Kirsten Langkilde stopper som rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Kirsten Langkilde stopper som rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Kirsten Langkilde. Foto: Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW.

Kulturministeriet og rektor på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Kirsten Langkilde, er blevet enige om, at Kirsten Langkilde fratræder sin stilling.

Fratrædelsen sker i kølvandet på den seneste tids uroligheder på uddannelsesinstitutionen, hvor flere undervisere har udtrykt mistillid til ledelsen, og senest den meget omtalte busteaktion, hvor Katrine Dirckinck-Holmfeld er blevet bortvist fra akademiet.

Læs også: Professorerne udtrykker mistillid til rektor på Det kongelige Danske Kunstakademi

Kulturminister Joy Mogensen udtaler:
“Kulturministeriet og Kirsten Langkilde er ikke nået til enighed om, hvad der skal til for at løse udfordringerne på Kunstakademiets Billedkunstskoler. Der er derfor behov for nye kræfter. Kulturministeriet og Kirsten Langkilde er blevet enige om, at Kirsten Langkilde fratræder sin stilling. Nu giver vi billedkunstskolerne en ny start med en ny rektor.”

Kirsten Langkilde tiltrådte som rektor på Kunstakademiets Billedkunstskoler 1. februar 2019. Kirsten Langkilde forlader Kunstakademiet med udgangen af december, idet hun i resten af december vil bidrage til en smidig overlevering.

Kulturministeriet igangsætter nu en rekrutteringsproces med henblik på at finde en ny rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

Kilde: Kulturministeriet

Fakta om Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution under Kulturministeriet. Akademiet, som er grundlagt i 1754, danner ramme om undervisning, faglig udvikling og forskning inden for hele det billedkunstneriske område.

Læs også: Kirsten Langkilde: “Der har været behov for at tydeliggøre, hvilken kultur vi ønsker på Kunstakademiet”

Læs også: Buste af Frederik V blev smidt i havnen: Kunstnerisk aktion eller hærværk?

Del artiklen

'Kirsten Langkilde stopper som rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler'

Facebook