Gør det selv-kulturoplevelser

Reach out! kan downloades på Kulturministeriets hjemmeside.

Gør det selv-kulturoplevelser

Unge skaber kunstoplevelser for andre unge på Unges Laboratorier For Kunst. Foto: SMK foto

Kulturministeriet har netop udgivet inspirationskataloget Reach out!, der rummer eksempler på brugerdreven innovation i kulturens verden.

Udnyttelse af idérigdommen
Brugerdreven innovation handler ikke nødvendigvis om at give brugerne det, de gerne vil have. Det handler om at udnytte den idérigdom og den innovationsevne, som brugerne besidder. Målet er at nå ud til et nyt publikum.

Kulturelle eksempler på brugerinddragelse
Reach out! præsenterer 29 konkrete eksempler på, hvordan kulturinstitutioner og kunstnere har arbejdet med brugerinddragelse på nye måder.

Et af eksemplerne er Unges Laboratorier For Kunst på Statens Museum for Kunst. Her arbejder skiftende hold af unge kunstinteresserede mellem 15 og 20 år med at formidle kunsten for andre unge. Blandt andet via websitet: www.ulk.dk

Startskud til ny strategi

Kataloget er startskuddet til en ny strategi, der skal ruste kulturinstitutioner bedre til oplevelsesøkonomien. Kulturministeriet har sat 5 millioner af til projektet over de næste tre år.

Inspiration og netværk
Kulturminister Carina Christensen udtalte ved sin fremlæggelse af kalaloget i sidste uge:
"Inspirationskataloget Reach out! viser, hvordan brugerinddragelse og brugerdreven innovation i dag gennemføres af kulturlivet. Det er gode og tankevækkende eksempler, som jeg synes fortjener at komme ud i verden og blive til inspiration for andre.

Men vi kan komme meget længere endnu, og derfor afsætter jeg nu midler til et treårigt forsøg med oprettelse af et netværk for brugerinddragelse i kulturen. Det gør jeg, fordi der er brug for mere viden om metoder og projektdesign inden for brugerinddragelse. Jeg er overbevist om, at sådan et netværk kan hjælpe kulturinstitutionerne med at finde sammen med samarbejdspartnere fra erhvervslivet og forskningen om større projekter inden for brugerdreven innovation."

Reach out! kan downloades på Kulturministeriets hjemmeside.

Del artiklen

'Gør det selv-kulturoplevelser'

Facebook