Det Jyske Kunstakademi her og der og allevegne under Art Weekend Aarhus

Det Jyske Kunstakademi her og der og allevegne under Art Weekend Aarhus

Dyrepolitik. Foto: Det Jyske Kunstakademi

Sound & Vision. Sådan lyder temaet for Art Weekend Aarhus 2017, og Det Jyske Kunstakademi fylder meget i festivallandskabet. Men hvad kan de akademistuderende egentlig bruge Art Weekend Aarhus til? Det svarer en studerende og rektor på.

Hele seks udstillinger under Art Weekend Aarhus 2017, som foregår den 19.-21. maj, har studerende fra Det Jyske Kunstakademi på deltagerlisten. Én af dem knytter særligt an til årets tema: Sound & Vision, nemlig udstillingen Dyrepolitik, der under Art Weekend Aarhus skal opleves auditivt i akademiets eget udstillingsrum Splab. Her er det visuelle skruet ned til et minimum, idet værket består af en playliste sat sammen af individuelle lydspor produceret af studerende på tværs af årgangene. En anden udstilling med studerende kan opleves i Pakhus 13 på industrihavnen, hvor akademiets 3. års udstilling blandt andet byder på videoværker og performances.

Pakhus 13. Foto: Det Jyske Kunstakademi

Mark Tholander er 3. års studerende på Det Jyske Kunstakademi og er involveret i begge projekter. Han ser Art Weekend Aarhus som en mulighed for at invitere Aarhus’ borgere ind gennem den mystiske, orange port til akademiet i Mejlgade, hvilket han har erfaret kan føre til spændende og anderledes samtaler:

“Til årgangsudstillingerne består vores publikum ofte af venner og venners venner, men under Art Weekend Aarhus kommer gæsterne også helt ude fra og stiller derfor nogle andre spørgsmål, end vi normalt bliver stillet,” siger Tholander og fortsætter: ”Det er forfriskende, fordi det bryder det interne sprog, der tales i fagmiljøet.”

Mulighed for professionel feedback
Rektor for Det Jyske Kunstakademi Judith Schwarzbart er ligesom Mark Tholander glad for, at flere lægger vejen forbi skolen end normalt, men hun tror også, at der er en anden årsag til, at de studerende engagerer sig i festivalen:

“Art Weekend Aarhus samler kunstscenen, og derfor er der blandt publikummet også andre kunstnere; både danske og internationale. Det er en lejlighed for kunstnere og kunststuderende til at udveksle værker og idéer med hinanden, og de unge får en særlig mulighed for at modtage feedback fra andre professionelle kunstnere,” siger Judith Schwarzbart.

Lyden som installatorisk værk
Årets Art Weekend-gæster kan godt begynde at rense ørene for voks, for lyd er det nye sort i samtidskunsten. I udstillingen Dyrepolitik er det lyden, det handler om, og kunstnerne har besluttet sig for ikke at iscenesætte akademiets udstillingsrum. Tholander forklarer hvorfor:

“Splab har mildt sagt meget patina – det er altid et svært rum at arbejde med. Hvis man begynder at ændre på det, bliver alting meget synligt: Gulvet er ujævnt og skævt etc. Men i Dyrepolitik gør vi rummets grovhed til en del af udstillingen. Den visuelle del af værket bliver det rå lokale.”

Still fra Mark Tholanders videoværk på 3. års udstillingen. Foto: Mark Tholander

Årets tema passer fint med en tendens, Mark Tholander oplever blandt de studerende på akademiet, idet flere er begyndt at bruge lyd som kunstnerisk materiale. Kunstneren har et bud på hvorfor:

Inden for de seneste år har akademiet etableret et samarbejde med Musikkonservatoriets elektroniske linje, DIEM. Dette har medført en lang række fælles workshops mellem de studerende på de to institutioner og derved også en styrket kontakt mellem disse to grupper. Samarbejdet har resulteret i mange forskellige projekter på kryds og tværs, hvor vi har udarbejdet værker sammen. At Dyrepolitik tager årets tema så direkte op, kan muligvis ses i denne forbindelse,” fortæller han.

Græsrødder spirer alle vegne
Mark Tholander og en håndfuld andre Aarhus-baserede kunstnere søsatte for et års tid siden udstillingskonceptet ORAUM, der ikke har en fast base, men arbejder med mobile rum.

Plakat til 3. års udstillingen. Foto: Det Jyske Kunstakademi

ORAUM er blot et af mange kunstnerdrevne initiativer, der med jævne mellemrum dukker op i Aarhus. Af andre kan nævnes FSK – Foreningen for Samtidskunst, Aarhus Art Space, Piscine og Ceresbyen 1A, som er et splinternyt sted, der første gang åbner dørene under kunstweekenden.

Tholander spår, at græsrodsinitiativerne måske kan føre til, at de unge kunstnere bliver boende i byen efter endt uddannelse, hvilket de allerede i højere grad er begyndt at gøre end for bare fem år siden.

Judith Schwarzbart anser Art Weekend Aarhus som en god mulighed for, at de studerende netop øver sig i at organisere og skabe udstillinger, hvilket er en stor del af deres uddannelse og en fordel for dem at kunne i deres professionelle kunstnertilværelse. Hun støtter op om festivalen, fordi den samler kunstscenen i Aarhus, og giver udtryk for, at kommunen godt kunne støtte mere end den gør:

”Som rektor for Det Jyske Kunstakademi mener jeg, at festivalen betyder meget for de studerende, men også for byen og kunstmiljøet generelt. Folk får et indblik i, hvem vi er,” udtaler Schwarzbart.

Udvalgte udstillinger under Art Weekend Aarhus 2017 med deltagere fra DJK:

3. års udstilling: 11. maj 2017 - 21. maj 2017
Pakhus 13, Hack Kampmanns Plads 10, kælderen

Deltagende kunstnere: Charlotte Cook, Maiken Stæhr, Mark Tholander, Freja Støttrup, Mads Borre, Cisser Mæhl, Matilde Mørk.

Alle deltagende kunstnere er studerende på DJK på 3. årgang.

Dyrepolitik: 19. maj 2017 - 21. maj 2017
Splab, Det Jyske Kunstakademi, Mejlgade 32-34

Deltagende kunstnere: Max Gam Iversen, Laura Hjort Jensen, Frederik Rønde Sørensen, Mikkel Carlsen, Hans Kjær-Hansen, Mads Borre, Kasper Knudsen Muusholm, Cisser Mæhl, Martin Kogi, Luna Lund Jensen, Sophia Ioannou Gjerding, Mark Tholander, Charlotte Cook, Clara Denmark.

Alle de deltagende kunstnere er nuværende studerende på akademiet.

Læs mere på hjemmesiden her

Captive Raum OPortal: 20. maj 2017 - 1. oktober 2017
Parken ved Sankt Olufs Gade 5, 8000 Aarhus C, højen ved Graven 16, 8000 Aarhus C og krydset ved Guldsmedgade 3, 8000 Aarhus C

Deltagende kunstnere: Ikke alle deltagende kunstnere er studerende. Sophia Ioannou Gjerding, Mark Tholander og Tine Adler Jørgensen er nuværende studerende. Mathias Tornvig Christensen er tidligere studerende.

Projektet er en fusion mellem Captive Portal, og drives af billedkunstner Kristoffer Ørum, samt ORAUM, som drives af flere personer, deriblandt DJK-studerende Sophia Ioannou Gjerding, Mark Tholander og Tine Adler Jørgensen.

Projektet er støttet af Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje.

Læs mere på hjemmesiden her

Se hele programmet for Art Weekend Aarhus her

Del artiklen

'Det Jyske Kunstakademi her og der og allevegne under Art Weekend Aarhus'

Facebook