Museet for Samtidskunst udvikler fremtidens kunstmuseum

Museet for Samtidskunst udvikler fremtidens kunstmuseum

Museet for Samtidskunst i Roskilde. Pressefoto.

Museet for Samtidskunst tager hul på en radikal ny måde at bedrive museum på. Efter at have høstet rige erfaringer med at lave kunstprojekter uden for museets mure, vil museet flytte fra Det Gule Palæ i Roskildes midte og vil fremover arbejde opsøgende, helt uden fast centrum.

Museet har hidtil haft til huse i Det Gule Palæ i Roskilde, men den fredede bygning sætter ifølge museet sine begrænsninger og imødekommer ikke kunstens og kunstnernes behov for fleksibilitet og plads. For at overkomme det benspænd har museet gennem tiden lagt mange kræfter i at arbejde i byrummet og har mødt flere og nye publikumsgrupper.*

Læs også: “Praksisbaseret forskning giver utroligt god mening for museerne”

”Museet arbejder med den nyeste kunst ,og det forudsætter også, at vi er tidssvarende som organisation,” fortæller museumsdirektør Birgitte Kirkhoff Eriksen. ”Vi har stillet os selv spørgsmålet: hvordan ville et museum se ud, hvis man opfandt ideen om det i dag? Vores svar på det er et nærværende og opsøgende museum, som er samarbejdende og langt mere åben i sin struktur. Det er et bæredygtigt museum, der låner og aktiverer eksisterende faciliteter og med fællesskabets kraft lykkes med at gøre projekterne større og direkte vedkommende,” siger Kirkhoff Eriksen.

Ikke for alle altid – men for flere forskellige hele tiden

Museet går væk fra ideen om, at et museums udstillingsprogram er relevant for alle til alle tider, og vil i stedet arbejde med spredning i projekterne i forhold til målgruppers alder, sociale tilhørsforhold, interesser og geografiske placering. Ved at dykke ned i forskellige fællesskaber, være nærværende og etablere direkte møder mellem kunstner og borger vil museet arbejde for at højne værdsættelsen af kunsten i samfundet. Museet tror på, at disse møder kan være inspirerende, lærerige og meningsfulde for alle parter.

Et stort skridt er taget

I løbet af de seneste år har museets bestyrelse og medarbejdere arbejdet i retning af et museum helt uden mure, som nu er kommet langt tættere på en realitet. På et netop afholdt byrådsmøde 16. december bifaldt Roskilde Byråd enstemmigt den nye måde at være museum på og har derudover vedtaget, at museet kan få reallokeret de huslejemidler, som kommunen betaler ejer af palæet, Slots- og Kulturstyrelsen, til sin drift. På den måde vil museets arbejde blive styrket fremover.

Sidste skridt ud af palæet kan ske, når Roskilde Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen har indgået en aftale om fraflytning. Der er et halvt års opsigelse. Museet vil flytte til kontorfaciliteter i bydelen Musicon og lancere sit første store projekt i programmet, udstillingen BOBLER, i slutningen af maj 2021. Udstillingen er et samarbejde med Roskilde Festival, det lokale atelierfællesskab 51C TH samt en lang række andre kunstnere og aktører i Roskilde.

Del artiklen

'Museet for Samtidskunst udvikler fremtidens kunstmuseum'

Facebook