Kunsten at forandre – introduktion til e-bog om samfundsengageret kunst

Kunsten at forandre – introduktion til e-bog om samfundsengageret kunst

Stine Marie Jacobsens projekt Law Shifters, hvor unge inviteres til at arbejde med alternativ lovgivning, er et af de kunstværker, der omtales i e-bogen Kunsten at forandre. Foto: Stine Marie Jacobsen.

Kunsten.nu har lanceret en ny e-bog: Kunsten at forandre – 15 billedkunstnere om aktuelle kriser, opgør og alternativer.

Her får du bogens forord skrevet af chefredaktør Ole Bak Jakobsen. Bogen omhandler kunstnere, der behandler højaktuelle samfundsspørgsmål.

Introduktion

I kunsten møder vi ikke alene skønhed, farver og former. Vi møder også den verden, vi eksisterer i, det samfund og den historie vi er en del af, de livserfaringer vi sammen udveksler, og den mulige fremtid vi ser ind i. Kunsten er med andre ord ikke nogen øde ø. Den spejler og forholder sig til omverdenen og reflekterer ofte over helt aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Og når den gør det, gør den det på sin egen måde.
Man kan derfor med rette forvente at blive udfordret og overrasket. Man ‘risikerer’ at støde ind i det fremmede og gådefulde, men også i det, der kan sætte vores fælles historie, strukturer, vaner, ideer og fortællinger i perspektiv på overraskende og nye måder.

Vi lever i spændende tider med betragtelige udfordringer, og kunsten forholder sig på mangfoldige måder til vores tids store spørgsmål. Det kan være klimakrisen eller problemstillinger om køn, race, ulighed, de teknologiske revolutioner og menneskets fremtid. I denne e-bog spørger vi: Hvad kan kunsten bidrage med? Hvilke potentialer har kunsten for at udøve kritik, skabe nye forestillingsverdener, nye samtaler eller være agent for forandringer?

Men stop en halv, siger du måske? Er kunsten ikke et alt for skrøbeligt og flygtigt fænomen at spille ud med, stillet overfor monstrøse og særdeles håndfaste problematikker som eksempelvis klimakrisen? Inden man dømmer kunsten ude, må man dog medtænke, at der ligger en enorm ‘skrøbelighed’ indlejret i de forskellige aktuelle kriser, for krisetilstanden er også et symptom på, at en globaliseret verden har øjnet sin egen grænse, og at de accelererende teknologier udfordrer vores forestillinger om selve det menneskelige.

Kunsten at forandre – 15 billedkunstnere om aktuelle kriser, opgør og alternativer.. Forsideillustration: Jeannette Ehlers: Whip It Good. Den Kongelige Afstøbningssamling, 2014. Foto: Casper Maare.

Sådanne udfordringer bør selvklart mødes med politisk handlekraft, men politik må i denne sammenhæng aktiveres i en udvidet form, for der er påtrængende etiske og eksistentielle størrelser i spil. Det er i den forstand en situation, som kræver grundlæggende debatter om samfundets struktur og retning, og hvis de for alvor skal være produktive, kreative og nytænkende, fordrer det blandt andet kritisk sans, radikal åbenhed og eksistentiel spørgen.

Kunsten er ikke alene om at arbejde med den slags metoder, ikke alene om at tænke ud af boksen, som det hedder med en kliche. Men det er immervæk en slags hjemmebane, og i en porøs tid, hvor der selvfølgelig skal tages håndgribelige valg om eksempelvis CO2 udledninger, er der måske også brug for kompetencer, som blandt andet kunsten besidder.

I 1950-60’erne stod det danske samfund over for en debat om retningen for samfundet. Udviklingen af velfærdsstaten, som alle i dag lovpriser, var til at begynde med et skældsord og fra et datidigt ståsted i bund og grund et uoverskueligt projekt. Men i processen blev der inviteret til en bredere dialog, hvor også kunstnere, forfattere og ‘intellektuelle’ (hvis man tør bruge det ord i dag) deltog. Man så, at velfærdsstaten ikke kun var et socialpolitisk projekt, men ønskede at inddrage andre områder, heriblandt kulturen.

Øjner vi lignende tendenser i dag? Vi tror det, og med e-bogen Kunsten at forandre – 15 billedkunstnere om aktuelle kriser, opgør og alternativer ønsker vi at pege på, at kunsten er i vedvarende og sammenfiltret dialog med samfundsudviklingen med sine metoder, vidensformer, sin forestillingskraft og sin inddragelse af sansningen, kroppen og poesien.

Kunsten vil gerne inviteres – og inviterer gerne sig selv. Der findes rigtignok stadig kunstnere og kunstinstitutioner, der abonnerer på ideen om kunsten som et særligt rent og autonomt felt. “Kunst er kunst, alt andet er alt andet”, som kunstneren Ad Reinhardt formulerede det i 1962. Der er værdier i det selvberoende, absolut, og det er ikke intentionen med denne udgivelse at argumentere for, at vi skal kaste de autonome kvaliteter ud med badevandet.

Ikke desto mindre koncentrerer vi os i denne bog om samtidskunst, der ved brug af en mangfoldig palet af kunstneriske greb ‘virker’ i samfundet. Det er vores påstand, at store dele af samtidskunsten er dybt optaget af og involveret i at udvikle og forandre den verden og det samfund, vi alle er en del af. Med e-bogen Kunsten at forandre – 15 billedkunstnere om aktuelle kriser, opgør og alternativer retter vi blikket på kunstens samfundsmæssige engagement, og vi gør det gennem en række konkrete eksempler på kunstnere, som i deres arbejde ‘virker’ i samfundet.

Bogen er struktureret under fem temaer, som omhandler helt aktuelle spørgsmål: Den økologiske krise, det postkoloniale opgør, kønsdebatterne, de teknologiske revolutioner, samt spørgsmålet om hvordan kunstneriske tilgange kan skabe alternativer til de gængse strukturer i samfundet. Hvert tema byder på kunstnerinterviews og Spots på enkelte kunstværker.

Bogen er produceret af webmagasinet kunsten.nu, der formidler samtidskunsten til en bred læserskare af såvel kunstfaglige som almindeligt kunstinteresserede. Bogens artikler er skrevet af en lille kreds af skribenter, som alle er tilknyttet kunsten.nu. Efter hver artikel er der henvisninger til yderligere læsning på kunsten.nu.

Stor tak til alle de kunstnere, der medvirker i bogen. Tak ligeledes til Augustinus Fonden, Det Obelske Familiefond og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, som har ydet støtte til produktionen af denne e-bog.

God læselyst.

Ole Bak Jakobsen, chefredaktør, kunsten.nu

Se hvor du kan købe bogen her.

 

 

Indhold i e-bogen:

Tema: Kunst i økokrisens tid

Tue Greenfort: “Når jeg kigger på naturen, får jeg
en bedre forståelse af vores civilisation”

Studio ThinkingHand: “Naturen er vild, kaotisk og queer”

Spot: Camilla Berner: Species Plantarum, Tingbjerg

 

Tema: Postkoloniale opgør

Jeannette Ehlers: “Jeg laver kunst, der kan få os til at forstå den fortrængte kolonihistorie med kroppen”

Julie Edel Hardenberg: ”Som kunstner bidrager jeg til en samtale, som belyser det postkoloniale menneske”

 

Tema: Krop og køn til forhandling

Lilibeth Cuenca Rasmussen: “Kroppen og kønnet er mega politisk”

Spot: Ester Fleckner: Clit-dick register

Peter Brandt: “Vi har brug for en anden form for maskulinitet”

 

Tema: Teknologierne kommer! 

Anders Visti og Kristoffer Ørum: “Du bliver en hud-pixel i et andet menneskes ansigt”

Spot: Stine Deja: Hard Core, Soft Bodies

Spot: Anu Ramdas og Christian Danielewitz: Against the Grain

 

Tema: Kunst som alternativ model

Sigrids Stue: “Empatisk, visuel aktivisme, kan man kalde det”

Spot: Stine Marie Jacobsen: Law Shifters

Gry Worre Hallberg: ”Det æstetiske understøtter en bæredygtig verden”

Spot: Jakob Jakobsen: Hospital for Self Medication

Del artiklen

'Kunsten at forandre - introduktion til e-bog om samfundsengageret kunst'

Facebook