Billedkunstlærere advarer: vi risikerer visuelle analfabeter

Billedkunstlærere advarer: vi risikerer visuelle analfabeter

Billedkunstlærer Lykke Andersen underviser elever på Holbergskolen i København: Frida, Live, Patrick og Nicklas fra børnehaveklasse U. Foto: Heine Sand Kristensen.

Konference

Billedkunst som uddannelses- og dannelsesfag

21 apr 2010 21 apr 2010

Undervisningsminister Tina Nedergaard med flere

Christiansborg
Se kort og tider

En række eksperter vil på en konference på Christiansborg den 21. april argumentere for, at det vil få alvorlige konsekvenser, hvis politikere ikke opprioriterer billedkunstfaget i skolen.

Billedkunst – mere end et hyggefag
De fleste tænker sikkert tilbage på deres billedkunstundervisning i skolen som hyggelige stunder, hvor man fik lov til at eksperimentere med vandfarver og kartoffeltryk.

Men ifølge billedkunstlærere er faget med til at ruste eleverne til at navigere i vores samfund, der bliver mere og mere visuelt.

Vigtigt at lære elever at kommunikere visuelt
For eksempel udtaler Alice Carlslund, formand for Danmarks Billedkunstlærere, i pressemeddelelsen, at:

“Det er tvingende nødvendigt, at de danske skoleelever gøres i stand til at kommunikere visuelt i dette samfund, hvor billedet får stadig mere magt og gennemslagskraft, og hvor alle derfor i stigende grad kommunikerer i billeder.”

Amerikansk undersøgelse vækker opsigt
Desuden er Anne Bamford, professor ved Wimbledon School of Arts, inviteret til konferencen den 21. april, hvor hun vil fremlægge resultater fra en undersøgelse i USA.

Undersøgelsen viste, at sandsynligheden for at behøve hjælp fra det offentlige, når man var 26 år, var fem gange større for elever, der ikke havde beskæftiget sig med kunst.

Brug for flere timer med billedkunst på skemaet
Billedkunstlærerne mener, at eleverne minimum skal have to timer om ugen i 1. til 12. klasse i faget billedkunst. Som det er i dag, har eleverne én time i 1. klasse, to timer i 2., 3. og 4. klasse og én time i 5. klasse.

Konference

Billedkunst som uddannelses- og dannelsesfag

21 apr 2010 21 apr 2010

Undervisningsminister Tina Nedergaard med flere

Christiansborg
Se kort og tider

Del artiklen

'Billedkunstlærere advarer: vi risikerer visuelle analfabeter'

Facebook