigste helt klart, at vi ikke længere skal tilpasse og tilpasse for hvert år, der går. Vi var kommet meget tæt på smertegrænsen.”

Direktør for Esbjerg Kunstmuseum Inge Merete Kjeldgaard fortæller, at museet ikke i samme grad har været påvirket af omprioriteringsbidraget, men at et generelt signal om kursskifte på kulturområdet ville være kærkomment:

“Det betyder mest for de statslige museer. Esbjerg Kunstmuseum har kommunen som hovedtilskudsgiver, så det er de kommunale nedskæringer på 14% i 2016 og 3% i 2020, der har ramt os hårdest. For os alle betyder annuleringen, at vi ikke længere skal være usikre på, hvornår de 2% nedskæringer (der med en eufemisme hedder omprioriteringsbidrag) forsvinder, men vi har jo mistet en del driftsmidler gennem årene. Og de ser ikke ud til at komme tilbage. Så det vigtigste er vel, at staten sender et lille signal om, at kunst og kultur er en kerneydelse i et demokratisk velfærdssamfund.”

Kilde: Kulturministeriet, Statens Museum for Kunst, Esbjerg Kunstmuseum.

Del artiklen

'Ny finanslov annullerer 2 procents sparekrav'

Facebook